Maren Bakken

Maren Bakken

Hovedstyrekandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Heihei! Jeg heter Maren Bakken, er fra Nøtterøy, og tar for øyeblikket en bachelorgrad i sosialantropologi og global utvikling ved University of Melbourne.

Jeg ble først engasjert i ANSA som styremedlem i Melbourne sitt lokallag like etter jeg flyttet hit, hvor jeg snart tok initiativ til å opprette, og å ta på meg mitt nåværende verv som TRIA-kontakt i Australia og New Zealand. I denne rollen har jeg hatt gleden av å møte studenter rundt om kring i regionen, og vektlegger verdien av nettopp det å møte og å nå ut til studenter i både store og små studentmiljøer for å heve deres stemme.

I juli flytter jeg til Mexico for å ta siste semester på utveksling, som betyr at jeg dessverre må avslutte vervet som TRIA, men ønsker å ta med meg erfaringene det har gitt meg for å fortsette å engasjere meg i ANSA, og stiller derfor til medlem av hovedstyret.

Om jeg blir valgt til HS ønsker jeg å være en stemme for alle oss som har valgt å studere i et skolesystem som ikke klaffer med norsk skolekalender, og de store og små utfordringene som følger med det.

Jeg ønsker å være en stemme for oss som har valgt å ta steget utenfor Europa for å studere, og engasjerer meg for at man aldri skal føle at man er så langt unna Norge til at ens stemme ikke blir hørt. Takk!