Økonomi er et av de mest populære studiene for norske studenter som vil studere i utlandet. Det finnes mange retninger og enda flere kombinasjoner.

Hva innebærer økonomistudier?

Det finnes mange ulike økonomiutdanninger, og hva du bør studere avhenger av hva du ønsker å bruke utdanningen til senere. Mange jobber for eksempel innen bank, olje -og gassektoren, revisjon, eller innen for reiseliv eller IT. Det finnes også mange jobbmuligheter innen offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter eller høgskoler eller innenfor organisasjonsvirksomheter.

Les mer om økonomiutdanning på Utdanning.no.

Samfunnsøkonomi

Som samfunnsøkonom er oppgaven din å beregne økonomisk utvikling . Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. De jobber med å se et helhetlig bilde av økonomien, og har kunnskap både om mikro- og makroøkonomi. Studiet er i stor grad teoretisk, med mye matte, statistikk og økonomisk teori.  

Ønsker du å studere samfunnsøkonomi, må du lete etter fag som inneholder betegnelsen economics. Businessfag retter seg mot de som vil studere siviløkonomi.

Les mer om samfunnsøkonomi i utlandet.

Siviløkonomi

Siviløkonomstudiet er en allsidig økonomisk utdanning, der du tar fag innen økonomistyring, finans, ledelse, markedsføring, matematikk,  makro -og mikroøkonomi, statistikk, strategi, logistikk og lignende fag. Oppbyggingen av utdanningen kan variere mellom ulike land og læresteder, og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i fagplanen før du søker slik at du er sikker på at studiet passer for deg.

Siviløkonomtittel

Siviløkonomtittelen er i utgangspunktet forbeholdt studenter som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Econa skriver på sine sider at de ikke kan dokumentere at studenter som har sidetittel siviløkonom gjør det bedre eller dårligere i arbeidslivet enn kandidater med andre økonomisk-administrative mastergrader. Om utdanningen din gir deg siviløkonomtittel eller ikke bør derfor ikke være et kriterium ved valg av lærested i utlandet.

MBA

Master of Business and Administation (MBA) er en lederutdanning med fokus på fag innen ledelse og økonomi. Forskjellen mellom en MBA og en Master of Science in Business er at førstnevnte er mer praktisk rettet, for eksempel ved at undervisningen tar utgangspunkt i reelle prosjektarbeider fra arbeidslivet.

MBA-studenter har ofte flere år med arbeidserfaring før de begynner på utdanningen. Studentene har ofte bakgrunn fra ulike fag, og tar graden i forbindelse med et karriereskifte.

Opptakstest til MBA-programmer

De fleste MBA-programmer krever at du tar en GMAT-test. Du kan ta denne testen i Oslo. Mer informasjon om oppmelding til testen finner du på vår side om opptakstester.

Les mer om å studere MBA i utlandet.

Hva bør du tenke på når du velger lærested?

Skal du studere økonomi i utlandet, kan det være en fordel å velge akkrediterte læresteder. Ved å velge et akkreditert lærested sikrer du at studiestedet er av høy kvalitet. 

Akkrediterte læresteder

Europa
I Europa bør du gå etter læresteder som er akkreditert av European Quality Improvement System, EQUIS.

I USA og resten av verden
I USA og resten av verden bør du gå etter læresteder som er akkrediterte av The Association of Advance Collegiate Schools of Business, AACSB

I Norge
I Norge er det bare BI og NHH som har akkrediteringer.

Tips til billige og trippelakkrediterte skoler i utlandet
Les artikkelen Vil du studere økonomi i utlandet? Her er tips til deg

Finansiering

For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på (minst) bachelornivå og tas som på heltid ved et offisielt godkjent lærested.

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

Foto: Laineys Repertoire