Lærer i Tyskland

Ta lærerutdanningen din i Tyskland! Her kan du spesialisere deg innen mange ulike felt. Utdanningen er gratis og undervises på tysk.

Om utdanningen


Du kan studere til Lehrer/Lehrerin ved Universitäten og ved Pädagogische Hochschulen. Det finnes en rekke spesialiseringer å velge mellom, både hva gjelder undervisningsfag og aldersgruppe som du ønsker å undervise for. Lærerutdanning i Tyskland tilbys som bachelor og master med undervisningsrett eller som Lehramt, en egen sammenhengende grad med avsluttende Staatsexam. Utdanningen er gratis og går på tysk.

Dersom du trenger å forbedre/friske opp tyskkunnskapene i forkant av studiet, kan du ta et språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen.

Hva er en agent?

En agent samarbeider med utenlandske universiteter for å rekruttere norske studenter. Har du funnet et utenlandsk studiested du ønsker å søke deg til? Da kan du undersøke om studiestedet samarbeider med en agent for å få hjelp til søknadsprosessen. Dersom agenten er godkjent av ANSA, kan du stole på at hjelpen du får er kvalitetssikret og til å stole på.

Finn lærerutdanning i Tyskland

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for å finne frem til ønsket lærerutdanning og lærested. Her kan du søke på lokasjon, forskjellige fagretninger og utdanningsgrader.

Eksempler på læresteder er Philipps Universität Marburg og Pädagogische Hochschule Karlsruhe.

Opptakskrav bachelor

Opptakskrav master

Søknadsprosess

Godkjenning

Finansiering

Du kan få støtte fra Lånekassen til å ta lærerutdanning i Tyskland. På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

Unge menn i en skatepark

Jeg har kommet inn på en skole i Tyskland — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.