Musikkstudier i Danmark

Det finnes mange forskjellige utdannelser innen musikk i Danmark. Du kan for eksempel studere klassisk musikk, rytmisk musikk eller kirkemusikk. Noen utdannelser er rettet inn mot en karriere som utøvende musiker, mens andre retter seg inn mot undervisning.

Finn musikkstudier i Danmark

Du finner aktuelle læresteder som tilbyr utdanning innen musikk på søkemotoren Utdanningsguiden.

Musikkutdanning ved konservatoriene

Som utdannet fra et konservatorium har du mulighet for en karriere som profesjonell musiker og sanger. Du kan også undervise eller arbeide med musikkformidling i kulturinstitusjoner.

Utdannelsen kombinerer utøvelsen av musikk med musikkteoretiske fag som hørelære, musikkteori og musikkhistorie. Utdannelsen tilbys som bachelor og kandidatutdannelse i Esbjerg, København, Odense, Aalborg og Århus.

Ut over undervisning i ditt eget instrument/sang får du også undervisning i samspill og musikkpedagogiske fag som muliggjør undervisning i musikk. Utdannelsen krever som regel at du utover ditt hovedinstrument også spiller piano. På kandidatutdannelsen fortsetter du å spesialisere deg innenfor ditt område, hvor målet er å styrke dine tekniske og kunstneriske evner og nå et høyt nivå. For å bli tatt opp må du bestå en opptaksprøve.

Søknadsfristen er 1. desember.

Andre musikkutdannelser

Andre musikkutdannelser som komposisjon, musikkhistorie, musikklærer og elektronisk musikk kan du lese mer om på Musikuddannelser.dk.

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap tilbys som bachelor- og kandidatutdannelse ved Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Dette er en teoretisk utdannelse, men utdannelsen omfatter også praktisk musikkutøvelse. Du må ha generell studiekompetanse for å søke, samt bestå en opptaksprøve. Prøven er en minimumsprøve som skal sikre at alle som starter på studiet har elementære ferdigheter på områdene klaver, sang og hørelære.

Søknadsfrist er 15. mars, klokken 12:00.

Søknadsprosess

Finansiering

For å få støtte fra Lånekassen må du som hovedregel ha Generell studiekompetanse og statsborgerskap.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Unge menn i en skatepark

Jeg har kommet inn på en skole i Danmark — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.