Amund Soland

Amund Soland

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Jeg heter Amund Soland og er en erkestolt bergenser på 25 år bosatt på Sunndalsøra.

Med en bakgrunn som Siv.Ing. i anvendt fysikk og bred erfaring innen organisasjonsledelse både i frivillige og profesjonelle roller, stiller jeg nå til hovedstyret i ANSA. Mitt engasjement i Tekna Sunndal som styreleder og tidligere styrerepresentant for Tekna Ung, sammen med lederskapet i Norsk Hydro Young Professionals, har utrustet meg med verdifulle ferdigheter i å balansere strategiske interesser og styrke felleskapet. Gjennom disse rollene har jeg vist evne til å bygge broer og skape attraktive sosiale og faglige miljøer, noe jeg ønsker å bringe tilbake til ANSA.

I ANSA har jeg vært ordstyrer i hovedstyret, hvor jeg fikk dypere innsikt i organisasjonen og styrearbeidet. Denne erfaringen, kombinert med min tid som styremedlem og websjef i Nabla ved NTNU, har gitt meg en solid forståelse for hvordan mellomstore organisasjoner opererer effektivt.

Min utenlandserfaring strekker seg fra videregående i Frankrike til forskningsprosjekt og høyere utdanning i Korea. Denne bakgrunnen driver lidenskapen min for internasjonalisering og utvikling av global kompetanse. Som utenlandsstudent har jeg opplevd noen av de utfordringene og mulighetene som følger med å studere i utlandet, noe som gjør meg spesielt motivert for å støtte ANSAs arbeid med å ivareta norske studenters rettigheter og muligheter internasjonalt.

Jeg er klar til å bruke min kunnskap og erfaring til å bidra til ANSAs vekst og suksess. Jeg ser frem til muligheten til å bringe nye perspektiver til hovedstyret, og sammen arbeide for en sterkere og mer inkluderende organisasjon.