Abstrakt bilde av bølgende bygg

Arkitektstudier i Danmark

Den danske arkitektutdanningen er vel ansett i det norske miljøet, og norske arkitekter ser ofte til Danmark for inspirasjon. 

Om utdanningen

Utdanningen er normert til fem år, og består av en 3-årig grunnutdanning (bachelor) og en 2-årig master (kandidat på dansk). 

På bachelorutdannelsen får du undervisning i fag som form, rom, funksjonalitet, konstruksjon og kontekst, og du lærer om arkitekturens planlegning og arkitektonisk design. På kandidat-utdannelsen fordyper du deg innenfor et av fagets hovedområder, som planlegning, bygningskunst eller design.  Undervisningen foregår dels som øvelser og prosjektarbeider ved tegnebordet og på data, dels som forelesninger og undervisning i mindre grupper/ klasseromsundervisning. Du har også mulighet for å få en praksisplass på et arkitektkontor i et halvt år.

Finn arkitektstudier i Danmark

Du kan studere til arkitekt ved to læresteder og i tre byer i Danmark:

Arkitektur og design i Aalborg

Ved Aalborg Universitet kan du ta en 5-årig utdannelse (bachelor og kandidat) som leder til en grad innen Arkitektur & Design. Under denne utdannelsen kan du spesialisere seg innen arkitektur, industriell design, urban design og digital design.

Opptakskrav

Søknadsprosess

Finansiering

Studier ved offentlige læresteder i Danmark er gratis. Du kan få samme støtte til å bo- og leve i Danmark som om du studerte i Norge.

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

Lånekassen gir kun støtte til studier som er offisielt godkjent. Når du har funnet en skole du vil studere ved, må du derfor sjekke om den er godkjent.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.