Studier i Danmark

Danmark er et populært studieland blant norske studenter, og mange velger å studerer økonomi, psykologi, medisin, fysioterapi eller arkitekt.

Publisert: 11.06.2014 - Oppdatert: 15.03.2017

Utdanning i Danmark

Høyere utdanning i Danmark kalles for videregående uddannelse, og er delt opp i bachelor og master (kandidat).

Hvis du velger å studere i Danmark vil du finne ut at forskjellene fra studier i Norge er små. Du kan til og med stort sett skrive oppgaver og eksamener på norsk, selv om studiespråket er på dansk. Undervisningen foregår stort sett på dansk, men det finnes også utdanningstilbud på engelsk.

Høstsemesteret i Danmark varer fra august/september til desember og vårsemesteret fra januar til mai/juni. De fleste studier starter på høsten, men enkelte studier har også oppstart på våren. 

Hvor kan jeg studere?

På danske søkemotoren UddannelsesGuiden kan du finne hvilke universiteter som tilbyr ulike fag. 

På UddannelsesGuiden kan du også chatte med en dansk studieveileder hvis det er noe du lurer på. 

Slik søker du på en bachelorgrad

I denne videoen lærer du hvordan du fyller ut den elektroniske søknaden til bachelorstudier i Danmark.

Slik finner du studiested i Danmark

I videoen lærer du:

 • Hvordan du finner frem til læresteder i Danmark 2.41
 • Hvordan du finner opptakskrav og oversetter disse 4.53
 • Om de to søkekvotene 10.25
 • Hvordan du søker 13.58
 • Hva du kan få i støtte fra lånekassen 14.24
 • Hvem du kan spørre om ulike temaer 15.02

Opptakskrav

Du må søke med førstegangsvitnemål når du søker på studier til Danmark. Norske tilleggspoeng, som alderspoeng og realfagspoeng, teller ikke.

Dersom du mangler fagkrav, kan du ta disse fagene som privatist i Norge eller gjennom  gymnasial sommersupplering i Danmark og legge dem ved førstegangsvitnemålet ditt når du søker.

Du finner opptakskrav og fjorårets karaktersnitt ved hjelp av den danske søkemotoren UddannelsesGuiden. Danske fagkrav ligger under adgangskrav og siste års karaktersnitt ligger under adgangskvotienter

På lærestedenes nettsider finner du også informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder i de ulike kvotene, samt informasjon om antall studieplasser. 

Slik finner du ditt danske karaktersnitt og oversetter fagkrav

Merk at omgjøringstabellen for fagkrav kun er veiledende, og at ulike læresteder kan tolke fagkravene forskjellig. For eksempel tilsvarer matte B ved CBS S2-matte i Norge.

Har du flere spørsmål om oversettelse av fag? Ta en titt på Eksamenshåndboken.

IB-elever

Om å søke med IB-vitnemål

Kvik bonus: danske tilleggspoeng

Dersom du har gått ut av videregående skole i Norge i løpet av de to siste årene, kan du ha rett på kvik bonus, det vil si at det danske karaktersnittet ditt ganges med 1,08. Dette er for å gi en fordel til de som starter på høyere utdanning raskt etter å ha fullført videregående skole. 

Kvote 1 og 2

Når du søker på en bachelorgrad i Danmark kan du få opptak til studiet gjennom to søkekvoter:

Kvote 1

I kvote 1 kommer du inn på bakgrunn av karaktersnittet ditt. Om du har høyt nok snitt, trenger du bare å søke i denne kvoten.

Du kan ikke søke i denne kvoten dersom du har 23/5-vitnemål eller har gått yrkesfaglig utdanning. Da må du søke i kvote 2. 

Kvote 2

I kvote 2 kommer du inn på bakgrunn av en helhetsvurdering av deg som søker. Kriteriene varierer fra studie til studie, og du finner mer informasjon om hva som gjelder for deg på universitetenes hjemmesider. Det kan for eksempel være relevant arbeidserfaring, høyere utdanning, snitt på spesifikke fagkrav, opptakstest, motivasjonsbrev eller lignende. Det kan forekomme ytterligere fagkrav i denne kvoten.

