Tyskland er Europas hjerte. Dette er studielandet for deg som liker spennende kulturbyer som Berlin, eller koselige studentbyer som Heidelberg. Tyskland har rundt 400 universiteter og høyskoler med høy kvalitet og et omfattende studietilbud.

Utdanning i Tyskland

Tyskland har en viktig rolle i Europa og ikke minst også i resten av verden, noe som gjør landet til et populært forretning- og studiested. Tysklands universiteter har tidligere fått utdelt tittelen «top for foreign students».

Bachelorgraden er på tre år, mens mastergraden vanligvis går over to år. Enkelte profesjonsutdanninger, som for eksempel medisin tilbys som enhetlige studieløp.  Undervisningsspråket i Tyskland er tysk, men tilbudene på engelsk øker, spesielt innenfor fag som økonomi.

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Tyskland.

Hvor kan jeg studere?

Du kan bruke følgende søkemotorer for å finne fram til utdanningsmuligheter i Tyskland:

Bachelorgrad - opptak og søknadsprosess

Opptakskrav

Husk at ulike universiteter kan ha ulike opptakskrav, for eksempel avhengig av hvilket fag du skal studere. Du må ha generell studiekompetanse for å søke. Norske poeng (alder , realfag etc) telles kun i Norge.

Du finner aktuelle opptakskrav på lærestedets hjemmesider under Zulassung, eller Zulassungsvoraussetzungen.

Søknadsfrist

  • 15. juli til vintersemesteret (september/oktober til mars/april)
  • 15. januar til sommersemesteret (mars/april til slutten av juli)

Det finnes unntak, så dobbeltsjekk alltid søknadsfrist direkte med skolen. Private læresteder og businesskoler opererer med egne frister og tar ofte kun opp studenter til vintersemesteret. Helsefag som medisin har også egne søknadsfrister.

Søke direkte til skolen

Mange læresteder ønsker at du søker til dem direkte. Dette er vanligvis gratis. Du finner nettsøknad på lærestedets hjemmesider samt en mal på hvilke dokumenter de ønsker, og om disse skal scannes inn i søknaden, eller sendes med post.

Tysklands «samordna opptak»

180 høyskoler og universiteter vil at du søker gjennom nettportalen til uni assist. Du søker online, og kan scanne inn og laste opp etterspurte dokumenter, men du må også sende inn papirene per post. Du kan søke på flere skoler og du får svar fra alle. Det koster 75 EUR å søke på den første skolen. Søker du på flere, betaler du ytterligere 30 EUR per skole.

Se vår veiledning til hvordan søke via Uni-Assist:  

 

Hochschulstart.de

Søkeportalen Hochschulstart.de er mest kjent som samordna opptak for medisin, tannlege, veterinær og farmasi. Men stadig flere læresteder knytter seg opp mot en egen søknad på denne siden kalt Dialogorientierten Serviceverfahren von Hochschulstart, populært kalt DoSV. Dette kan være aktuelt innenfor fag som jus og psykologi for å trekke frem noen fag.

Lærestedet ditt vil kunne fortelle deg hvor og på hvilken måte du skal søke.

Søkeveiledning til medisin, veterinær og tannlege.

Oversett vitnemål og attester 

Du oversetter vitnemål og attester til tysk enten ved din videregående skole eller hos en statsautorisert oversetter. Oversetting/kopiering av vitnemål 

TIPS: Du kan også forhøre deg med lærestedet eller søkeportalen om du får bruke engelske oversettelser i stedet. Mange læresteder godkjenner engelske oversettelser av vitnemålet ditt så lenge de kommer direkte fra din videregående skole og har signatur og stempel fra skolen. Du bør også legge med en norsk kopi av vitnemålet med rett kopi stempel (også fra din vgs).

Mastergrad - opptak og søknadsprosess

De aller fleste mastergrader har kun opptak til vintersemesteret, men det finnes også mastergrader som begynner til sommersemesteret. Forhør deg med lærestedet om søknadsfrister da disse er varierende.

Du søker direkte til lærestedet. Du finner informasjon om søknad under Bewerbung.

Lær deg tysk i Tyskland!

Skal du begynne på en utdanning i Tyskland, men mangler tyskkunnskapene? Eller liker du bare språket så godt at du har lyst til å studere det? Mulighetene er mange - og du kan få støtte fra Lånekassen. 

Les mer om tyskkurs og språkutdanning i Tyskland.

 

Utveksling i Tyskland

Du kan dra på utveksling et semester eller to når du har opptak ved et norsk lærested. Undersøk med ditt lærested i Norge om mulige utvekslingsavtaler.

Finansiering

Offentlige læresteder er vanligvis gratis eller har en lav semesteravgift på rundt 70-250 euro. Der det er semesteravgift, inkluderer dette gjerne et semesterkort på offentlig kommunikasjon i hele delstaten der lærestedet ligger.

 

Stipender til Tyskland

  • Jansons Legat gir støtte til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at stipendarbeidet kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.
  • I Legathåndboken finner du en oversikt over en rekke stipender for nordmenn innen utdanning.
  • Studerer du noe energirelatert? E.ON Stipendienfonds tilbyr gode stipender for norske og tyske master- og PhD-studenter som befatter seg med temaet energi i et tverrfaglig perspektiv. Se mer info om The German-Norwegian Scholarship Programme for Energy Science (pdf).

 

 

Her finner du en oversikt over alle artikler om studier i Tyskland