Offentlig utdanning i Sverige er gratis for norske statsborgere. De fleste studier foregår på svensk, inkludert medisin og helsefag. Det finnes noen studiemuligheter på engelsk, spesielt innen økonomi og administrasjon.

Utdanning i Sverige

Bachelorgraden i Sverige kalles kandidat eller bachelor, og tilbys på det som kalles grundnivå. Profesjonsutdanninger som medisin, tannlege, psykolog og veterinær tilbys som enhetlige programmer med egne titler. 

Mastergraden kalles avancerad nivå og går over to år. Det finnes også kortere utdanninger på masternivå. Disse kalles magister og er ettårige.

 

 

 

Finne studiesteder
Søknadsfrist

Bachelorgrad

Opptak til høstsemesteret: 15. april
Opptakt til vårsemesteret: 15. oktober
Det kan være muligheter å søke senere hvis det fortsatt er ledige plasser.

Mastergrad

Søknadsfristene varierer, men fristene er ofte 15. januar for å søke på høstsemesteret og 15. august for å søke på vårsemesteret. 

Formgivnings- og kunstfag kan ha andre frister og egen søknadsprosess. Sjekk lærestedenes nettsider.

Bachelorgrad

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke studier i Sverige (grundläggande behörighet).

Du finner opptakskravene til ditt studium på søkemotoren til Studera.nu og på lærestedets nettside. Fagkrav nevnes vanligvis under «behörighet» eller «särskild behörighet» og karaktersnitt under «Antagningsstatistik».

Du kan kun søke med førstegangsvitnemål.

Eksempler på «särskild behörighet» (spesiell studiekompetanse) kan være ulike nivåer av matematikk, realfag og engelsk/fremmedspråk.

NB: Det er ulik praksis på hvordan krav om engelsk behandles i Sverige. Enkelte søkere opplever at det kreves internasjonal engelsk (SPR3008/3009)  eller språktest, selv på utdanninger som ikke krever "engelska 6". Om du allerede har en språktest, eller har tatt internasjonal engelsk/samfunnsfaglig engelsk som privatist, kan det derfor være lurt å laste opp dokumentasjon på dette innen ettersendingsfristen.

Hvordan finner jeg karaktersnittet mitt?

Regn ut ditt norske snitt, og finn det tilsvarende tallet eller tallintervallet i denne tabellen. NB: du skal ikke ta med realfagspoeng, språkpoeng, alderspoeng eller andre tilleggspoeng i snittet - kun karakterpoeng!

Forklaring til tabell: I tabellen tilsvarer et visst intervall i norsk snitt et gitt svensk snitt; intervallet er oppgitt med minste- og maksverdi. Første intervall i tabellen går fra norsk 2,00 i snitt til 2,45 i snitt; det vil si at disse snittene, og alle snittene mellom dem, vurderes å tilsvare et gitt svensk snitt. Intervallene blir mindre når man går opp i karakter. 

Fordi du ikke får med deg norske poeng til Sverige, får du en utenlandsbonus. Denne bonusen tar utgangspunkt i hvor høyt snitt du har i svenske karakterer, og kan plusses på ditt svenske snitt.

Eksempel: Dersom du for eksempel har 5,00 i snitt uten norske poeng, tilsvarer dette svenske 18,06. Da kan du plusse på 2,25. Ditt endelige svenske snitt er altså 20,31 (2019). 

Tabell for å regne utenlandsbonus:

Har du et snitt på

Kan du legge til

10,00-11,99

 0,50

12,00-12,99

 0,75

13,00-13,99

 1,00

14,00-14,99

 1,25

15,00-15,99

 1,50

16,00-16,99

 1,75

17,00-17,99

 2,00

18,00-18,99

 2,25

19,00-20,00

 2,50

Oppfyller jeg fagkravene?

Har studiet du søker på spesielle fagkrav, må du finne ut om fagene du har tatt i Norge oppfyller disse kravene. Bedömningshandboken har laget en oversikt over hva norske fag tilsvarer i det svenske systemet.

Dersom mangler et eller flere fagkrav, kan du ta det/dem opp og legge dem på et eget kompetansebevis. 

Dersom du tar opp fag, kan du oppleve å bli plassert i søkekvote BII; her er det som regel noe høyere snitt enn i andre kvoter. Det er noe ujevn praksis fra svensk side her.

Tre søkekvoter

Du kan søke i 3 ulike kvoter. Eventuelle fagkrav gjelder i alle kvotene. 
Alle søker i kvote BI, mange søker samtidig i kvote HP via Högskoleprovet.

  • BI: Kvote 1 handler om snitt fra førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng telles ikke, men du kan få svenske poeng for utlendinger.
  • BII: Kvote 2 er en kvote for dem som har forbedret karaktersnitt i Sverige. Hvis du har tatt opp eller forbedret fag, kan du bli plassert i denne gruppen. Svensk praksis er ulik på dette punktet.
  • HP: Er du usikker på om snittet ditt holder for å komme inn i kvote 1? Da kan du ta en opptakstest og søke med resultatene fra denne testen. Ca 1/3 av studieplassene tildeles etter resultater fra Högskoleprovet. Prøven avholdes ved en rekke læresteder i Sverige to ganger årlig. Dersom du gjør det dårlig på testen, vil universitetene i stedet se på karaktersnittet fra videregående.

Du kan lese om oppmelding og tidspunkt for Högskoleprovet her. På denne lenken kan du forberede deg gjennom å øve med tidligere högskoleprov.

Slik søker du

Du søker via Antagning.se . Du kan søke på opptil 20 utdanninger.

ANSAs veiledning for hvordan du søker gjennom Antagningen.se.

Har du spørsmål til søknaden kan du lese antagning.ses FAQ her; du kan også ta kontakt med dem direkte

Mastergrad

Slik søker du på en mastergrad

Du må som regel ha en faglig relevant bachelorgrad for den mastergraden du søker på. En del læresteder krever at du skal ha tatt visse fag med et bestemt antall studiepoeng. Enkelte universiteter/høyskoler har opptakstester (for eksempel innenfor business-fag). 

Til de fleste studier og læresteder søker du via Antagning.se.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Sverige gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til, og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Finansiering

Offentlige læresteder i Sverige er gratis. Private skoler derimot kan kreve skolepenger. Lånekassen gir støtte til utdanning i Sverige så fremt lærestedet også er støttet av den svenske lånekassen, CSN. 

Les her for å få mer informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

Visum

Norske statsborgere trenger ikke å søke om visum for å oppholde seg i Sverige. 

Praktisk informasjon

Her finner du oversikt over flere ofte stilte spørsmål om studier i utlandet: www.ansa.no/studier-i-utlandet/for/faq-studier-i-utlandet/

Foto: Shutterstock