UCAS er Storbritannias samordnaopptak. Denne veiledningen gjelder for å søke bachelorgrader i UK. OBS! Det har vært endringer på UCAS sine systemer som gjør at rekkefølgen inne i UCAS søknaden kan se annerledes ut.

Her kan du registrere deg på UCAS.

Du kan også følge UCAS Youtube kanal for videoer om hvordan du søker.

Klikk på ”apply or track > register”. 

Følg instruksjonene for utfylling av ”Personal details”, og velg passord og fire sikkerhetsspørsmål med riktige svar. Klikk på ”next” for å gjøre ferdig første del av registreringen og opprette et brukernavn. Du bør notere ned brukernavn og passord, du trenger dette for begynne på søknaden din og hver gang du skal logge deg inn igjen. 

På spørsmålet ”How are you applying?” skal du som søker med bakgrunn fra norsk skole velge ”As an individual”. Hvis du søker gjennom en agent (som SONOR, Study Across the Pond, etc.), skriv "buzzword" til agenten. Deretter krysser du av for at du bor utenfor UK. Nå kommer du til å få spørsmål om å oppgi ”Verification code”. Denne skal ha kommet til din e-postkonto og skal fylles inn i det åpne feltet.

Når du er ferdig med registreringen, skal du begynne utfyllingen av selve søknaden. UCAS-søknaden består av seks hoveddeler: Personal detailsChoices, EducationEmploymentStatement og Reference

Obligatoriske felt er markert med asteriks (*).

 1. Personal details
  Begynn med å gjøre ferdig ”Personal details”. De fleste av opplysningene er allerede blitt fylt ut i forbindelse med registreringen. Sjekk at opplysningene stemmer. Skriv inn landet du er født. Under ”Date of first entry to live in the UK” anslår du datoen du vil komme til å flytte dit i forbindelse med studieoppholdet. Dette er absolutt ikke noen bindende dato, kun et anslag. 1. september kan være et tips. 

  Residential category”: Velg ”EEA or Swiss National” dersom du er norsk statsborger og bor i Norge.

"Reference Numbers": Her skal du føre inn referansenummeret til den språktesten du har tatt/meldt deg opp til. Du kan vente med å melde deg til språktest til du har fått beskjed fra universitetet.

"Passport details": Fyll inn passnummer. 

Fee code” velger du 09 ”International Agency” dersom du skal finansiere studiene med støtte fra Lånekassen.

Du skal informere om ”Criminal convictions” og ”Disability/Special needs” dersom dette gjelder for deg.

Når det gjelder ”Nominated access”, trenger du bare skrive noe her dersom du vil at en annen person skal ha tilgang til søknaden din. 

Når du er ferdig med denne delen av søknaden, skal du klikke ”save” og krysse av for ”section completed”. 

 1. Choices
  Her skal du velge læresteder og kurs. 
  Du kan gjøre opptil fem valg. Søker du om opptak til medisin, veterinær eller tannlege, kan du søke på maks fire skoler. Du trenger ikke sette lærestedene i prioritert rekkefølge, de sorteres automatisk alfabetisk. Du kan ikke søke både Oxford og Cambridge. 

  Klikk ”add a choice” og finn lærestedet og kurset du ønsker fra liste. 

  Campus code” vil som regel kun være ”Main site”, med mindre du søker et universitet hvor collegene er ansvarlige for opptaket (Oxford, Cambridge, Durham). Da må du spesifisere college eller velge ”Open application”. 

  Finn ”Start date” fra liste. 

  Du skal ikke skrive noen ting under ”Further details” med mindre lærestedet spesifikt informerer om det. 

  Live at home?” Klikk ”no”. 

  Dersom du søker om opptak til det første året av en bachelorgrad, lar du ”Point of entry” stå åpen. Hvis du har avtalt med universitetet å starte på 2. eller 3. året kan du velge det her. Trykk ”save”. 

  Når du har gjort alle valgene du ønsker å gjøre, sjekker du at alt stemmer. La ”Previous application number” stå åpen, med mindre du har søkt gjennom UCAS tidligere og derfor har et søknadsnummer. Klikk ”section completed” og ”save”. 
 2. Education
  Her skal du selv skive inn vitnemålet ditt fra videregående skole og annen relevant utdanning med karakterer. Hvis du ikke er ferdig med videregående skole ennå, eller er underveis i annen utdanning, skal du likevel skrive inn det du har avsluttet av fag og/eller kurs så langt. Du trenger ikke å legge inn vitnemål fra ungdomsskolen. 

