Stetoskop og et hjerte

Sykepleiestudier i Danmark

Du kan studere til sykepleier ved hele 22 profesjonshøgskoler i Danmark. Studiestart både høst og vår.

Om utdanningen

Studiet tar 3 1/2 år og fører frem til tittelen professionsbachelor i sygeplejerske.

Utdanningen inneholder så vel medisinske fag som psykologiske fag og veksler mellom teoretisk og praktisk undervisning. Du lærer å gi profesjonell sykepleie og å forholde deg kritisk og analyserende til dine oppgaver. Du lærer også å samarbeide med andre faggrupper, som for eksempel leger og sosial- og helseassistenter.

Finn sykepleie i Danmark

Utdanningen til sygeplejerske tilbys ved 22 profesjonshøyskoler i Danmark.

På UddannelsesGuiden kan du finne mer informasjon om sykepleiefaget, samt linker til de ulike skolene.

Opptakskrav bachelor

Søknadsprosess

Godkjenning

Finansiering

Studier ved offentlige læresteder i Danmark er gratis for norske studenter.

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.