studier i sverige

Norges naboland kan by på spennende studier, og det er gratis å studere der.

Publisert: 11.06.2014 - Oppdatert: 17.03.2017

Utdanning i Sverige

Bachelorgraden i Sverige kalles kandidat eller bachelor, og tilbys på det som kalles grundnivå. Profesjonsutdanninger som medisin, tannlege og veterinær tilbys som enhetlige programmer med egne titler (for eksempel Läkarexamen). 

Mastergraden kalles avancerad nivå og går over to år. Det finnes også kortere utdanninger på masternivå. Disse kalles magister og er ettårige. 

Hvor kan jeg studere?

Du finner frem til fag og aktuelle læresteder på Studera.nu. 

Slik søker du på en bachelorgrad

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke studier i Sverige (grundläggande behörighet).

Du finner opptakskravene til ditt studium på søkemotoren til Studera.nu og på lærestedets nettside. Fagkrav nevnes vanligvis under «behörighet» eller «särskild behörighet» og karaktersnitt under «Antagningsstatistik».

Du kan kun søke med førstegangsvitnemål.

Hvordan finner jeg karaktersnittet mitt?

Regn ut ditt norske snitt, og finn det tilsvarende tallet eller tallintervallet i denne tabellen.

Fordi du ikke får med deg norske poeng til Sverige, får du en utenlandsbonus. Denne bonusen tar utgangspunkt i hvor høyt snitt du har i svenske karakterer, og kan plusses på ditt svenske snitt.

Eksempel: Dersom du for eksempel har 5,00 i snitt uten norske poeng, tilsvarer dette svenske 18,16. Da kan du plusse på 2,25. Ditt endelige svenske snitt er altså 20,41.

Tabell for å regne utenlandsbonus:

Har du et snitt på

Kan du legge til

10,00-11,99

 0,50

12,00-12,99

 0,75

13,00-13,99

 1,00

14,00-14,99

 1,25

15,00-15,99

 1,50

16,00-16,99

 1,75

17,00-17,99

 2,00

18,00-18,99

 2,25

19,00-20,00

 2,50

Oppfyller jeg fagkravene?

Har studiet du søker på spesielle fagkrav, må du finne ut om fagene du har tatt i Norge oppfyller disse kravene. Bedömningshandboken har laget en oversikt over hva norske fag tilsvarer i det svenske systemet.

Dersom mangler et eller flere fagkrav, kan du ta det/de opp og legge de på et eget kompetansebevis. Da søker du fremdeles med førstegangsvitnemål. 

Tre søkekvoter

Du kan søke i 3 ulike kvoter. Eventuelle fagkrav gjelder i alle kvotene. 
Alle søker i kvote BI, mange søker samtidig i kvote HP via Högskoleprovet.

  • BI: Kvote 1 handler om snitt fra førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng telles ikke, men du kan få svenske poeng for utlendinger.

  • BII: Kvote 2 er en liten kvote for dem som har forbedret karaktersnitt i Sverige.

  • HP: Er du usikker på om snittet ditt holder for å komme inn i kvote 1? Da kan du ta en opptakstest og søke med resultatene fra denne testen. Ca 1/3 av studieplassene tildeles etter resultater fra Högskoleprovet. Prøven avholdes ved en rekke læresteder i Sverige to ganger årlig. Dersom du gjør det dårlig på testen, vil universitetene i stedet se på karaktersnittet fra videregående.

Slik søker du

Du søker via Antagning.se . Du kan søke på opptil 20 utdanninger.

ANSAs veiledning for hvordan du søker gjennom Antagningen.se.

Når du er ferdig med søknaden skriver du den ut og signerer den. Søknaden sendes til Strømsund sammen med vitnemål og kopi av pass. I midten av juli får du beskjed om du har kommet inn.

Har du spørsmål til søknaden, finner du en chat nede til høyre på nettsiden til Antagningen hvor du kan få svar på det meste. 

Slik søker du på en mastergrad

Du må som regel ha en faglig relevant bachelorgrad for den mastergraden du søker på. En del læresteder krever at du skal ha tatt visse fag med et bestemt antall studiepoeng. Enkelte universiteter/høyskoler har opptakstester (for eksempel innenfor business-fag). 

Til de fleste studier og læresteder søker du via Antagning.se.

Søknadsfrist 

Bachelor

Opptak til høstsemesteret: 15. april
Opptakt til vårsemesteret: 15. oktober
Det kan være muligheter å søke senere hvis det fortsatt er ledige plasser.

Master

Søknadsfristene varierer, men fristene er ofte 15. januar for å søke på høstsemesteret og 15. august for å søke på vårsemesteret. 

Skolepenger og finansiering

Offentlige læresteder i Sverige er gratis. Private skoler derimot kan kreve skolepenger. Lånekassen gir støtte til utdanning i Sverige så fremt lærestedet også er støttet av den svenske lånekassen, kalt CSN. 

Se Lånekassens nettsider  for å finne ut hva du kan få i stipend og lån.

 

Foto: Shutterstock