Christian André Aavitsland

Christian André Aavitsland

Christian André Aavitsland

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Kjære medstudenter,

Jeg stiller til valg for ANSAs hovedstyre fordi jeg ønsker å bidra til at ANSA fortsetter å være en sterk og relevant stemme for norske studenter i utlandet. Mitt navn er Christian, og jeg studerer mitt andre år internasjonale relasjoner i Spania.

Gjennom mine studier har jeg fått en dypere forståelse for de komplekse utfordringene verden står overfor, og viktigheten av internasjonalt samarbeid. Jeg har også bred erfaring fra ulike organisasjoner, inkludert Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk og SAIH. Disse erfaringene har gitt meg verdifull innsikt i organisasjonsarbeid, politikkutforming og viktigheten av å jobbe sammen for å oppnå felles mål.

Som medlem av hovedstyret vil jeg jobbe for å:

  • Styrke ANSAs politiske påvirkningskraft: Vi må fortsette å være en tydelig stemme i debatten om utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Videreutvikle ANSAs organisasjon: Vi må sikre at ANSA er en effektiv og inkluderende organisasjon som ivaretar interessene til alle norske studenter i utlandet.
  • Øke studentengasjementet: Vi må skape arenaer der studenter kan engasjere seg i ANSAs arbeid og være med på å forme organisasjonens fremtid.

Jeg tror at min erfaring, engasjement og internasjonale perspektiv vil være et verdifullt bidrag til ANSAs hovedstyre. Sammen kan vi sikre at ANSA fortsetter å være en sterk og relevant stemme for norske studenter i utlandet.

Med vennlig hilsen,
Christian André Aavitsland

Even Grøterud

Even Grøterud

Even Grøterud

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Hei!

Mitt navn er Even Grøterud. Jeg er 23 år gammel og kommer fra Sigdal. Jeg starta skolegangen min i utlandet da jeg tok et utvekslingsår i USA på videregående. Etter dette studerte jeg spansk i Spania før jeg har starta medisinstudier i Italia. Jeg har nå bodd i Roma i snart tre år.

ANSA har vært en god informasjonskilde mens jeg undersøkte potensielle studiesteder, for ikke å snakke om det sosiale gjennom min tid som utenlandsstudent. Jeg har hatt forskjellige verv i lokallag og regionstyre i både Spania og Italia, noe som har gitt meg et godt nettverk og venner gjennom studietiden.

Jeg tror jeg kan være et godt tillegg til hovedstyret fordi jeg kan representere norske medisinstudenter i utlandet sine interesser, som tross alt er en stor andel av utenlandsstudentene, samt Italia som studiested, som er en populær destinasjon for spesielt utvekslingsstudenter.   

Christina Næss Alsterberg

Christina Næss Alsterberg

Christina Næss Alsterberg

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Jeg stiller til valg for ANSAs hovedstyre, drevet av et brennende ønske om å gjøre en forskjell i livene våre som nåværende og tidligere internasjonale studenter. Fra de livlige gatene i Melbourne Australia til dynamiske Berlin i Tyskland, har min reise med ANSA vært både variert og dyp.

Som tidligere eventansvarlig i Melbourne, fikk jeg æren av å se vennskap blomstre som hjalp våre medlemmer å finne et nytt hjem langt fra hjemmet. Jeg har også fått sett ANSAs mer administrative rolle gjennom mine nåværende roller i ANSAs idrettsutvalg og som ANSA Tysklands nestleder.

Mine verv i ANSA er en del av en bredere erfaring som studentrepresentant, der jeg gjennom årene har representert over 30 000 studenter i ulike roller på tvers av land, nasjonaliteter og studieretninger. Disse vervene har gjort meg vant med å ha ukomfortable, men nødvendige samtaler med ledelser, og er noe jeg håper å fortsette med i hovedstyret til ANSA.

