Flere læresteder stiller krav til språkkunnskapene til internasjonale studenter, og mange krever at du gjennomfører en språktest når du søker opptak til studiet.

Språktester i Engelsk

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. I Norge tilbys kun TOEFL-ibt (internet-based test).

  • NB: Grunnet korona-situasjonen kan du nå ta testen hjemme. Les om det på ETS sin nettside: TOEFL IBT Special home edition 
  • Påmelding: Ets.org
  • Testsentra: American College of Norway i Moss og ved ANSA/OsloMet i Oslo
  • Pris: 290 USD
  • Tid: 2-4 ganger i måneden
  • Resultater: Blir sendt per post rundt 13 virkedager etter testdato. Noen dager etter resultatene er postlag vil du kunne se resultatene online, samt laste ned en PDF-kopi via din TOEFL-profil. Les mer om å motta resultater på ets.org
  • Gyldighet: 2 år

IELTS - International English Language Testing System

Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen til IELTS ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen.

Språktest i fransk

TCF - Test de connaissance du français

Denne testen er det franske utdanningsdepartementets offisielle språktest. Testen er ikke et diplom, men et sertifikat som sier noe om hvilket nivå du befinner deg på i det franske språket. I Norge kan du ta TCF enten i Oslo eller Stavanger ved Institut Francais.

Les mer om språktesten på CIEP sine sider.

DELF/DALF 

Dette er et diplom som er gyldig livet ut. Diplomet er gyldig i 130 land. Du velger selv hvilket nivå du ønsker å ta testen på. I Norge kan du ta DELF/DALF to ganger i året på Institut Francais i Oslo.

Språktest i Spansk

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera

DELE-testen er organisert av Instituto Cervantes i Spania og kan tas i mange land. Testen er fordelt etter europeiske nivåer fra A1 til C2. 

Språktester i Tysk

De fleste lærestedene i Tyskland, Sveits og Østerrike stiller krav om en språktest med et visst nivå (gjerne C-nivå etter europeiske standard). Ved Goethe-Institut i Oslo tilbys flere tester, blant annet Testdaf og Goethe Zertifikat C1 og C2.