Christian André Aavitsland

Christian André Aavitsland

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Kjære medstudenter,

Jeg stiller til valg for ANSAs hovedstyre fordi jeg ønsker å bidra til at ANSA fortsetter å være en sterk og relevant stemme for norske studenter i utlandet. Mitt navn er Christian, og jeg studerer mitt andre år internasjonale relasjoner i Spania.

Gjennom mine studier har jeg fått en dypere forståelse for de komplekse utfordringene verden står overfor, og viktigheten av internasjonalt samarbeid. Jeg har også bred erfaring fra ulike organisasjoner, inkludert Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk og SAIH. Disse erfaringene har gitt meg verdifull innsikt i organisasjonsarbeid, politikkutforming og viktigheten av å jobbe sammen for å oppnå felles mål.

Som medlem av hovedstyret vil jeg jobbe for å:

  • Styrke ANSAs politiske påvirkningskraft: Vi må fortsette å være en tydelig stemme i debatten om utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Videreutvikle ANSAs organisasjon: Vi må sikre at ANSA er en effektiv og inkluderende organisasjon som ivaretar interessene til alle norske studenter i utlandet.
  • Øke studentengasjementet: Vi må skape arenaer der studenter kan engasjere seg i ANSAs arbeid og være med på å forme organisasjonens fremtid.

Jeg tror at min erfaring, engasjement og internasjonale perspektiv vil være et verdifullt bidrag til ANSAs hovedstyre. Sammen kan vi sikre at ANSA fortsetter å være en sterk og relevant stemme for norske studenter i utlandet.

Med vennlig hilsen,
Christian André Aavitsland