Lærer i Danmark

I Danmark kalles utdanningen til grunnskolelærer “lærer i folkeskolen” og tilbys ved hele 17 ulike profesjonshøyskoler. Utdanningen er fireårig. Vil du bli faglærer kan du studere ved et av Danmarks åtte universiteter.

Om utdanningen

Lærer i folkeskolen

Studiet kombinerer faglige og pedagogiske vitenskapsområder. Dette innebærer at du både får kunnskap om de fagene du skal undervise i, og at du lærer å formidle dette til barn på forskjellige klassetrinn.

Etter endt folkeskolelærerutdanning kan du ta videreutdanning ved Danmarks Pædagogiske Universitet om du ønsker det.

Faglærer

Dersom du vil bli faglærer, kan du ta en bachelor og master (kandidat) i faget du ønsker å undervise i Danmark. Etterpå tar du ett år med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved et norsk lærested. Da kan du undervise i norsk grunnskole fra 5. trinn og norsk videregående skole.

Finn lærerutdanning i Danmark

I Danmark tilbys lærerutdanningen ved 17 ulike profesjonshøyskoler. Dette kan du lese mer om på nettsiden til Ug.dk:

Opptakskrav bachelor

Søknadsprosess

Godkjenning

Finansiering

Du kan få støtte fra Lånekassen for å ta Folkelærerutdanning i Danmark. Utdanningen er gratis. Les her om hvor mye du kan få i støtte:

Unge menn i en skatepark

Jeg har kommet inn på en skole i Danmark — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.