Unge kvinner jobber sammen ved et bord

Sentrale tillitsvalgte

ANSAs sentrale tillitsvalgte er blitt valgt til å fylle verv som ivaretar organisasjonens og medlemmenes interesser. Til sammen har de studert i de fleste verdensdeler og har bred faglig bakgrunn.

President

Presidenten er både frikjøpt leder på fulltid for organisasjonen og styreleder for ANSAs hovedstyre. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk og er organisasjonens talsperson og ansikt utad.

Hvert år velger generalforsamlingen en president. Det er mulig for en tidligere president å stille til gjenvalg. 

Ung, smilende kvinne sitter på huk

Anna Handal Hellesnes

Hovedstyret

Hovedstyret er ANSAs øverste organ og leder organisasjonen ut fra de rammene som bestemmes på generalforsamlingen. Hver generalforsamling velger et nytt hovedstyre.

Hovedstyret består av presidenten, fire nåværende utenlandsstudenter, fire åpne plasser, én vara og én ansatterepresentant fra sekretariatet. Alle medlemmene unntatt president og ansatterepresentant er kontakt- og talsperson for hvert sitt geografiske område.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av inntil tre medlemmer som er valgt for to år av gangen. Komiteen har ansvar for at generalforsamlingens deltakere følger vedtektene og ikke kommer med altfor spenstige påfunn. Kontrollkomiteen deltar på hovedstyremøtene for å kontrollere at vedtektene følges også der.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som er valgt av foregående generalforsamling. Valgkomiteen behandler søknadene fra medlemmer og andre som ønsker å stille til valg. Etter en grundig prosess med intervjuer lander valgkomiteen på en innstilling til hvert verv.

Valgkomiteen består av

  • Iril Gjørv
  • Philip Gaustad Vogsted
  • Cornelia Hedløy
  • Kristina Enger
  • Eli Marie Hindahl
Ung mann sitter avslappet i en lys steintrapp

Still til valg i ANSA!

ANSA trenger dyktige folk til å fylle sentrale verv. Synes du organisasjonsarbeid er spennende, og ønsker du å forsvare utenlandsstudentenes interesser samtidig som du får nyttig erfaring? Still til valg!