Unge kvinner jobber sammen ved et bord

Sentrale tillitsvalgte

ANSAs sentrale tillitsvalgte er blitt valgt til å fylle verv som ivaretar organisasjonens og medlemmenes interesser. Til sammen har de studert i de fleste verdensdeler og har bred faglig bakgrunn.

President

Presidenten er både frikjøpt leder på fulltid for organisasjonen og styreleder for ANSAs hovedstyre. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk og er organisasjonens talsperson og ansikt utad.

På den årlige generalforsamlingen velges en ny president, men det er mulig for en tidligere president å stille til gjenvalg. 

Hovedstyret

Hovedstyret er ANSAs øverste organ og leder organisasjonen ut fra de rammene som bestemmes på generalforsamlingen. Hver generalforsamling velger et nytt hovedstyre.

Hovedstyret består av presidenten, fire nåværende utenlandsstudenter, fire åpne plasser, én vara og én ansatterepresentant fra sekretariatet. Alle medlemmene unntatt president og ansatterepresentant er kontakt- og talsperson for hvert sitt geografiske område.

Hovedstyret består av

 • Frida Thomas
 • Øyvind Pettersen
 • Oda Marie Stey
 • Erlend Nordseth
 • Mizuho Kashiwa
 • August Farkas
 • Kaja Ingdal Hovdenak
 • Rebecca Dorkase
 • Solveig Hansine Torgersen (vara)
 • Alexander Falck-Bilden (ansattrepresentant)

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av inntil fire medlemmer som er valgt av foregående generalforsamling. Komiteen har ansvar for at generalforsamlingens deltakere følger vedtektene og ikke kommer med altfor spenstige påfunn. Kontrollkomiteen deltar på hovedstyremøtene for å kontrollere at vedtektene følges også der.

Kontrollkomiteen består av

 • Sine Schei
 • Johan Lokna
 • Ingrid Ulstrup

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som er valgt av foregående generalforsamling. Valgkomiteen behandler søknadene fra medlemmer og andre som ønsker å stille til valg. Etter en grundig prosess med intervjuer lander valgkomiteen på en innstilling til hvert verv.

Valgkomiteen består av

 • Iril Gjørv
 • Philip Gaustad Vogsted
 • Cornelia Hedløy
 • Kristina Enger
 • Eli Marie Hindahl