Irland er et utrolig fint studieland med mye historie og fin natur. I tillegg har Irland lave skolepenger og man studerer på engelsk.

Utdanning i Irland 

Utdanning i Irland er delt inn i to nivåer; undergraduate (higher diploma, bachelor og honours bachelor) og postgraduate courses (post graduate diploma, master og Ph.D.).    

En bachelorgrad i Irland strekker seg over tre til fire år, mens en mastergrad har en varighet på ett inntil to år. Noen utdannelser på bachelornivå har et integrert praksisår, hvor du vil jobbe og få arbeidserfaring.

Profesjonsutdanninger som lege, tannlege og veterinær er enhetlige løp over fem eller seks år.

Foto: M.V. Photography 

Finn studiesteder

Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested

Utdanningssektoren i Irland består av offentlige universiteter, tekniske universiteter og private universiteter.

Bachelor
Bruk denne søkemotoren for å finne frem til studier som tilbys ved de ulike lærestedene i Irland.

Master
For å finne frem til mastergrader, bruk søkemotoren Qualifax
På Education in Ireland, finner du en oversikt over ulike læresteder. Du finner detaljert informasjon om de ulike studieprogrammene på universitetets nettsider.


Dublin, Irland
Bilde:Evgeni Fabisuk/Shutterstock

Søknadsfrist

Den generelle søknadsfristen for Irland er 1. februar. Man kan søke på noen studieprogrammer senere.

Bachelorgrad

Central Applications Office (CAO), er det sentrale opptakskontoret for bachelorutdanninger i Irland. Du kan søke inntil 10 studier gjennom CAO. 

Vær oppmerksom på at det som hovedregel er bachelorgrader på level 8, samt Bachelor of Science-grader på level 7 som gir rett til støtte fra Lånekassen.

Språktest 
De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL  eller  IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 55.) Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  

Opptakskrav
Minimumskravet for å kunne søke opptak til irske universiteter er generell studiekompetanse. Karaktersnitt og eventuelle fagkrav teller for opptak ved de fleste læresteder.  

I tillegg til snitt og fagkrav, kan enkelte utdanninger ha opptakskrav som opptakstest, intervju eller krav om relevant erfaring. Du finner nærmere informasjon om spesifikke opptakskrav, på lærestedenes nettside. 

Noen fag, som for eksempel medisin og veterinær, har betegnelsen restricted courses. Da gjelder spesielle krav i tillegg til de vanlige opptakskravene. Sjekk CAO for å finne ut hvilke krav som må oppfylles for det faget du skal søke.

For mer informasjon om opptakskrav for norske studenter se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 55.

Oversettelse av irske karakterer til norske 
Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav ved irske universiteter. 

«H» står for Higher Level, altså fag tatt i vg3. Hvis for eksempel universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk 2. 

«O» står for Ordinary Level, altså fag tatt i vg2.   

Irish Leaving Certificate 

Vitnemål  
(eksamen eller standpunktkarakter) 

Irish Leaving Certificate 

Vitnemål  
(eksamen eller standpunktkarakter) 

H1 

O1 

H2 

O2 

H3 

O3 

H4 

O4 

H5 

O5 

H6 

O6 

H7 

  

  

 

Omregning av snitt 
Irske universiteter regner ut snittet ditt med utgangspunkt i dine fem beste karakterer fra ulike fag på vitnemålet.

Alle karakterene fra vitnemålet legges inn i en omregningskalkulator som regner ut gjennomsnittet av de fem beste karakterene. Eksamenskarakterer teller mer enn standpunktkarakterer. 

Du kan få inntil 600 IPS (poeng) etter omregningen. Du vil få 25 ekstrapoeng dersom du har karakter 3 eller bedre i R2-matte. Maksimal poengsum blir da 625 IPS. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 55.) 

Dersom du har spørsmål vedrørende omregning av snitt, anbefales det å ta direkte kontakt med opptakskontoret ved universitetet du søker til.

Bruk tabellen nedenfor for å se hva ditt norske snitt tilsvarer i IPS:

Skjermbilde (72).png

Slik søker du
Bachelor og profesjonsutdanninger 

Du søker gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (med unntak av noen private universiteter). På CAO sine sider finner du mye nyttig informasjon om hvordan du søker studier i Irland. CAO Handbook forklarer alle stegene i søknadsprosessen. På Student Resources finner du flere nyttige hjelpemidler. Du kan bruke sjekklisten som en veiledning i søknadsprosessen. 

