Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Tyskland

Hele 39 læresteder i Tyskland tilbyr medisinstudier (Humanmedizin). For å kunne studere medisin i Tyskland må du kunne tysk. Dersom du ikke snakker tysk kan du gå på språkkurs i forkant av studier og lære deg tysk. Det er støttet av Lånekassen.

Om utdanningen

I Tyskland kan du søke opptak til medisinstudier to ganger i året med studiestart både høst og vår. Du må ha generell studiekompetanse i tillegg til fagene matematikk, fysikk og kjemi. Medisinstudiet går over seks år og undervisningen foregår på tysk. Studiet er gratis.

Finn medisinstudier i Tyskland

Du finner aktuelle universiteter for medisinstudier i Tyskland via søkemotoren Hochschulkompass. Du kan også søke opp studier på Bundesagentur für Arbeit ved. Alle universitetene har studiestart i september/oktober (vintersemesteret), mens ni universiteter også har studiestart i mars/april (sommersemesteret).

Private universiteter for medisin i Tyskland

I Tyskland finnes det også private læresteder som tilbyr medisin. Det betyr at de ikke er gratis, og at du søker om opptak direkte til lærestedet. Lærestedene nevnt her er offentlig godkjente i Tyskland.

Opptakskrav

Søknadsprosess

Berlin skyline

Studenthistorier

Medisin i verdensmetropolen Berlin

Les mer

Godkjenning

Finansiering

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

Lånekassen gir kun støtte til studier som er offisielt godkjent. Når du har funnet en skole du vil studere ved, må du derfor sjekke om den er godkjent.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender du kan søke på.

Gate i Tysk landsby

Jeg har kommet inn på en skole i Tyskland — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.