Om du lærer deg fransk er studietilbudene i Frankrike tilnærmet uendelige. Lånekassen tilbyr støtte til språkkurs. Vil du studere til ingeniør finnes det et tilbud om tilrettelagte studier uten krav om å beherske språket flytende på forhånd.

Utdanning i Frankrike

Høyere utdanning i Frankrike tilbys ved 67 offentlige universiteter og over 500 høyskoler.  

Du finner tilbud innen de fleste fagretninger og på alle nivåer; den treårige licence(bac + 3) tilsvarer en bachelorgrad, hvor årene tituleres L1, L2, og L3. Mastergraden er toårig.

Det finnes også kortere fagutdannelser og en rekke spesialiserte utdannelser. 

 

Finn studiesteder

Finn frem til studier på fransk 

 

Finn frem til studier på engelsk 

Utdanning i Frankrike er i all hovedsak på fransk, men tilbudene på engelsk øker, særlig innen fagområdet Business. 

Finn frem til bachelor- og mastergrader på engelsk: Campus France 

Søknadsfrist

Søknadsfrist

Til bachelor kan du søke fra midten av januar til midten av mars for studiestart på høsten. 

Søknadsfrist for studier på masternivå kan variere fra universitet til universitet. 

Noen konkrete frister 2021

 

Bachelorgrad

Opptakskrav

Opptak til bachelorgrad i Frankrike (licence) forutsetter generell studiekompetanse.  

Universitetene

Studier på lavere grad ved universitetene er stort sett åpne. Det betyr at alle som søker kommer inn. Det forekommer likevel opptaktsbegrensning på veldig populære studier. Du kan se hvor mange studieplasser som finnes, og antall studenter som taes opp dersom du søker opp studiet via kartet i Parcoursup.

Høyskolene

For studier ved høyskolene er det ofte et krav om opptakstest eller intervju. Egne fagkrav avhengig av studieretning. Søker du det til kreative studier som kunst eller arkitektur vil du måtte vise frem arbeidsprøver i tillegg til å delta på intervju. Ta kontakt med lærestedet for nærmere informasjon om hvilke opptakskrav de har. Du kan se hvor mange studieplasser som finnes, og antall studenter som taes opp dersom du søker opp studiet via kartet i Parcoursup.

Språkkrav
Søker du til et franskspråklig program må du vanligvis dokumentere språkkunnskapene sine ved hjelp av en språktest eller diplom på B2-nivå eller høyere. 
Les mer om testene DELF, DALF og TCF på nettsidene til ANSA.
Test franskkunnskapene dine online på TV5.

Søknadsprosess

Parcoursup er det franske svar på Samordna opptak og som EØS-borgere skal norske statsborgere søke gjennom denne portalen. 

Registrering i portalen Parcoursup 2021
Registreringen for studieåret 2021 åpner 20.januar. 

Bruksanvisning for søknaden (fra 2020)
Finn en steg-for-steg bruksanvisning for å registrere deg her (første del)

steg-for-steg søknadsprosess til Frankrike via Parcoursup (del to)

Hvor finner jeg svar på spørsmål jeg har rundt det å søke via Parcoursup?
-Les vår FAQ med ofte stilte spørsmål
Parcoursup2019 FAQ.pdf

Søk studier i Frankrike gjennom en agent
Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte studiesteder i Frankrike. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA.

EF
STS Education
Studier i utlandet
Language Abroad
Go Study
Kulturakademiet

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

 

 

Mastergrad

Opptakskrav

For å søke på en mastergrad må du ha en fullført bachelorgrad. Som her hjemme er det enkelte fag som krever at man har relevant bachelor/bakgrunn, mens andre grader tar inn studenter med annen bakgrunn også. 

Språkkrav
Søker du til et franskspråklig program må du vanligvis dokumentere språkkunnskapene sine ved hjelp av en språktest eller diplom.  

Les mer om testene DELF, DALF og TCF på nettsidene til ANSA.
Test franskkunnskapene dine online på TV5.

Søknaden

Du søker direkte til universitetet, vanligvis via en type online-søknad på universitetets nettside. Sammen med søknaden er det vanlig å kreve oversatt vitnemål, motivasjonsbrev, anbefalinger, CV og evt. språktest.

Søk studier i Frankrike gjennom en agent
Du kan ikke søke til master i Frankrike via en norsk agent. Dersom du derimot ønsker ett friår eller språkkurs i forkant av studiene kan du søke via norske kontorer som samarbeider med enkelte studiesteder i Frankrike. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA.

EF
STS Education
Studier i utlandet
Language Abroad
Go Study
Kulturakademiet

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

 

 

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Frankrike ved å bruke en avtale via ditt norske universitet eller høyskole. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved skolen for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Du kan reise på utveksling til Frankrike selv om du ikke er tilknyttet et norsk lærested. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til i Frankrike og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år. 

Finansiering

Gratis studier, men utdanningen må være godkjent

Velger du å studere på fransk ved en offentlige studieinstitusjon i Frankrike vil programmet være tilnærmet gratis. Men, for å få støtte fra Lånekassen må lærestedet være akkreditert, og utdanningen lede fram til en grad som inngår som en del av den franske gradsstrukturen (en diplôme national eller en diplôme d’état).

Ikke godkjent utdanning

Dersom graden som deles ut er en diplôme universitaire (DU) eller interuniversitaire (DIU) betyr det at graden er lokal og ikke nasjonal - du vil dermed ikke kunne få støtte fra Lånekassen.

Godkjent mastergrad

Godkjent mastergrad er Le diplôme national de master (DNM). Denne graden er godkjent av den franske stat, organiseres over fire semestre og gir 120 studiepoeng (ECTS).

Ikke godkjent mastergrad

Le mastère spécialisé er anerkjent av Conférence des Grandes Ecoles, men dette er et diplom og er ikke en godkjent mastergrad i Frankrike.

Mer enn 40 forskjellige grader

Frankrike la om til den europeiske modellen bachelor, master og doktorgrad i 2004. Likevel eksisterer det fremdeles mer enn 40 forskjellige grader innen utdanningssystemet deres. Ta nærmere kontakt med Lånekassen om du ønsker å ta en grad som ikke går under licence eller mastergrad.

Hvordan finne frem til det som er godkjent 

For å finne støtteberettigede studier og studiesteder, bruk Lånekassens egen søkemotor. Her finner du oversikt over skoler og grader som Lånekassen har gitt støtte til de siste tre årene.

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no

Andre aktuelle stipender.

Ankers legat deler hvert år ut mellom 25-50 000 NOK fordelt på 8-15 stipender til studenter som skal studere i Frankrike. Formålet med stipendet er å bidra til forståelsen for Frankrike i Norge. Også den som skal studere på engelsk i Frankrike kan søke.

 

Visum

Du trenger ikke visum til Frankrike.

Foto: Moyan Bren