Person holder opp poten til en katt som siter på fanget

Veterinærstudier i Sverige

Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala er det eneste lærestedet i Sverige som tilbyr veterinärprogrammet.

Om utdanningen

Utdanningen går over fem og et halvt år og studiestart er på høsten. Utdanningen er gratis og undervisningsspråket er svensk.

Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Godkjenning

Finansiering

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Fargerike hus på rekke

Jeg har kommet inn på en skole i Sverige — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.