Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Irland

Du kan studere medisin ved fem universiteter i Irland. Utdanningen tar mellom fem og seks år og du må få autorisasjon som lege i Irland for å kunne søke om autorisasjon i Norge.

Om utdanningen

Medisinstudier i Irland tar mellom fem og seks år. Du må ha visse realfag for å kunne søke, men selve opptaket baseres på karaktersnitt i noen enkeltfag samt score på opptakstesten HPAT. For å komme inn må du være blant de beste i Irland på opptakstesten og ha gode karakterer. Det kommer vanligvis inn mellom 0-3 enkeltpersoner fra Norge. Søknadsfristen er 1. februar.

Finn medisinstudier i Irland

Du kan studere medisin ved fem universiteter i Irland:

Opptakskrav bachelor

Single sitting rule

Alle fagkravene til medisin må ha vært tatt i VG3.

Søknadsprosess

Godkjenning

Hvor mye koster det?

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Dersom du ikke har startet på en høyere utdanning, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen.

Free-feesEU-feesNon-EU fees
€ 3000  € 4000-8000€ 10000-30000

Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”. 

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Finansiering

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

Lånekassen gir kun støtte til studier som er offisielt godkjent. Når du har funnet en skole du vil studere ved, må du derfor sjekke om den er godkjent.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Koselig gatehjørne med en rød bar og planter på veggen

Jeg har kommet inn på en skole i Irland — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.