Lys murbygning med en løve i stein utenfor

Politisk arbeid

ANSA arbeider politisk for å ivareta interessene til norske utenlandsstudenter og for å fremme utenlandsstudier som en reell mulighet for alle. Her kan du holde deg oppdatert på vårt politiske arbeid.

Hva arbeider ANSA for politisk?

ANSA arbeider politisk for å ivareta de faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interessene til norske utenlandsstudenter. Nordmenn som har studert i utlandet tar med seg verdifull erfaring og kompetanse tilbake til Norge, og vi deltar i den politiske debatten for å øke forståelsen for at disse studentene utgjør en viktig ressurs i samfunnet. Vi har også som mål å bidra til at det blir lettere for nordmenn å studere i utlandet.

Partipolitisk nøytral

ANSA er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft. Vi har et godt forhold til alle partier på Stortinget, og jobber tett med Lånekassen og norske utdanningsorganisasjoner og -myndigheter. Vi jobber kontinuerlig med ulike politiske saker for å fremme utenlandsstudentenes interesser.

To smilende mennesker under en gjennomsiktig paraply
Håkon Mikalsen (NSO) og Hanna Flood (ANSA). Foto: ANSA
En mann og ung kvinne smiler til kamera
Abid Raja (V) og Anna Handal Hellesnes (ANSA).
Foto: ANSA
Tre personer sitter på huk og lager en trekant med hendene
Morgan Alangeh (ANSA), Kristin Schultz (EO) og Gabriel Bruun (EO). Foto: ANSA
Fem personer står ved siden av hverandre foran en trevegg med utskjæringer
Anna H. Hellesnes (ANSA), Sandra Borch (SP), Thea Tuset (ONF), Oline Sæther (NSO) og Oddmund Løkensgard Hoel (statssekretær KD). Foto: ANSA
To unge menn hilser på hverandre med albuene
Andreas Trohjell (NSO) og Morgan Alangeh (ANSA). Foto: ANSA
Mann med dress og rødt slips og ung kvinne med svart jakke
Jonas Gahr Støre (AP) og Anna Handal Hellesnes (ANSA).
Foto: ANSA

ANSAs politikk 2023-2024

Generalforsamlingen 2023 vedtok blant annet at ANSA skal jobbe for å øke studiestøtten til EUs fattigdomsgrense. Økt studiestøtte og redusert gjeldsbyrde for norske studenter i utlandet er to av hovedsakene for ANSA dette året. En mer bærekraftig studiestøtte vil bedre vilkårene for norske studenter og gjøre det mulig for flere å velge å studere i utlandet.

Vi fortsetter også å jobbe for en bedre godkjenning av studier fra utlandet. Vi som er utdannet i utlandet er godt kvalifiserte kandidater, og dessverre møter vi for ofte unødvendige byråkratiske hindringer på veien inn i arbeidslivet. Medisinstudenter fra Danmark er et godt eksempel på dette, hvor studentene må ta turnus på nytt i Norge.

President 2023-2024

Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk og er organisasjonens talsperson og ansikt utad. Presidenten velges på den årlige generalforsamlingen, sammen med de andre sentrale tillitsvalgte.

Ung, smilende kvinne sitter på huk

Anna Handal Hellesnes

Artikler

Høringssvar

Pressemeldinger

Kvinne med flettet hår sett bakfra foran et publikum

Bli med på generalforsamling!

Det er den årlige generalforsamlingen som vedtar ANSAs politikk. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, og alle medlemmer kan melde seg på og påvirke organisasjonens arbeid!