Utveksling

Første mulighet for å reise på utveksling dukker opp allerede på videregående. Men frykt ikke, får du ikke reist da får du nye sjanser etter at du har begynt på høyere utdanning.

Norge satser på utveksling

Norske og europeiske myndigheter satser på utveksling og internasjonal kompetanse. Dette kommer deg som student til nytte og du kan søke stipend for å reise på utveksling til Europa eller utvalgte land norske myndigheter satser på.

Videregående skole i utlandet

Utveksling på videregående

Hele videregående

Støtte fra Lånekassen til utveksling på vgs

Du kan ha rett til støtte fra Lånekassen dersom du drar på utveksling i løpet av videregående skole. Les om reglene for å få støtte fra Lånekassen her.

Utveksling fra et norsk universitet eller høyskole

Mange norske universiteter og høyskoler har muligheter for utveksling i utlandet ett semester eller ett år, både i løpet av bachelor- og master. Søknadsfristen er gjerne i februar for utveksling i høstsemesteret og i september for utveksling i vårsemesteret. Du kan reise med eller uten utvekslingsavtale.

Med utvekslingsavtale
En utvekslingsavtale er en avtale mellom ditt lærested i Norge og en eller flere utenlandske læresteder. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet ditt eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. Hvilke avtaler som er tilgjengelig kan variere litt fra fakultet til fakultet. Nettsidene til landets universiteter og høyskoler har gode oversikter over hvilke avtaler de har og når det er mulig å reise. Du søker via det norske lærestedet ditt.

Uten utvekslingsavtale
Du kan dra på utveksling selv om studiestedet ditt ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Dette krever en del egeninnsats av deg, men er fullt mulig å gjennomføre! Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til og hør om de kan ta deg inn som guest student eller free mover for ett semester eller år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene. For å få støtte fra Lånekassen, må du ha bekreftelse på at det norske lærestedet ditt godkjenner oppholdet som utveksling. Du kan heller ikke bli forsinket i gjennomføringen av studiet ditt som følge av utvekslingen. 

Finansiering til utveksling på høyere utdanning

Lånekassen
Når du er på utveksling fra et norsk lærested til et i utlandet, kan du få ekstra stipend og lån til reise og skolepenger hvis du skal betale det. Les mer om søknadsfrister og vilkår på lånekassen sine nettsider.

Lånekassens ekstra stipend ved utveksling

Du kan få ekstra stipend til utvalgte land: Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Afrika og Sør-Korea.

De utvalgte landene er land som norske myndigheter satser på og ønsker å samarbeide med. Reiser du på utveksling til Brasil, India, Japan, Kina, Sør-Afrika eller Sør-Korea, får du 4 277 kroner i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte. Dette stipendet kan du få i inntil ti måneder. Les mer på lånekassen sine nettsider.

Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og siden oppstarten har mer enn ni millioner mennesker fått muligheten til å studere, jobbe som frivillig, hatt praksis eller fått arbeidserfaring i et annet land. Nesten 33.000 norske studenter har deltatt i programmet siden Norge ble med i 1992. Programmet støtter blant annet mobilitet og samarbeidsprosjekter i videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Ofte stilte spørsmål om Erasmus-utveksling i høyere utdanning

Studenthistorier

Ung kvinne smiler med lukkede øyne mens det snør

Bli medlem i ANSA

Det er lurt å bli medlem i ANSA når du skal eller har studert i utlandet! Du får en rekke fordeler som gir deg en trygg og morsom studietid og en bedre overgang til arbeidslivet.