Stetoskop og et hjerte

Sjukepleiestudium i Sverige

I Sverige kan du studera sjukepleie ved heile 24 ulike høgskular og universitet. Du må ha fordjuping i anten fysikk, kjemi eller biologi for å kunna søkja.

Om utdanninga

Sjuksköterskeprogrammet i Sverige er 3-årig og blir tilbode på bachelornivå. For deg som vil ta spesialisering finst det også tilbod på masternivå (avancerad nivå).

Finn sjukepleiarutdanning i Sverige

Bruk søkjeverktøyet Studera.no for å finna fram til studium som blir tilbodne ved dei ulike lærestadene i Sverige.

Opptakskrav bachelor

Dersom du manglar fag

Dersom du manglar eit fag for å søkja, kan du ta opp dette. Nytt fag skal liggja på eige kompetansebevis og ikkje blir integrert i vitnemålet.

Søknadsprosess

Godkjenning

Kor mykje kostar det?

Studium ved offentlege lærestader i Sverige er gratis for norske statsborgarar, både på bachelor- og masternivå.

Gratis

Bachelor- og mastergrader ved offentlege lærestader

Kor høge er levekostnadene?

For å få eit estimat på kor mykje det kostar å bu og leva Sverige, kan du bruka denne kalkulatoren for å samanlikna levekostnader i ulike byar.

Finansiering

Kan eg få støtte frå Lånekassen?

For å få støtte frå Lånekassen til høgare utdanning i Sverige må du som hovudregel ha Generell studiekompetanse og norsk statsborgarskap.

Lånekassa gir støtte til studium som er offisielt godkjende i studielandet. Dersom studiet du finn er godkjent av svensk lånekassa (CSN) er det også godkjent for støtte frå den norske Lånekassen.