Du søker automatisk i kvote 1 når du søker i kvote 2.

Her finner du tips til hvordan du skriver et motivasjonsbrev.

Hvilken kvote kan jeg søke i?

Her finner du informasjon om søkekvotene i Danmark:

Slik søker du

Veiledning om hvordan du skal fylle ut søknadsskjemaet for studier på bachelornivå i Danmark

Ofte stilte spørsmål om studier i Danmark.

Hvor mange studier kan du søke på?

Du kan sette opp inntil 8 studieønsker og du kan endre prioriteringen av disse helt frem til 5. juli. Dersom du tar ekstra fag for å kunne søke, eller ikke har fått vitnemål enda, skal dette fremkomme av søknaden. Da har du mulighet til å laste opp dette på din online-søknad innen ettersendelsesfristen 5. juli.

Uansett hvor mange studier du har søkt på får du kun ett svar, enten fra studiet du har kommet inn på, eller at du ikke har kommet inn på noen. Svaret sendes ut med post 30. juli. Ved noen læresteder kan du selv logge deg inn på hjemmesiden og lese av resultatet.

Søknadsfrist og andre viktige datoer

 • 15. mars - søknad og følgeskrivelse må være tilgjengelig for lærestedet.
  Den generelle søknadsperioden er fra 1. februar - 15. mars. Absolutt siste frist for at skolene skal ha mottatt følgeskrivelsen din er 15. mars klokken 12.00. Denne fristen gjelder uansett om du ønsker å starte studiene til høsten eller våren. Noen læresteder har egne frister som du vil finne på deres hjemmesider.
 • 5. juli - frist for å ettersende vitnemål og andre papirer som beviser at du innfrir fagkravene (gjelder ikke om du sommersupplerer).
 • 5. juli - frist for å endre rekkefølgen på studieønskene dine.
 • 30. juli - bekreftelse på studieplass (1 svar).
 • 30. juli - beskjed om du er tatt opp på Standby.

Standby – venteliste

Standby er et ventelistesystem der du kan komme inn med noe lavere snitt (gjelder kvote 1). Dersom du har haket av for standby i søknaden din, kan du komme inn på en venteliste og få tilbud om studieplass enten det samme eller det påfølgende året. Dette forutsetter at karaktersnittet ditt er tett opp mot årets karaktersnitt.

Søke på restplasser

Etter 30. juli er det mulig å søke på ledige plasser (restetorget)

Slik søker du på master

Skal du søke om opptak til en mastergrad (kandidat) søker du direkte til lærestedet på egne søknadsskjemaer. Fristene på universitetene er rundt 1. mars til 1. april eller 1. november for oppstart til vårsemesteret. Sjekk alltid med lærestedet for mer informasjon og søknadsfrister.

Fra og med høstopptaket 2016 (med studiestart i 2017) vil det bli vanskeligere å søke med forbedret bachelorvitnemål. For nærmere informasjon, se universitetenes hjemmesider.

Skolepenger og finansiering

Utdanning er gratis i Danmark. Som en hovedregel gir Lånekassen støtte til studier i Danmark som Statens uddannelsesstøtte (SU) har godkjent. 

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Bo og leve i Danmark

For å få en så bra studiehverdag som mulig er det greit å vite hvordan du som norsk student i Danmark kan melde deg inn i folkeregisteret i Danmark, motta helsekort, anskaffelse av dansk BankID, opprette bankkonto, forsikring under studietiden, finne bolig, dansk telefoni og internett, offentlig tansport, jobb under studiene, skatt og hva ANSA kan gjøre for deg under studiene. Under studieoppholdet er det mest vanlig å bo i kollegier som tilsvarer norske studentbyer.

Les mer om hva du trenger å vite om det å bo og leve i Danmark.

 

Foto: Martin Fisch