Danmark er et populært studieland blant norske studenter, og mange velger å studere økonomi, psykologi, medisin, fysioterapi eller arkitektur.

Utdanning i Danmark

Høyere utdanning i Danmark kalles for videregående uddannelse, og er delt opp i bachelor og master (kandidat).

Studier i Danmark er lagt opp ganske likt som i Norge. Du kan til og med stort sett skrive oppgaver og eksamener på norsk, selv om studiespråket er på dansk. Undervisningen foregår stort sett på dansk, men det finnes også utdanningstilbud på engelsk, typisk i fag innen økonomi og administrasjon. Helsefag og medisinstudier tilbys kun på dansk.

Høstsemesteret i Danmark varer fra august/september til desember og vårsemesteret fra januar til mai/juni. De fleste studier starter på høsten, men enkelte studier har også oppstart på våren. 

På den danske søkemotoren UddannelsesGuiden kan du finne hvilke universiteter som tilbyr de ulike fagene. Her kan du også chatte med en dansk studieveileder hvis det er noe du lurer på.

 

 

Slik finner du studiested i Danmark

I videoen lærer du:

  • Hvordan du finner frem til læresteder i Danmark 2.41
  • Hvordan du finner opptakskrav og oversetter disse 4.53
  • Om de to søkekvotene 10.25
  • Hvordan du søker 13.58
  • Hva du kan få i støtte fra lånekassen 14.24
  • Hvem du kan spørre om ulike temaer 15.02

Du finner også informasjon og oversikt over læresteder i Danmark på www.ug.dk

 

Opptak og søknadsprosess

Du må søke med førstegangsvitnemål når du søker på studier til Danmark. Norske tilleggspoeng, som alderspoeng og realfagspoeng, teller ikke; kun karakterpoeng.

Dersom du mangler fagkrav, kan du ta disse fagene som privatist i Norge eller gjennom gymnasial sommersupplering i Danmark og legge dem ved førstegangsvitnemålet ditt når du søker. Det er mulig å ta opp fag i løpet av søknadsperioden; bare gjør oppmerksom på at du skal ettersende resultater i søknaden. Søknaden skal sendes inn til fristen 15. mars.

Har du tatt en annen utdanning en studiespesialiserende VGS, kan egne regler gjelde for deg. Les mer i Eksamenshåndbogen.

Vitnemål fra yrkesfag med påbygg gir deg kun rett til å søke opptak i kvote 2, og du må også ha oppfylt fagkrav tilsvarende danske Engelsk B. Dette gjør du enten gjennom å ta en språktest, eller ved å ta internasjonal engelsk(VG2) som privatist.

Om du har IB-vitnemål, gjelder egne regler. Les mer i Eksamenshåndbogen.

Du finner opptakskrav og fjorårets karaktersnitt ved hjelp av den danske søkemotoren UddannelsesGuiden. Danske fagkrav ligger under adgangskrav og siste års karaktersnitt ligger under adgangskvotienter. 

På lærestedenes nettsider finner du også informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder i de ulike kvotene, og informasjon om antall studieplasser. 

Noen studier, for eksempel arkitektur, har opptaksprøve. Sjekk lærestedets nettsider for å finne ut hvordan du skal forholde deg til dette. 

Slik finner du ditt danske karaktersnitt og oversetter fagkrav

Merk at omgjøringstabellen for fagkrav kun er veiledende, og at ulike læresteder kan tolke fagkravene forskjellig. Har du flere spørsmål om oversettelse av fag? Ta en titt på Eksamenshåndboken.

Dansk A

Dersom du har fullført treårig norskundervisning på videregående skole, er du i de aller fleste tilfeller unntatt fra kravet om Dansk A. I noen svært begrensede tilfeller kan det være nødvendig å dokumentere ytterligere kunnskaper i dansk språk. Ta kontakt med lærestedet dersom du er i tvil. 

Engelsk B

Engelsk B er et opptakskrav til svært mange utdanninger i Danmark. Dette tilsvarer internasjonal engelsk (SPR3008) fra VG2 på studieforberedende vgs, eller at du kan dokumentere tilsvarende kunnskaper gjennom en engelsk språktest. Den nøyaktige poengsummen som kreves kan variere litt mellom universitetene. Søk på «engelskkrav» eller «sprogkrav» på lærestedenes nettsider for å finne ut mer. 

Kvik bonus: danske tilleggspoeng

Dersom du har gått ut av videregående skole i Norge i løpet av de to siste årene, kan du ha rett på kvik bonus, det vil si at det danske karaktersnittet ditt ganges med 1,08. Dette er for å gi en fordel til dem som starter på høyere utdanning raskt etter å ha fullført videregående skole. 

Kvote 1 og 2

Når du søker på en bachelorgrad i Danmark kan du få opptak til studiet gjennom to søkekvoter:

Kvote 1

I kvote 1 kommer du inn på bakgrunn av karaktersnittet ditt. Om du har høyt nok snitt, trenger du bare å søke i denne kvoten.

Du kan ikke søke i denne kvoten dersom du har 23/5-vitnemål eller har gått yrkesfaglig utdanning. Da du søke i kvote 2. 

Kvote 2

I kvote 2 kommer du inn på bakgrunn av en helhetsvurdering av deg som søker. Kriteriene varierer fra studie til studie, og du finner mer informasjon om hva som gjelder for deg på universitetenes hjemmesider. Det kan for eksempel være relevant arbeidserfaring, høyere utdanning, snitt på spesifikke fagkrav, opptakstest, motivasjonsbrev eller lignende. Det kan være flere fagkrav i denne kvoten.

Du hvis du er kvalifsert  til å søke i kvote 1, blir du automatisk vurdert både i kvote 1 og i kvote 2, når du søker i kvote 2.

Her finner du tips til hvordan du skriver et motivasjonsbrev.

Ettersending:

Du må søke innen fristen 15. mars, men kan ettersende informasjon som vitnemål, beståtte fagkrav og liknende frem til og med 5. juli klokken 12:00 dansk tid.  

Finansiering

Utdanning er gratis i Danmark. Som en hovedregel gir Lånekassen støtte til studier i Danmark som Statens uddannelsesstøtte (SU) har godkjent. 

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

 

 

Bo og leve i Danmark

For å få en så bra studiehverdag som mulig er det greit å vite hvordan du som norsk student i Danmark kan melde deg inn i folkeregisteret i Danmark, motta helsekort, anskaffelse av dansk BankID, opprette bankkonto, forsikring under studietiden, finne bolig, dansk telefoni og internett, offentlig tansport, jobb under studiene, skatt og hva ANSA kan gjøre for deg under studiene. Under studieoppholdet er det mest vanlig å bo i kollegier som tilsvarer norske studentbyer.

Les mer om hva du trenger å vite om det å bo og leve i Danmark.

 

Foto: Martin Fisch