Isidora Yli

Isidora Yli

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Jeg heter Isidora Yli, jeg er 26 år gammel og kommer fra Oslo.

Jeg er halvt serbisk og har alltid vært interessert i å reise og oppleve andre kulturer. Derfor valgte jeg etter videregående å flytte til Roma med Kulturakademiet, hvor jeg nå jobber som studiekonsulent. Dette innebærer å bistå norske studenter ved studiestedene våre i europeiske storbyer. Jeg har i tillegg en bachelorgrad i Global Governance som jeg tok i Roma, og en internasjonal master i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo.

På fritiden lever jeg bondelivet fullt ut på familiegården min i Telemark. For å fortsette å tilrettelegge for norske studenter i utlandet, stiller jeg nå som kandidat for hovedstyret i ANSA. I min tid som styreleder for ANSA Roma og Italia hadde jeg stor glede av å bli kjent med organisasjonen og å skape det samholdet som manglet for norske studenter i Italia.

Noe av det mest berikende jeg opplevde som student var å lære om og tilpasse meg forskjellige land og kulturer. Selv satte jeg stor pris på samholdet og tryggheten som ANSA har gitt meg. At man med ANSA aldri reiser alene. Nettopp derfor vil jeg tilrettelegge for at andre skal oppleve det samme.