tinnbokser på rad med tyske gloser

Språkkurs i Tyskland

Har du planer om å studere i Tyskland, men er usikker på om språkkunnskapene holder? Krever universitetet at du tar en språktest i forkant av opptak? Eller ønsker du å bli bedre i tysk? Finn ut mer om språkskoler, godkjenning og finansiering her.

Nødvendig språkkompetanse

For å studere i Tyskland må du vanligvis kunne dokumentere tyskkunnskaper tilsvarende minimum B2 ifølge det felles europeiske rammeverket for språk. Mange universiteter krever C1 (akademisk tysk), og til ettertraktede og tøffe utdanninger som medisin forventes C2, det høyeste språknivået. Til kunstutdanninger holder det vanligvis med B2. Lærestedet vil kunne fortelle deg hvilket språknivå du må ha, og hvilke språktester de godkjenner.

De fleste som har hatt tysk alle tre årene på videregående ligger på rundt B1/B2.

Er det vanskelig å lære tysk?

Nei, ikke hvis du går inn for det! Norsk og tysk tilhører germansk språkstamme som i prinsipp betyr at mange ord er like, ikke minst grunnstammen i substantivene. Utfordringen for mange kan være grammatikken, og mange opplever at det derfor er lettere å lære seg tysk i Tyskland der du må snakke tysk både på kurs og i fritiden, og hvor læringskurven ofte er bratt. PS: Nordmenn har alt som skal til for å bli skikkelig gode i tysk!

Språkkurs i Tyskland

Studere tysk

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen har to støtteordninger for deg som vil følge språkkurs i Tyskland i forkant av studier: Korte- og lengre språkkurs.

Gate i Tysk landsby

Jeg har kommet inn på en skole i Tyskland — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.