Nora Høydahl

Nora Høydahl

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Kjære ANSA-familie,

Jeg heter Nora, og jeg er utrolig begeistret for å stille til valg som hovedstyremedlem.

Å være en del av ANSA har vært en hjertelig reise for meg, spesielt gjennom min tid som TRIA-kontakt de to siste årene. Her har jeg virkelig fått føle pulsen av organisasjonen og sett hvor dypt engasjerte vi alle er i å støtte hverandre gjennom våre utenlandsstudier. Jeg har lært så mye om ANSAs strategi, mål og virke, både på det organisatoriske og politiske nivået, og dette har virkelig tent en gnist i meg.

Det som virkelig driver meg, er samarbeidet med dere alle. Noe jeg gjentatte ganger har fått gleden av å oppleve i løpet av mine tre år som utenlandsstudent i England. Det å se hvordan vi kan samle våre unike perspektiver og erfaringer for å forme ANSAs vei fremover er virkelig inspirerende. I min tid som trygghetskontakt har jeg sett hvordan initiativ og teamwork kan føre til de mest fantastiske resultatene, og jeg er ivrig etter å fortsette denne reisen sammen med dere.

Gjennom min erfaring med styrearbeid har jeg fått et solid fundament for å bidra konstruktivt til hovedstyrets arbeid. Jeg vet at denne rollen krever dedikasjon og engasjement, og jeg lover å gi mitt beste for å støtte våre medlemmer og sikre ANSAs bærekraftige drift og fremtid.

Jeg er takknemlig for den tilliten dere har vist meg, og håper på deres støtte i dette valget.

Med varme hilsener,

Nora Høydahl