Offentlig utdanning i Sverige er gratis for norske statsborgere. De fleste studier foregår på svensk, inkludert medisin og helsefag. Det finnes noen studiemuligheter på engelsk, spesielt innen økonomi og administrasjon. De fleste nordmenn som studerer i Sverige blir fort vant til å studere på svensk, men det kan være verdt å merke seg at ikke alle skoler tillater studenter å skrive på norsk på innleveringer og eksamener.

Utdanning i Sverige

Bachelorgraden i Sverige kalles kandidat eller bachelor, og tilbys på det som kalles grundnivå. Profesjonsutdanninger som medisin, tannlege, psykolog og veterinær tilbys som enhetlige programmer med egne titler. 

Mastergraden kalles avancerad nivå og går over to år. Det finnes også kortere utdanninger på masternivå. Disse kalles magister og er ettårige.

 

 

 

Finne studiesteder
Søknadsfrist

Bachelorgrad

Opptak til høstsemesteret: 15. april
Opptakt til vårsemesteret: 15. oktober
Det kan være muligheter å søke senere hvis det fortsatt er ledige plasser.

Mastergrad

Søknadsfristene varierer, men fristene er ofte 15. januar for å søke på høstsemesteret og 15. august for å søke på vårsemesteret. 

Formgivnings- og kunstfag kan ha andre frister og egen søknadsprosess. Sjekk lærestedenes nettsider.

Bachelorgrad

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse: for å kunne søke studier i Sverige må du ha grundläggande behörighet.
  • Du kan kun søke med førstegangsvitnemål.
  • Engelsk: Enkelte søkere opplever at det kreves internasjonal engelsk (SPR3008/3009)  eller språktest, selv på utdanninger som ikke krever "engelska 6". Om du allerede har en språktest, eller har tatt internasjonal engelsk/samfunnsfaglig engelsk som privatist, kan det derfor være lurt å laste opp dokumentasjon på dette innen ettersendingsfristen. NB: Det er ulik praksis på hvordan krav om engelsk behandles i Sverige. 

Du finner opptakskravene til ditt studium på søkemotoren til Studera.nu og på lærestedets nettside. Fagkrav nevnes vanligvis under «behörighet» eller «särskild behörighet» og karaktersnitt under «Antagningsstatistik».

Eksempler på «särskild behörighet» (spesiell studiekompetanse) kan være ulike nivåer av matematikk, realfag og engelsk/fremmedspråk.

 

Hvordan finner jeg karaktersnittet mitt?

1) Regn ut ditt rene norske snitt uten tilleggspoeng som realfagspoeng, alderspoeng eller andre tilleggspoeng - kun karakterpoeng.

2) Finn det tilsvarende tallet eller tallintervallet i tabell på Antagning.se (15.09 tabellen er ikke tilgjengelig, følg med for oppdatering)

3) Fordi du ikke får med deg norske poeng til Sverige, får du en utenlandsbonus. Denne bonusen tar utgangspunkt i hvor høyt snitt du har i svenske karakterer, og kan plusses på ditt svenske snitt.

Tabell for å regne utenlandsbonus:

Har du et snitt på

Kan du legge til

10,00-11,99

 0,50

12,00-12,99

 0,75

13,00-13,99

 1,00

14,00-14,99

 1,25

15,00-15,99

 1,50

16,00-16,99

 1,75

17,00-17,99

 2,00

18,00-18,99

 2,25

19,00-20,00

 2,50

 

Oppfyller jeg fagkravene?

Har studiet du søker på spesielle fagkrav, må du finne ut om fagene du har tatt i Norge oppfyller disse kravene. Bedömningshandboken har laget en oversikt over hva norske fag tilsvarer i det svenske systemet.

Dersom mangler et eller flere fagkrav, kan du ta det/dem opp og legge dem på et eget kompetansebevis. 

Dersom du tar opp fag, kan du oppleve å bli plassert i søkekvote BII; her er det som regel noe høyere snitt enn i andre kvoter. Det er noe ujevn praksis fra svensk side her.

 

Tre søkekvoter

Du kan søke i 3 ulike kvoter. Eventuelle fagkrav gjelder i alle kvotene. 
Alle søker i kvote BI, mange søker samtidig i kvote HP via Högskoleprovet.

  • BI: Kvote 1 handler om snitt fra førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng telles ikke, men du kan få svenske poeng for utlendinger.
  • BII: Kvote 2 er en kvote for dem som har forbedret karaktersnitt på Komvux i Sverige. Har du opp fag for å oppfylle fagkravene kan du også havne i denne gruppa.
  • HP: Er du usikker på om snittet ditt holder for å komme inn i kvote 1? Da kan du ta en opptakstest og søke med resultatene fra denne testen. Ca 1/3 av studieplassene tildeles etter resultater fra Högskoleprovet. Prøven avholdes ved en rekke læresteder i Sverige to ganger årlig. Dersom du gjør det dårlig på testen, vil universitetene i stedet se på karaktersnittet fra videregående.

Du kan lese om oppmelding og tidspunkt for Högskoleprovet her. På denne lenken kan du forberede deg gjennom å øve med tidligere högskoleprov.

Slik søker du

Du søker via Antagning.se . Du kan søke på opptil 12 utdanninger.

ANSAs veiledning for hvordan du søker gjennom Antagningen.se.

Har du spørsmål til søknaden kan du lese antagning.ses FAQ her; du kan også ta kontakt med dem direkte via chat.

Mastergrad

Slik søker du på en mastergrad

Du må som regel ha en faglig relevant bachelorgrad for den mastergraden du søker på. En del læresteder krever at du skal ha tatt visse fag med et bestemt antall studiepoeng. Enkelte universiteter/høyskoler har opptakstester (for eksempel innenfor business-fag). 

Til de fleste studier og læresteder søker du via Antagning.se.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Sverige gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til, og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Finansiering

Offentlige læresteder i Sverige er gratis. Private skoler derimot kan kreve skolepenger. Lånekassen gir støtte til utdanning i Sverige så fremt lærestedet også er støttet av den svenske lånekassen, CSN. 

Les her for å få mer informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

Visum

Norske statsborgere trenger ikke å søke om visum for å oppholde seg i Sverige. 

Praktisk informasjon

Her finner du oversikt over flere ofte stilte spørsmål om studier i utlandet: www.ansa.no/studier-i-utlandet/for/faq-studier-i-utlandet/

Foto: Shutterstock