Vakkert bylandskap ved vannet ved havneområde

Studier i Sverige

Som norsk student i Sverige slipper du å betale for utdanning som er offentlig. Du vil raskt bli vant til å studere på svensk. De fleste lærestedene lar dessuten norske studenter skrive norsk på innleveringer og eksamener der hvor undervisningen har foregått på svensk.

Utdanning i Sverige

Bachelor

Bachelorgraden i Sverige kalles kandidat eller bachelor, og tilbys på det som kalles grundnivå. Profesjonsutdanninger som medisin, tannlege, psykolog og veterinær tilbys som enhetlige programmer med egne titler. 

Program eller kurs

Du kan velge mellom å studere et program (en grad) som består av forhåndsbestemte kurs, eller selv sette sammen frittstående kurs dersom du ønsker noe som er litt mer fleksibelt.

Mastergrad

Mastergraden tilbys på avancerad nivå og går over to år. Det finnes også kortere utdanninger på masternivå. Disse kalles magister og er ettårige.

Hvordan finne utdanning i Sverige?

Høyere utdanning

Du finner frem til fag og aktuelle læresteder innen høyere utdanning på nettsiden til Studera.nu

Fagskole

Ønsker du å gå på en svensk fagskole finner du informasjon om dette på nettsidene til  Yrkeshogskolan.se. Du vil få støtte fra Lånekassen til fagskoleutdanning i Sverige som er «CSN-berättigat» altså støtteberettiget av svensk lånekasse.

Hva du vil studere?

Et utvalg fag i Sverige

Dette er bare et utvalg av studier, det finnes mange muligheter i Sverige.

Ung kvinne med solbriller sitter med utstrakte armer i en trebåt

Dra på utveksling!

Visste du at du kan reise på utveksling til utlandet ett semester eller ett år mens du studerer ved et norsk studiested? Et utvekslingsopphold er en fantastisk mulighet til å oppleve en annen kultur og lære språk. Du kan reise med eller uten utvekslingsavtale.

Søknadsfrister for studier i Sverige

15. april for opptak til høstsemesteret
16. oktober for opptak til vårsemesteret.

Det kan også være mulig å søke senere hvis det fortsatt er ledige plasser.

Studier med andre frister

Søknadsfristene for studier på engelsk samt for formgivnings- og kunstfag kan være annerledes. Sjekk lærestedenes nettsider.

Søke bachelorgrad i Sverige

Opptakskrav

TOEFL-test

Dersom du mangler engelsk som fagkrav for å søke på ønsket utdanning, kan du sjekke skolen du skal søke deg til om du kan ta en engelsktest, for eksempel Toefl. Resultatene fra Toefl-testen skal sendes direkte fra testsenteret (www.ets.org) til Antagning.se.

Merk at du oppfyller kravet til studiekompetanse i Sverige med engelsk fra vg1. Men om det er krav om engelsk 6 som fagkrav må du ha engelsk fra vg2 (Engelsk1) eller evt. Toefl-test.

Engelsk fra vg1 dekker engelsk-kravet for studiekompetanse i Sverige. Men dersom det kreves Engelsk 6 for faget du skal studere, vil du måtte ta enten Engelsk 1 eller engelsk språktest i tillegg.

Hvordan sende inn søknaden?

Du søker via Antagning.se som er Sveriges svar på Samordna opptak. Dersom du går på vgs. i det du søker kan du scanne inn førstegangsvitnemålet når du får det i slutten av juni.

Søke mastergrad i Sverige

Mastergraden kalles avancerad nivå og går over to år. Det finnes også kortere utdanninger på masternivå. Disse kalles magister og er ettårige.

Slik søker du på en mastergrad

Du må som regel ha en faglig relevant bachelorgrad for den mastergraden du søker på. En del læresteder krever at du skal ha tatt visse fag med et bestemt antall studiepoeng. Enkelte universiteter/høyskoler har opptakstester (for eksempel innenfor business-fag). 

Til de fleste studier og læresteder søker du via Antagning.se.

Hvor høye er levekostnadene?

For å få et estimat på hvor mye det koster å bo og leve i Sverige, kan du bruke denne kalkulatoren for å sammenligne levekostnader i ulike byer.

Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån. For å få støtte fra Lånekassen må du som hovedregel være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse.

Lånekassen gir kun støtte til studier som er offisielt godkjent. Når du har funnet en skole du vil studere ved, må du derfor sjekke om den er godkjent.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipend det går an å søke på.

Offentlige læresteder i Sverige er gratis. Private skoler derimot kan kreve skolepenger. Lånekassen gir støtte til utdanning i Sverige så fremt lærestedet også er støttet av den svenske lånekassen, CSN. 

Delta på webinar med ANSA

Fargerike hus på rekke

Jeg har kommet inn på en skole i Sverige — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.