Utveksling

Første mulighet for å reise på utveksling dukker opp allerede på videregående. Men frykt ikke, får du ikke reist da får du nye sjanser etter at du har begynt på høyere utdanning.

Norge satser på utveksling

Norske og europeiske myndigheter satser på utveksling og internasjonal kompetanse. Dette kommer deg som student til nytte og du kan søke stipend for å reise på utveksling til Europa eller utvalgte land norske myndigheter satser på.

Videregående skole i utlandet

Utveksling på videregående

Hele videregående

Støtte fra Lånekassen til utveksling

Du kan ha rett til støtte fra Lånekassen dersom du drar på utveksling i løpet av videregående skole. Les om reglene for å få støtte fra Lånekassen her.

Utveksling fra universitet eller høyskole

Mange norske universiteter og høyskoler har muligheter for utveksling, både i løpet av bachelor- og master.

Hvilke avtaler som er tilgjengelig kan variere litt fra fakultet til fakultet. Nettsidene til landets universiteter og høyskoler har gode oversikter over hvilke avtaler de har og når det er mulig å reise.

Søknadsfristen er gjerne i februar for utveksling i høstsemesteret og i september for utveksling i vårsemesteret. Du søker via det norske lærestedet ditt.

Finansiering til høyere utdanning

For å få støtte fra Lånekassen må du som hovedregel ha Generell studiekompetanse og statsborgerskap.

Lånekassen gir kun støtte til studier som er offisielt godkjent. Når du har funnet en skole du vil studere ved, må du derfor sjekke om den er godkjent.

Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og siden oppstarten har mer enn ni millioner mennesker fått muligheten til å studere, jobbe som frivillig, hatt praksis eller fått arbeidserfaring i et annet land. Nesten 33.000 norske studenter har deltatt i programmet siden Norge ble med i 1992. Erasmus+-stipend gir norske studenter muligheter til å reise på studie- eller praksisutveksling over hele Europa.

Ofte stilte spørsmål om Erasmus-utveksling i høyere utdanning

Ekstra stipend ved utveksling

Du kan få ekstra stipend til utvalgte land: Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Afrika og Sør-Korea.

Dette er land som norske myndigheter satser på og ønsker å samarbeide med. Reiser du på utveksling til et av disse landene vil du få 2 675 kroner ekstra i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte. Dette stipendet kan du få i inntil ti måneder. 

Bli medlem i ANSA

Du kan bli medlem i ANSA enten du tar utveksling på videregående eller i høyere utdanning. ANSA er et godt støtteapparat som i tillegg tilbyr skreddersydd studentforsikring.

Ung kvinne smiler med lukkede øyne mens det snør

Bli medlem i ANSA

Det er lurt å bli medlem i ANSA når du skal eller har studert i utlandet! Du får en rekke fordeler som gir deg en trygg og morsom studietid og en bedre overgang til arbeidslivet.