Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Frankrike

Medisinstudiet i Frankrike varer fra ni til elleve år, og undervisningsspråket er fransk. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til forberedende språkopplæring.

Om utdanningen

Det er to veier frem til medisinstudiet i Frankrike; L.AS og PASS.

L.AS er å søke seg inn på en hel bachelorgrad i et hvilket som helst fag, men med «Option Santé»; altså et tillegg av en mindre emnegruppe i retningen helsefag.

PASS er å søke seg inn på et årsstudium i helsefag (PASS) med «Option» i et hvilket som helst fag.

Dersom man består førsteåret av bachelorgraden eller årsstudiet, kan man søke videre inn på medisinstudiet. Kommer man ikke inn på medisinstudiet kan man fortsette i bachelorgraden man har begynt på, eller søke seg inn på andreåret av en relevant bachelorgrad etter PASS. 

Les mer om L.AS og PASS på Onisep.fr og på Parcoursup. Begge sidene er på fransk.

Finn medisinstudier i Frankrike

Bruk Frankrikes svar på Samordna Opptak til å søke frem programmer. Skriv L.AS eller Option Santé (hak av for Licence i venstre marg) for å få opp L.AS. Skriv PASS for å få opp årsstudiet.

Opptakskrav og søknadsprosess

Godkjenning

Finansiering

 Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder. 

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Moderne og gammelt museumsbygg side ved side

Jeg har kommet inn på en skole i Frankrike— hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.