Hjem / Artikler /

7 steg før du reiser

Har du kommet inn på studier i utlandet? Ikke glem disse syv stegene før du reiser til ditt nye studieland!

| Sist oppdatert: | Forfatter: Ingeborg
Utsikt fra flyvindu av flyvinge, sjø og fjell

1. Bli medlem i ANSA

Når du skal studere i utlandet er det lurt å ha et medlemskap i ANSA! Det er rimelig og tar ingen plass i bagasjen, og du får en rekke fordeler som gir deg en trygg og morsom tid i utlandet. Vi anbefaler å bli medlem før du reiser.

2. Kjøp studentforsikring

Du må ha forsikring før du reiser for å studere i utlandet! Mange tror at det holder med reiseforsikring, men disse er ikke ment for studieopphold i utlandet. Dersom du ikke er godt nok forsikret kan kostnadene bli enorme dersom du for eksempel blir utsatt for en ulykke.

ANSA har en egen studentforsikring, og den er skreddersydd for deg som er norsk student i utlandet.

3. Søk om finansiering

Som utenlandsstudent kan du søke om studielån og ulike tilleggslån, og det finnes flere stipender du kan søke på. Husk å søke studiestøtte fra Lånekassen i god tid før fristen går ut og sjekk fristene for aktuelle stipender.

Søknadsfrister for Lånekassen 2023/2024

Vårsemester: 15. mars 

Høstsemester: 15. november

Sommerkurs: Søknaden din må ha kommet inn til Lånekassen før kurset er avsluttet.

4. Skaff deg bolig

Lurer du på hvor du skal begynne? Du finner informasjon om å finne bolig i ulike land i våre Bo og leve-guider.

Huskeregler for bolig i utlandet

  • Husk å alltid få en skriftlig kontrakt eller leieavtale og les alt godt før du skriver under.
  • Ikke lei bolig usett over nettet. Sørg for at du får sett boligen med egne øyne før du skriver under på en bindende avtale.
  • Sjekk alltid at du har en oppsigelsestid og ikke binder deg til for eksempel et helt år fremover. Plutselig kan det oppstå en nødsituasjon som gjør at du må avbryte studiene.
  • Sjekk at depositumet blir betalt inn til en sikret depositumskonto. Undersøk på forhånd hva regelverket sier om depositumskonto i ditt studieland.
Mann og kvinne snakker om et dokument

Få hjelp med boligkontrakt i utlandet!

Dersom du har ANSA studentforsikring har du jurdisk bistand inkludert i forsikringen. Det betyr at du kan få hjelp til å se over blant annet husleiekontrakt.

5. Meld flytting

Du er pliktig til å melde flytting fra Norge hvis du skal bosette deg som student i utlandet i mer enn 6 måneder. Vær oppmerksom på at det er ulike krav for melding av flytting i og utenfor Norden, så pass på at du setter deg inn i reglene som gjelder for deg.

Melde flytting utenfor Norden

Hvis du skal flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til Skatteetaten

Viktig om utfylling av flytteskjema

Under punktet Yrke er det viktig at du opplyser at du er student og at du kun skal oppholde deg midlertidig i utlandet.

I praksis betyr det som regel at du får avslag på flyttemeldingen, og du vil fortsatt være registrert på din norske adresse. Dette er meningen, siden du fortsatt skal være registrert på en norsk adresse for å få støtte fra Lånekassen.

Har du spørsmål om å melde flytting utenfor Norden?

Kontakt Skatteetaten på telefon 800 80 000 (fra utlandet: +47 22 07 70 00) eller chat med dem.

Melde flytting innenfor Norden

Hvis du skal studere i et annet nordisk land i en periode lenger enn 6 måneder, er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Dette kreves i blant annet Sverige og Danmark, men sjekk alltid hva som gjelder i landet du skal studere i. Hvis du ikke folkeregistrerer deg, kan du blant annet miste retten til å gå opp til eksamen i studielandet.

Rettigheter gjennom studielandets folketrygd

Når du folkeregistrerer deg i studielandet blir du registrert som utflyttet fra Norge, men dette er kun midlertidig. Du kan registrere deg tilbake til Norge så fort du har avsluttet studieoppholdet. Du mister rettigheter i den norske folketrygden, men får til gjengjeld rettigheter i folketrygden i studielandet, på lik linje med landets borgere.