Min kampsak er klar: Jeg vil fokusere på realistiske løsninger for studielånsnedbetaling, som kan lette overgangen fra studier til arbeidsliv, noe som er avgjørende for nyutdannede og de som tar en pause fra studiene. Jeg håper dere stoler på at jeg kan formidle deres irritasjoner og trykkpunkter ved å stemme meg fram som representant i ANSAs hovedstyre. Jeg gleder meg til å bringe fram innovative løsninger for å forbedre vår internasjonale student opplevelse, både før, under og etter studietid.

Mathilde Sjøhelle Eiksund

Mathilde Sjøhelle Eiksund

Mathilde Sjøhelle Eiksund

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Hei!

Eg heiter Mathilde, eg er 26 år og kjem frå Volda. Sommaren 2022 flytta eg frå strandliv, tapas og seine kveldar på lesesal i Barcelona, til sakshandsaming, fast inntekt og lunsj kl 11.00 ved Utlendingsdirektoratet i Oslo. Eg stiller til open plass i hovudstyret i ANSA, fordi eg har skikkelig trua på studentutveksling, og fordi eg trivst godt i rollen som styrerepresentant.

Eg har studert statsvitskap ved NTNU i Trondheim, med utveksling til California, og eg har ein master i migrasjonsstudier frå Barcelona. Ved sidan av studia har eg vore representant i universitetsstyret ved NTNU, jobba for Studenttinget som tillitsvalt på heiltid, og leika meg med diverse verv ved Studentersamfundet i Trondheim.

Eg har sjølv hatt fleire givande opphald i utlandet, og ønsker at så mange som mogleg skal få den same moglegheita. Noreg treng arbeidstakarar med kunnskap frå utanlandske universitet, og erfaringar med å samarbeide på tvers av kulturar. Eg bryr meg om at studentar med utdanning frå utlandet skal få bruk for erfaringane sine når dei søker jobb i Noreg. ANSA verkar som ein meiningsfylt organisasjon med masse spennade folk, og eg er motivert til å bli med på laget.

Maria Augusta Førner

Maria Augusta Førner

Maria Augusta Førner

Hovestyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Hei hei!

Mitt navn er Maria, jeg er fra Bærum, men studerer øyeblikkelig i Haag i Nederland på Leiden Universitet, hvor jeg tar en bachelorgrad i Internasjonale Studier.

Jeg har vært medlem i ANSA siden 2022 og setter veldig stor pris på miljøet ANSA har skapt for meg, dette er noe jeg ønsker å oppretteholde som hovedstyremedlem! Jeg håper på å fortsette å skape et trygt og varmt miljø for alle norske studenter i utlandet, enten de er utvekslingsstudenter, helgradstudenter, tillitsvalgte eller bare medlemmer, fordi det er dere som er ANSA. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere på GF!  

Isidora Yli

Isidora Yli

Isidora Yli

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Jeg heter Isidora Yli, jeg er 26 år gammel og kommer fra Oslo.

Jeg er halvt serbisk og har alltid vært interessert i å reise og oppleve andre kulturer. Derfor valgte jeg etter videregående å flytte til Roma med Kulturakademiet, hvor jeg nå jobber som studiekonsulent. Dette innebærer å bistå norske studenter ved studiestedene våre i europeiske storbyer. Jeg har i tillegg en bachelorgrad i Global Governance som jeg tok i Roma, og en internasjonal master i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo.

På fritiden lever jeg bondelivet fullt ut på familiegården min i Telemark. For å fortsette å tilrettelegge for norske studenter i utlandet, stiller jeg nå som kandidat for hovedstyret i ANSA. I min tid som styreleder for ANSA Roma og Italia hadde jeg stor glede av å bli kjent med organisasjonen og å skape det samholdet som manglet for norske studenter i Italia.

Noe av det mest berikende jeg opplevde som student var å lære om og tilpasse meg forskjellige land og kulturer. Selv satte jeg stor pris på samholdet og tryggheten som ANSA har gitt meg. At man med ANSA aldri reiser alene. Nettopp derfor vil jeg tilrettelegge for at andre skal oppleve det samme.

