To kvinner ser på en PC

For arbeidsgivere

Norske utenlandsstudenter er en viktig ressurs for norske arbeidsgivere. Hvis du ønsker ansatte som tilpasser seg, tenker nytt, har høy kompetanse og tør å kaste seg ut i nye utfordringer, bør du nå ut til utenlandsstudentene!

Få tak i den internasjonale kompetansen

Det er mange gode grunner til å rekruttere blant utenlandsstudenter. Ikke bare tar nordmenn som har studert i utlandet med seg verdifull erfaring og kompetanse tilbake til Norge. De er også vant til å tilpasse seg nye omgivelser, og deres valg om å reise ut viser at de tør å kaste seg ut i utfordringer. I tillegg opplever de generelt høyere jobbmestring når de er ferdige enn kolleger som kun har studert i Norge.

Som arbeidsgiver vinner du mye på nå ut til denne gruppen og få tak i den internasjonale kompetansen. Det kan ANSA hjelpe deg med!

Samarbeid med ANSA

ANSA har til enhver tid over 10 000 medlemmer, både studenter og alumni, som du kan nå gjennom et samarbeid med oss. Du kan profilere din bedrift, finne arbeidskraft og styrke nettverket med unge, kommende profesjonelle. Vi er spesielt interessert i samarbeid som munner ut i partnerskap, men vi inngår gjerne også mer kortsiktige avtaler.

Interessert i å samarbeide med ANSA?

ANSA hjelper deg ved rekruttering

Dukker det opp spørsmål ved rekruttering av studenter med utdanning fra utlandet? ANSA kan hjelpe deg med å forstå utdanningen og studiestedet bedre.

Forstå studiestedet

Ansett trygt fra utlandet

Vurderer du å ansette en person med utdannelse fra utlandet, men lurer på hva kandidatens utdanningsdokumenter egentlig betyr?

Du kan få kandidaten vurdert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i løpet av få dager. Tjenesten er gratis.

Slik har utenlandsstudiene har påvirket studentene

To kvinner sitter ved et bord med dokumenter

Er du interessert i et samarbeid?

Ved interesse eller spørsmål om samarbeid, vennligst kontakt partneransvarlig i ANSA.