  Begynn med å klikke ”add new school/college”. Søk etter din skole i listen. Som oftest vil du ikke finne skolen din her. Klikk da ”My school/centre is not listed here”. Du vil nå få muligheten til å skrive inn skolens navn selv. La ”Exam centre number” stå blank. Fyll inn dato for når du begynte og når du avsluttet/skal avslutte utdanningen din. Er du ikke ferdig med videregående skole før til sommeren, velger du juni året du planlegger å starte i UK. Kryss av for om utdanningen tas eller er tatt på heltid eller deltid. Dersom utdanningen du fyller ut vil lede til en form for kvalifikasjon, for eksempel generell studiekompetanse, velger du ”yes” under det neste punktet. Klikk deretter ”save”. 
  Under "please state the highest level of qualification you expect to have before you start your course" velger du "Below honours degree level og qualification".
  Når du nå har registrert lærestedet, skal du legge til karakterer/resultater. Klikk ”add qualifications”. For videregående skole vil du finne riktig mal for utfylling av vitnemål under bokstaven N og  ”Norway – Vitnemal – videregaende opplaering” eller ”Vitnemal – videregaende opplaering – Norway”.  Øverst fyller du ut måned og år for når utdanningen ble avsluttet eller skal avsluttes. Under ”Grade” skriver du inn gjennomsnittskarakter. Har du ikke avsluttet videregående, skal du la feltet stå åpent. Deretter skal du legge til hvert enkelt fag (module) som teller på vitnemålet ditt. Skriv inn fag på engelsk, men oppgi resultatene som norske tallkarakterer. Begynn med å skrive inn avsluttende fag fra første gym. Legg til fag ved å klikke ”add another module”. Fortsett med å skrive inn fag og karakterer fra andre og tredje gym. Har du både eksamen- og standpunktkarakter på samme fag, skriv gjennomsnittskarakter.  Har du ikke avsluttet tredje gym, skal du skrive inn navnet på fagene du tar dette året, men la ”Result” stå blankt. Klikk ”save”. Når du er ferdig med denne delen av søknaden din, klikker du ”section completed”. 

  Tar du opp fag? 
  Da kan du klikke på add new school/college” og gjenta samme prosedyre for registrering av lærested. Legg til karakterer i hver enkel fag du har tatt opp.
 3. Employment
  Har du arbeidserfaring som du tror vil styrke søknaden din, skriver du inn dette under ”Employment”. Klikk ”add an employer” og følg instruksjonen. Har du ikke arbeidserfaring som skal inkluderes i søknaden, klikker du bare ”section completed”. 
 4. Statement
  Dette er en viktig del av søknaden, og ”Personal Statement” vil bli lagt mye vekt på når lærestedene skal vurdere deg. Bruk tid på å jobbe med denne i et separat dokument, og lim deretter hele motivasjonsbrevet inn i det store blanke feltet. Pass på at du holder deg innenfor ordgrensen (4000 tegn). Klikk ”save” og deretter ”preview” og ”section completed”. 
 5. Reference
  Her skal du skrive inn navn og kontaktdetaljer til en person som kan skrive et anbefalingsbrev for deg, fortrinnsvis en akademisk referanse (lærer, rådgiver e.l.). Din oppgitte referanse vil da motta en mail fra UCAS og bli bedt om å sende inn et anbefalingsbrev elektronisk. UCAS må ha mottatt anbefalingsbrevet fra din referanse før du kan markere søknaden din som komplett og sende den inn til UCAS. 
  Har du søkt gjennom en agent, så kommer ikke Reference feltet opp, da du må sende referansebrevet til agenten og de vil laste det opp for deg.
  *Noen skoler ønsker at referansepersonen skriver dine "predicted grades", men dette er ikke påkrevd fra alle universiteter.
  Tips til valg av referanseperson
  Guide til hvordan man skriver et anbefalingsbrev.

Du kan nå kontrollere at hele søknaden din er i orden ved å klikke ”View all details”. Helt til slutt skal du betale og sende søknaden elektronisk. Det siste du gjør i denne omgang er å velge ”Pay/Send”.

Lykke til!