Maren Bakken

Maren Bakken

Maren Bakken

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Heihei! Jeg heter Maren Bakken, er fra Nøtterøy, og tar for øyeblikket en bachelorgrad i sosialantropologi og global utvikling ved University of Melbourne.

Jeg ble først engasjert i ANSA som styremedlem i Melbourne sitt lokallag like etter jeg flyttet hit, hvor jeg snart tok initiativ til å opprette, og å ta på meg mitt nåværende verv som TRIA-kontakt i Australia og New Zealand. I denne rollen har jeg hatt gleden av å møte studenter rundt om kring i regionen, og vektlegger verdien av nettopp det å møte og å nå ut til studenter i både store og små studentmiljøer for å heve deres stemme.

I juli flytter jeg til Mexico for å ta siste semester på utveksling, som betyr at jeg dessverre må avslutte vervet som TRIA, men ønsker å ta med meg erfaringene det har gitt meg for å fortsette å engasjere meg i ANSA, og stiller derfor til medlem av hovedstyret.

Om jeg blir valgt til HS ønsker jeg å være en stemme for alle oss som har valgt å studere i et skolesystem som ikke klaffer med norsk skolekalender, og de store og små utfordringene som følger med det.

Jeg ønsker å være en stemme for oss som har valgt å ta steget utenfor Europa for å studere, og engasjerer meg for at man aldri skal føle at man er så langt unna Norge til at ens stemme ikke blir hørt. Takk!

André Wollvik

André Wollvik

André Wollvik

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

André Wollvik er en engasjert og dedikert student av International Business ved Universidad Europea i Madrid. Han har omfattende erfaring fra studentorganisasjoner, blant annet lederverv for elevrådet, ansvarlig for koordineringen av Operasjon Dagsverk i hans region, og fylkesrepresentant i Elevorganisasjonen i Nordland, hvor han representerte elever fra ungdoms- og videregående skoler i Nordland fylke på landsstyremøter i Oslo.

Andrés studier i ledelse, kommunikasjon, økonomi, og organisatorisk utvikling har ytterligere styrket hans lederegenskaper og forståelse for organisasjonsdynamikk. Han har også fullført flere kurs i ledelse, som har forberedt ham på å effektivt håndtere ulike synspunkter og agendaer innenfor komplekse organisasjoner som Ansa.

Med en solid bakgrunn som representant og en god forståelse av studentledelse, ser André frem til muligheten for å bidra positivt i hovedstyret til Ansa.

Brage Økland

Brage Økland

Brage Økland

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Hei!

Jeg er Brage, en 21 år gammel tredjeårs økonomistudent i Rotterdam, Nederland.

Jeg har gått gradene i ANSA Sør-Holland som styremedlem og ANSA Benelux som informasjonsansvarlig, før jeg nå har inntatt vervet som Regionsleder i ANSA Benelux.

Jeg ser frem til å kunne bidra på et plan som påvirker enda flere utenlandsstudenter, og jobbe for at mangfoldet blant utenlandsstudenter, både av bakgrunn og akademisk retning, opprettholdes og utvikles.

Amund Soland

Amund Soland

Amund Soland

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Jeg heter Amund Soland og er en erkestolt bergenser på 25 år bosatt på Sunndalsøra.

Med en bakgrunn som Siv.Ing. i anvendt fysikk og bred erfaring innen organisasjonsledelse både i frivillige og profesjonelle roller, stiller jeg nå til hovedstyret i ANSA. Mitt engasjement i Tekna Sunndal som styreleder og tidligere styrerepresentant for Tekna Ung, sammen med lederskapet i Norsk Hydro Young Professionals, har utrustet meg med verdifulle ferdigheter i å balansere strategiske interesser og styrke felleskapet. Gjennom disse rollene har jeg vist evne til å bygge broer og skape attraktive sosiale og faglige miljøer, noe jeg ønsker å bringe tilbake til ANSA.

I ANSA har jeg vært ordstyrer i hovedstyret, hvor jeg fikk dypere innsikt i organisasjonen og styrearbeidet. Denne erfaringen, kombinert med min tid som styremedlem og websjef i Nabla ved NTNU, har gitt meg en solid forståelse for hvordan mellomstore organisasjoner opererer effektivt.