Du kan søke inntil ti studier gjennom CAO. Når du er ferdig tar du en kopi eller skriver ut kvitteringen (Receipt of Online Application). Vitnemål (kopi av original og engelsk oversettelse), samt andre relevante dokumenter må ettersendes og være fremme hos CAO innen 10 dager etter du søkte. Alle dokumenter skal merkes med CAO-nummeret ditt, og sendes per post til: 

CAO, Tower House, Eglinton Street, Galway, Ireland.   

Dersom du fullfører videregående samme år som du søker, må du ettersende vitnemålet til CAO så snart du mottar det.  Les mer om ettersende dokumenter. 

Det koster 45 EUR å søke (30 EUR hvis du søker innen 20.januar). Søker du etter 1. februar, som er den ordinære søknadsfristen, koster det 60 EUR.  

Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10. Studieplassene blir fordelt over flere runder, og du vil kun få ett tilbud per runde. Hvis du for eksempel får et tilbud om ditt 3. valg, blir kurs nr. 4 til 10 automatisk fjernet. Prioriteringen er svært viktig, da du kan komme deg oppover på din prioriteringsliste i løpet av flere runder, dersom det blir ledige studieplasser. 

CAO vil sende deg en bekreftelse på søknaden din (Statement of Application Record) innen 1 juni.  Hvis du ikke har fått det, må du ta kontakt med CAO. 

Den første opptaksrunden skjer i midten av august. Du kan takke ja til skoleplassen enten via CAO sine sider eller per post. Du har som regel en uke på å takke ja til plassen. Dersom du ikke ble tilbudt ditt førstevalg i denne opptaksrunden, kan du fremdeles få tilbud om en skoleplass høyere på prioriteringslisten din i neste opptaksrunde, som skjer i slutten av august. Dette avhenger om det blir ledige studieplasser.   

Noen studier, som for eksempel medisin, kan ta opptil 7 eller 8 opptaksrunder før alle plassene er fordelt. 

Les mer om søknadsprosessen i CAO Handbook

Søknadsfrist bachelor
Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Den generelle søknadsfristen er 1. februar, men enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.  

Søker du på et restricted course, må du søke innen 1. februar.

Mastergrad

Du søker direkte til universitet. Undersøk det aktuelle lærestedets nettsider for mer informasjon om søknadsprosess og søknadsfrister. Norske studenter regnes som EU Students.

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom lærested og studie. Minimumskravet er at du har en bachelorgrad eller tilsvarende og ofte er det et karakterkrav. For å søke opptak til noen mastergrader, må du en bachelor innen samme fagfelt. Tilleggskrav som relevant arbeidserfaring og intervju kan også forekomme. Sjekk derfor universitetenes nettside for detaljert informasjon om opptakskrav for din utdanning. 

Omregning av karakterer fra bachelor 
Universitetene ber ofte om second-class honours degree grade 1 (2:1) eller en second-class honours degree grade 2 (2:2). 

 

First Class Honours (1) 

70 – 100 prosent 

Second Class Honours, Grade 1 (2.1) 

60 – 69 prosent 

Second Class Honours, Grade 2 (2.2) 

50 - 59 prosent 

Third Class Honours (3) 

40 – 49 prosent 

Fail 

0 – 39 prosent 

F  

Du søker direkte til universitet. Undersøk det aktuelle lærestedets nettsider for mer informasjon om søknadsprosess og søknadsfrister. Norske studenter regnes som EU Students.  

Språktest 
De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL  eller  IELTS. 

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Irland ved å bruke en avtale via ditt norske universitet eller høyskole. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved skolen for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Hvis universitetet eller høyskolen i Norge ikke har noen avtaler med irske universiteter kan du høre med internasjonalt kontor om du kan dra til et irsk universitet som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.
Dette er kun mulig hvis både universitetet/høyskolen i Norge og universitetet i Irland godtar det. 

Merk at du kan få ekstra stipend dersom du drar på utveksling gjennom en Erasmus+ avtale.

Finansiering

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Dersom du ikke har startet på en høyere utdanning, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen
 

Free-fees        

         EU-fees 

         Non-EU fees   

€ 3000 

     

         € 4000-8000 

  

         € 10000-30000 

    

 
Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”. 

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån fra Lånekassen

Visum

Norske statsborgere trenger ikke visum for å oppholde seg i Irland.

Praktisk informasjon

Lurer du på praktiske spørsmål som hvordan finne bolig, åpne en bankkonto eller hva som er det rimeligste mobilabonnementet? Les ANSA Irlands tips til å bo og leve i Irland

Ofte stilte spørsmål om studier i utlandet

Foto: M.V. Photography