Terapeut som beveger på pasientens armer

Fysioterapistudier i Danmark

Fysioterapiutdanningen i Danmark har lenge vært populær for nordmenn. Utdanningen tilbys ved en rekke profesjonshøyskoler. 

Om utdanningen

Bachelorgraden varer 3 1/2 år og er fordelt på 7 semestre. Det veksles mellom teoretisk og praktisk undervisning.

Undervisningsformen veksler mellom klasseundervisning, forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, praktiske øvelser og praktikk/klinisk undervisning. Det er en del hjemmearbeid og oppgaveskriving, individuelt og i grupper. 

I starten vil praksis/behandling utføres på medstudenter, senere får du prøve deg på pasienter. Du er ute i praksis i sammenlagt 28 uker. I løpet av det siste semesteret kan du fordype deg i et selvvalgt faglig område, samt skrive bacheloroppgaven din.

Finn fysioterapistudier i Danmark

Du kan studere i Esbjerg, Roskilde, Holstebro, Haderslev, København, Næstved, Odense, Hillerød, Aalborg eller Aarhus. Linker til de ulike skolene finner du på UddannelsesGuiden.

Opptakskrav

Søknadsfrist

Godkjenning

Finansiering

Det er gratis å studere i Danmark.

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Personer sykler i København, Danmark

Jeg har kommet inn på en skole i Danmark — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.