Min utenlandserfaring strekker seg fra videregående i Frankrike til forskningsprosjekt og høyere utdanning i Korea. Denne bakgrunnen driver lidenskapen min for internasjonalisering og utvikling av global kompetanse. Som utenlandsstudent har jeg opplevd noen av de utfordringene og mulighetene som følger med å studere i utlandet, noe som gjør meg spesielt motivert for å støtte ANSAs arbeid med å ivareta norske studenters rettigheter og muligheter internasjonalt.

Jeg er klar til å bruke min kunnskap og erfaring til å bidra til ANSAs vekst og suksess. Jeg ser frem til muligheten til å bringe nye perspektiver til hovedstyret, og sammen arbeide for en sterkere og mer inkluderende organisasjon.

Nora Høydahl

Nora Høydahl

Nora Høydahl

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Kjære ANSA-familie,

Jeg heter Nora, og jeg er utrolig begeistret for å stille til valg som hovedstyremedlem.

Å være en del av ANSA har vært en hjertelig reise for meg, spesielt gjennom min tid som TRIA-kontakt de to siste årene. Her har jeg virkelig fått føle pulsen av organisasjonen og sett hvor dypt engasjerte vi alle er i å støtte hverandre gjennom våre utenlandsstudier. Jeg har lært så mye om ANSAs strategi, mål og virke, både på det organisatoriske og politiske nivået, og dette har virkelig tent en gnist i meg.

Det som virkelig driver meg, er samarbeidet med dere alle. Noe jeg gjentatte ganger har fått gleden av å oppleve i løpet av mine tre år som utenlandsstudent i England. Det å se hvordan vi kan samle våre unike perspektiver og erfaringer for å forme ANSAs vei fremover er virkelig inspirerende. I min tid som trygghetskontakt har jeg sett hvordan initiativ og teamwork kan føre til de mest fantastiske resultatene, og jeg er ivrig etter å fortsette denne reisen sammen med dere.

Gjennom min erfaring med styrearbeid har jeg fått et solid fundament for å bidra konstruktivt til hovedstyrets arbeid. Jeg vet at denne rollen krever dedikasjon og engasjement, og jeg lover å gi mitt beste for å støtte våre medlemmer og sikre ANSAs bærekraftige drift og fremtid.

Jeg er takknemlig for den tilliten dere har vist meg, og håper på deres støtte i dette valget.

Med varme hilsener,

Nora Høydahl

Henriette Moe Schjelderup

Henriette Moe Schjelderup

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Heihei, kjære medstudenter,

Mitt navn er Henriette, og jeg ønsker å stille til valg av Hovedstyret i ANSA.

Jeg vil jobbe for at deres ønsker blir hørt og jobbet med, og jeg er fast bestemt på å jobbe for å skape en inkluderende og støttende miljø hvor hver stemme blir hørt. Som student har jeg selv opplevd utfordringene og gledene ved utenlandsstudier, og jeg er lidenskapelig opptatt av å gjøre vårt opphold i utlandet enklere både under og etter studieoppholdet.

Min erfaring inkluderer å ha studert i London i tre år, og jeg har vært TRIA-kontakt i ANSA i to år, noe som har gitt meg god kjennskap til organisasjonen og hvilke ønsker dere utenlandsstudenter vil jobbe mer med. Jeg er lyttende og engasjert, og jeg er dedikert til å jobbe sammen med dere alle for å sikre at våre behov og bekymringer blir tatt på alvor.

Hvis jeg blir valgt vil jeg vil være tilgjengelig for tilbakemeldinger, slik at vi sammen kan skape positive endringer og forbedringer for dere, både under og etter studietiden. La oss jobbe sammen for å gjøre studier i utlandet til det beste det kan være.

Takk for din tid og tillit. Jeg håper jeg kan regne med deres støtte og stemme ved valget.

Med stor klem,

Henriette Moe Schjelderup