Gruppe med unge mennesker sitter på rekke på et hustak

Organisasjonen

ANSA er samskipnaden for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har vi arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet. 

Du reiser aldri alene

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) jobber for norske utenlandsstudenter, og arbeidet vårt er variert. Vi gir blant annet gratis veiledning og informasjon om studier i utlandet til alle som ønsker det, og gir trygghet, råd og støtte til studenter som har reist ut.

Vårt informasjonssenter er en nasjonal og offentlig støttet tjeneste som tilbyr nøytral veiledning. Vi representerer ingen land eller universiteter, og vil aldri anbefale ett studiested fremfor et annet.

ANSA arbeider politisk for å fremme utenlandsstudenters interesser, og arrangerer en rekke faglige og sosiale arrangementer i Norge og rundt om i verden. Med ANSA reiser du aldri alene!

Politisk og organisatorisk arbeid

ANSA jobber politisk og organisatorisk for at norske utenlandsstudenters faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser skal bli ivaretatt. Vi jobber for å skape forståelse for at utenlandsstudenter representerer en stor ressurs i samfunnet i kraft av deres internasjonale erfaring og kompetanse.

Partipolitisk nøytral

ANSA er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft. Vi har et godt forhold til alle partier på Stortinget, og jobber tett med Lånekassen og utdanningsmyndigheter i Norge. Vi jobber kontinuerlig med ulike politiske saker for å fremme utenlandsstudentenes interesser.

Stor gruppe med blide mennesker vifter med norske flagg på en strand

Folkene i ANSA

ANSA er ingenting uten medlemmene! Rundt omkring i verden finnes det flere enn 10 000 medlemmer som holder organisasjonen levende. De befinner seg i mer enn 90 ulike land og er fordelt på over 1200 studiesteder. Vi har mer enn 500 engasjerte tillitsvalgte som arrangerer sammenkomster og drifter ANSA ute i verden.

Slik er ANSA-medlemmer organisert

De sentrale tillitsvalgte

ANSAs sentrale tillitsvalgte er medlemmer som er blitt valgt til å fylle verv for å ivareta organisasjonens og medlemmenes interesser.

De sentrale tillitsvalgte er presidenten, hovedstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, Alle velges på ANSAs årlige generalforsamling.

Ansatte

Ved ANSAs hovedkontor i Oslo jobber presidenten og en liten gjeng heltidsansatte. De ansatte utgjør sekretariatet og bistår gjerne om det er noe du lurer på. Sekretariatet er fordelt på informasjonssenter, medlemsservice, sosialveiledning, web, administrasjon, arbeidsliv, politikk og kommunikasjon.

Arrangementer i ANSA

ANSA arrangerer faglige og sosiale aktiviteter over hele verden, og arbeider for at studiehverdagen skal bli så bra som mulig for norske utenlandsstudenter. Ute i verden kommer medlemmer sammen og arrangerer alt fra pubkvelder og quiz til større arrangementer som fagseminarer og 17. mai-feiringer.

Vi er også opptatt av at medlemmene våre skal få en fin overgang til arbeidslivet når de er ferdig med å studere, enten de reiser tilbake til Norge eller jobber i utlandet.

Kjernedokumenter og strategier