Viktig om folkeregistrering i Norden

  • På grunn av folkeregistreringen kan du risikere å bli meldt ut av det norske fastlegesystemet. Hvis du vil bli en del av fastlegeordningen når du kommer hjem igjen, bør du kontakte fastlegen din i forkant. Som norsk statsborger og bosatt i et annet nordisk land så skal du fortsatt ha helserettigheter når du er på besøk i Norge.  
  • Ditt Europeiske Helsetrygdekort utstedt i Norge vil ikke være gyldig lenger. Bestill et tilsvarende i det landet hvor du folkeregistrerer deg i. Dette kan du bruke når du er på besøk i Norge eller reiser til andre, europeiske land utenfor studielandet ditt. I Danmark bestiller du EU-sygesikringskort fra borger.dk , og i Sverige bestiller du det europeiska sjukförsäkringskortet fra Försäkringskassan.
  • Hvis du mottar noen ytelser fra NAV som du ønsker å beholde etter flytting, er det viktig at du kontakter NAVs kontor for internasjonale saker og ordner dette før du reiser.

6. Søk om studentvisum

Før du reiser må du ikke glemme å sjekke om du trenger studentvisum for å reise inn i og bo i studielandet ditt. Visum er ikke nødvendig i alle land.

På våre landsider finner du informasjon om visumkrav i alle landene vi har skrevet om. Er du usikker på om visum er nødvendig der du skal studere, kan du ta kontakt med landets ambassade i Norge.

7. Finn ut om dine helserettigheter

Før du reiser bør du finne ut hvilke helserettigheter du har i studielandet. Selv om du fortsatt er folkeregistrert i Norge betyr ikke det at du automatisk fortsatt er medlem i den norske folketrygden. Hvis du mottar støtte fra Lånekassen og studerer utenfor Norden, beholder du vanligvis medlemskapet ditt i den norske folketrygden. Da kan du benytte deg av det offentlige helsetilbudet i studielandet på lik linje med de lokale innbyggerne. Dette betyr i praksis at det som er gratis for landets innbyggere også skal være gratis for deg. Hva som er gratis og hva som må betales for varierer fra land til land. 

Det finnes imidlertid noen unntak. Vær spesielt obs på egne regler hvis du skal studere i Norden eller tar deg lønnet arbeid i studielandet.

Helsehjelp innenfor EU/EØS

Som dokumentasjon på retten til helsetjenester innenfor Europa, bør du ha med deg Europeisk Helsetrygdkort. Helsetrygdkortet utstedes av HELFO, og du kan bestille det på Helsenorge.

Norden

Hvis du skal studere i et annet nordisk land er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Hvis dette kreves, så må du gjøre dette. Du vil da få helse- og trygderettigheter i studielandet på lik linje med dets øvrige innbyggere. Du vil da ikke automatisk ha de samme rettighetene i Norge lenger, siden du kun kan være medlem i ett lands trygdesystem om gangen.

Husk å bestille et Europeisk helsetrygdekort fra det nordiske landet du studerer i, for bruk når du for eksempel reiser ut av landet på ferie.

Hvis du er avhengig av å benytte deg av din fastlege i Norge så går dette som regel greit, men ta med deg ditt Europeiske helsetrygdekort for sikkerhets skyld. Hvis du har spesielle ytelser fra NAV så anbefales det å ta kontakt med NAV før du reiser ut for å se om det kan være nødvendig å søke om medlemskap i den norske folketrygden for perioden du skal studere ute.

Helsehjelp utenfor EU/EØS

For studenter i USA gjelder en egen avtale rundt helsehjelp gjennom HELFOs samarbeidsavtale med amerikanske Optum.

Hvis du skal jobbe i studielandet

Får du jobb i utlandet mens du er student, kan dette påvirke medlemskapet ditt. Vær oppmerksom på at ditt medlemskap i folketrygden kan opphøre automatisk hvis du tar deg jobb i utlandet under studiene, eller dersom du av andre grunner blir omfattet av trygdeordningen i studielandet. Er du i et EØS-land eller Sveits, må du sjekke om du er medlem i trygdeordningen i studielandet.

Frivillig medlemskap i folketrygden

Du kan da søke om frivillig medlemskap i den norske folketrygden, og NAV avgjør om du kan få innvilget et medlemskap. Hvis du har inntekt må du også betale trygdeavgift hvis du blir medlem. I mange tilfeller er det kanskje ikke nødvendig med medlemskap i den norske folketrygden, siden du vil ha tilgang til helsehjelp i studielandet.

Student uten støtte fra Lånekassen

Hvis du planlegger å studere i mer enn 12 måneder, opphører medlemskapet i folketrygden den dagen du forlater Norge. Du kan søke om frivillig medlemskap.

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem i folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du har heller ikke rett til andre utbetalinger fra NAV. Mer informasjon om dekning av medisinske utgifter finner du hos HELFO. Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter når du ikke er medlem.

Ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke med dem om du kan ta med deg ytelsen.

For ytterligere spørsmål rundt dette er det kun NAVs kontor for internasjonale saker som kan hjelpe deg videre.