Person står med utstrakte armer på et utkikkspunkt over fjell

Finansiering fra Lånekassen

For de fleste studenter er støtte fra Lånekassen den viktigste finansieringen. Les om ulike lån og støtteordninger som hjelper deg med å gjøre drømmen om utlandet til virkelighet!

Finansiering hjelper deg å oppnå drømmen!

Hvert år får over 20 000 utenlandsstudenter finansiering fra Lånekassen i form av lån og stipend. I tillegg finnes det andre stipendordninger, blant annet statsstipend og skolestipender, som tilbys innen forskjellige fagretninger. Det er lurt å bruke litt tid på å finne ut hvilke ordninger du kvalifiserer til.

Hva skal til for å få støtte fra Lånekassen?

Generelle krav fra Lånekassen i studieåret 2023/2024

  • Du må som regel være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse.
  • Utdanningen må være på fulltid, du må altså være heltidsstudent.
  • Utdanningen må tilsvare, være på nivå med, eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor-, mastergrad, eller PhD.
  • Utdanningen må være offentlig godkjent i studielandet.
  • Du må oppgi i lånesøknaden at du søker støtte til utenlandsstudier (enten du skal studere hele graden ute eller skal på utveksling)

Ulike typer lån

Basislån

Skolepengelån

Reisestøtte utenfor Norden

Støtte til sommerkurs

Går du på hel grad i utlandet og har lyst til å fortsette studiene gjennom sommeren? Da kan du få støtte fra Lånekassen.

Ung kvinne står i en gate foran en kafé

Støtte til språkkurs

Hvis du planlegger å studere utenfor Skandinavia i et ikke-engelskspråklig land, kan du få støtte av Lånekassen til å lære deg språket før du begynner på studiene.

Person slår hjul på en strand

Få dekket mer med stipend

Noen studiesteder tar mer i skolepenger enn det du får i støtte fra Lånekassen. Da er det fint å kunne få inn litt ekstra penger fra et stipend!

Det finnes mange stipender der ute, og det er gode sjanser for at du finner ett eller flere du er kvalifisert til å søke på.