Even Grøterud

Even Grøterud

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Hei!

Mitt navn er Even Grøterud. Jeg er 23 år gammel og kommer fra Sigdal. Jeg starta skolegangen min i utlandet da jeg tok et utvekslingsår i USA på videregående. Etter dette studerte jeg spansk i Spania før jeg har starta medisinstudier i Italia. Jeg har nå bodd i Roma i snart tre år.

ANSA har vært en god informasjonskilde mens jeg undersøkte potensielle studiesteder, for ikke å snakke om det sosiale gjennom min tid som utenlandsstudent. Jeg har hatt forskjellige verv i lokallag og regionstyre i både Spania og Italia, noe som har gitt meg et godt nettverk og venner gjennom studietiden.

Jeg tror jeg kan være et godt tillegg til hovedstyret fordi jeg kan representere norske medisinstudenter i utlandet sine interesser, som tross alt er en stor andel av utenlandsstudentene, samt Italia som studiested, som er en populær destinasjon for spesielt utvekslingsstudenter.