Flere læresteder stiller krav til språkkunnskapene til internasjonale studenter, og mange krever at du gjennomfører en språktest når du søker opptak til studiet.

Språktester i Engelsk

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. I Norge tilbys kun TOEFL-ibt (internet-based test).

IELTS - International English Language Testing System

Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen til IELTS ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen.

Duolingo - English Test

Denne opptakstesten kan du ta når som helst, online hjemmefra. Testen tar 1 time og du får resultatene etter 2 dager. 3000 universiteter og høyskoler verden over akstepterer allerede denne testen og vi regner med at flere vil godta den etter hvert.

Språktest i fransk

TCF - Test de connaissance du français

Denne testen er det franske utdanningsdepartementets offisielle språktest. Testen er ikke et diplom, men et sertifikat som sier noe om hvilket nivå du befinner deg på i det franske språket. I Norge kan du ta TCF enten i Oslo eller Stavanger ved Institut Francais.

Les mer om språktesten på CIEP sine sider.

DELF/DALF 

Dette er et diplom som er gyldig livet ut. Diplomet er gyldig i 130 land. Du velger selv hvilket nivå du ønsker å ta testen på. I Norge kan du ta DELF/DALF to ganger i året på Institut Francais i Oslo.

Språktest i Spansk

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera

DELE-testen er organisert av Instituto Cervantes i Spania og kan tas i mange land. Testen er fordelt etter europeiske nivåer fra A1 til C2. 

Språktester i Tysk

De fleste lærestedene i Tyskland, Sveits og Østerrike stiller krav om en språktest med et visst nivå (gjerne C-nivå etter europeiske standard). Ved Goethe-Institut i Oslo tilbys flere tester, blant annet Testdaf og Goethe Zertifikat C1 og C2.

Språktester i Japansk

For å teste hvilket språknivå man er på i japansk, brukes testen Japanese Proficiency Test (JLPT). Testen har fem nivåer, med nivå N5 som det letteste og nivå N1 som det vanskeligste. Mange universiteter krever at man er på N2 eller N1 for at man skal kunne komme inn på skolen. Det anslås at man trenger 1–2 års intensivkurs i Japan for å oppnå dette nivået.

JLPT kan tas i desember hvert år på CBS i København.