Fire mennesker står på en fjelltopp i solnedgang

TRIA

I ANSA har vi flere TRIA (Trygghet i ANSA)-kontakter i ulike studieland. De deltar på store lokale arrangementer, og jobber forebyggende innen tema som rus, psykisk helse og beredskap – og for at ANSA skal være en trygg organisasjon.

Hva er TRIA?

TRIA står for Trygghet i ANSA. TRIA-kontaktene er norske studenter i utlandet selv, og har opplæring og kompetanse innen psykisk helse, rus og beredskap. Hensikten er å kunne tilby alle norske utenlandsstudenter hjelp, støtte og veiledning i vanskelige situasjoner. TRIA-kontaktene har taushetsplikt. 

Det er lav terskel for å kontakte TRIA-kontaktene med små eller store utfordringer i din studiehverdag. De vil også gjøre sitt beste for å sette deg i kontakt videre med rett instans, dersom du skulle ha behov for det.

Hvor kan jeg møte TRIA?

Møt TRIA-kontaktene på et lokalt arrangement i studielandet ditt, eller ta kontakt med en av dem dersom du lurer på noe eller har behov for å snakke med en trygg person. Du trenger ikke være student i samme land for å ta kontakt.

TRIA-kontakter i ANSA

Seks hender former et hjerte foran en vegg

Ønsker du å være TRIA-kontakt for ditt studieland?

Send en kort søknad med informasjon om deg og dine studier. Vi vil gjerne ha deg med på laget!