Med over 2 100 engelskspråklige studieprogram og lav skolepenger er Nederland et veldig attraktivt land for norske studenter. Flere nederlandske universiteter ligger på topp 100 av verdens beste.

Om utdanningen

Bachelorgrad kalles på Nederlandsk WO og står for wetenschappelijk onderwijs. WO går vanligvis over tre år.

Masterprogrammer i ingeniørfag, realfag og landbruksfag er normert til to år, mens andre mastergrader varer ett år. Medisin er unntaket, det varer tre år etter endt bachelorgrad. Ved universitetene har du valget mellom forsknings- eller akademisk mastergrad.

Skoleåret i Nederland

Semestrene strekker seg fra september til desember, og fra januar/februar til juni/juli. Det er vanligst å starte studiet i september, men på enkelte studier er det mulig å starte i februar.

Hvor kan jeg studere?

Dersom du vil studere på nederlandsk kan du finne fag og lærested via Studyinholland.nl.

Vil du studere på engelsk kan du søke etter studier via Studyfinder.

Finn skoler på dette kartet over Nederland

Andre søkemotorer

Opptakskrav

For å komme inn på universitetet i Nederland må du ha generell studiekompetanse. Enkelte studier har spesifikke fagkrav.

Dersom du ikke kommer inn pga. manglende fag kan det være du kan få et såkalt “conditional letter of acceptance” (betinget opptak) som gir deg mulighet for å reise til Nederland og bruke maks ett år på å ta fag eller kurs du mangler, før du starter på studiene året etter. Dette kan være språkkurs eller for eksempel realfag, og kursene har oppstart i september hvert år. Vær oppmerksom på at et slikt ekstra år ikke vil være støtteberettiget fra Lånekassen.

Språktester

Skal du følge undervisningen på nederlandsk, krever de fleste læresteder at du har avlagt språktesten NT2 (Staatsexamen Nederlandsals tweede taal). Testen er delt inn i fire: en del som går på leseforståelse, en skriftlig del, en lyttedel og en muntlig del. Består du tre deler, er det mulig å ta opp den siste delen ved neste forsøk.

Testen kan bare tas i Nederland og den tilbys i seks byer: Amsterdam, Rotterdam, Rijswijk, Eindhoven, Utrecht og Zwolle. Testen arrangeres ukentlig og prisen er 90 EUR. Du må melde deg opp til testen seks uker på forhånd, resultatet vil du få seks uker etter eksamen.

Universitetene i Leiden og Maastricht har egen språktest, kontakt dem direkte for mer informasjon.

Søker du opptak på et engelskspråklig studium, krever mange læresteder at du har tatt en språktest med en viss score. De vanligste testene er TOEFL og IELTS.

 

Slik søker du

Alle offentlige læresteder for høyere utdanning bruker Studielink som søknadsportal. Du bør også kontakte aktuelle skoler og opplyse om at du kommer til å sende inn en søknad via denne portalen. Det varierer hva slags informasjon de ønsker fra deg. Således kan du få hjelp til å få med alt som skal med i søknaden.

Åpne og lukkede studier

I Nederland finnes det både åpne og lukkede studieplasser. Åpne studieplasser betyr at du kommer inn så lenge du innfrir opptakskravene. Når et studie er lukket betyr at det er et begrenset antall plasser, og mange flere søkere enn studieplasser. Du kan søke maks fire studier, og bare ett lukket studie per år.

Hvilke studier er lukkede?

Hvilke studier som er lukkede, og hvor mange studieplasser som er tilgjengelig ved hvert studiested, offentliggjøres hvert år på Duo.nl. Typisk lukkede studier er medisin, veterinærmedisin, psykologi og farmasi.

Få studieplass på lukkede studier gjennom et lotteri

Studieplassene på lukkede studier fylles opp gjennom et nasjonalt lotteri. Du søker om å delta i lotteriet gjennom Duo.nl.

Som en del av søknaden kreves en bekreftelse fra den aktuelle skolen om at du tilfredsstiller kravene for opptak. Denne bekreftelsen kan bare utstedes etter at søknaden din til skolen er blitt fullstendig prosessert.

Enkelte universiteter oppgir at de ofte bruker seks uker på å behandle en søknad. Det er dermed viktig at du rekker å få svar fra skolen før 15. mai, tidsnok til å delta på lotteriet. Blant alle søkere som innfrir opptakskravene blir det altså fortatt loddtrekning om hvem som får tilbud om studieplass.

Slik søker du gjennom Studielink

 • Opprett konto på Studielink.nl.
 • Legg inn informasjon om tidligere fullført utdanning <Add previous education>. Kopier av vitnemål og evt. karakterutskrifter skal ikke sendes inn før du får beskjed om det fra skolen du søker til.
 • Når du har skrevet inn tidligere utdanning kan du søke til skoler ved å legge inn en søknad via <Add new enrolment. Husk å følge med på om du får mail fra Studielink da denne kan inneholde ytterligere instruksjoner fra skolen. Du kan søke på maks 4 utdanninger via Studielink.

Når du har fullført alle trinnene i Studielink er søknaden ferdig. Vær oppmerksom på at det kan gjenstå flere trinn i registreringsprosessen hvis du for eksempel har valgt et studium som er med i lotteriet. Hold derfor øye med Studielink-statusen til enhver tid, og sjekk på hjemmesidene til skolene du søker deg til om det står noe om ytterligere ting du må gjøre.

De fleste skolene har lagt ut manualer for hvordan søke gjennom Studielink.

Søk direkte til skolen

Flere av universitetene og høyskolene i Nederland har også et såkalt desentralisert opptak. Opptil 50 % av studieplassene kan være reservert studenter som søker seg direkte til skolen så tidlig som 15. januar. Mer informasjon om hvilke skoler som har desentralisert opptak finner du på Duo.nl, eller sjekk med den enkelte skole for nærmere informasjon.

Master

Du søker vanligvis direkte til skolen via deres hjemmesider.

Avhengig av skole og program vil du kunne bli bedt om følgende ting i søknaden til master:

 • Motivasjonsbrev
 • Anbefalingsbrev fra professor og evt. arbeidsgiver.
 • Kopi av vitnemål fra bachelorgrad (på engelsk)
 • Resultater fra språktest
 • CV
 • Du må vanligvis også registrere deg på søkeportalen Studielink.nl

Søknadsfrister

Lukkede studier har søknadsfrist 15. mai, men for at skolen skal få tid til å evaluere papirene dine og se at du har det som skal til for å komme inn på studiet anbefales det at du søker så tidlig du kan. Noen skoler har egne interne plasser til lukkede studier, disse har ofte frister så tidlig som1.januar.

 • På åpne studier kan du normalt søke frem til 1.august.
 • Private skoler og studier på engelsk har egne frister.

 

Foto: Maren Hald Bjørgum