Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Frankrike

Medisinstudiet i Frankrike varer fra ni til elleve år, og undervisningsspråket er fransk. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til forberedende språkopplæring.

Om utdanningen

Det er to veier frem til medisinstudiet i Frankrike: PASS og L.AS (etter reform i 2021). Reformen har gjort det mulig å oppnå en bachelor i forskjellige fagretninger selv om du ikke kommer inn på medisinstudiet. I tillegg er det mulig å slippe opptaksprøve og komme rett inn i andre året dersom du får gode karakterer.

Førsteåret medisin er felles med odontologi-, jordmor-, farmasøyt- og fysioterapautstudier.

PASS (Parcours Accès Santé Spécifique)

PASS er et forberedende årsstudium i helsefag som foregår på et universitet med medisinsk fakultet. Det regnes som hovedveien til medisin. Du vil ha en major i helsefag (anatomi, cellebiologi, biokjemi, histologi…) og en minor i et valgfritt fag.

Ca. halvparten av studentene med best karaktersnitt etter dette året kan fortsette i 2. året medisin. De andre må gjennom en opptaksprøve.

Om du ikke kommer inn på medisin etter det første året kan du fortsette i andre året bachelor i ditt valgfag. PASS-året året kan ikke tas om igjen dersom du ikke lykkes, men du kan velge å søke deg inn på L.AS.

L.AS ( Licence Accès Santé)

L.AS er å søke seg inn på en hel bachelorgrad i et hvilket som helst fag, men med «Option Santé»; altså en mindre emnegruppe i retningen helsefag. Denne retningen finnes ved nesten alle de franske universitetene. Er du fortsatt litt usikker på om du vil ta medisinstudiet er dette en god idé. Du kan f.eks begynne på en bachelor i økonomi og holde muligheten åpen for å søke på opptaksprøven i medisin etter det første året.

Om du består året (uten konteeksamen) har du mulighet til å søke deg inn på 2. året medisin med opptaksprøve. Om du ikke består, kan du ta det 1. året om igjen, denne gangen uten «option santé». Hvis du består året da, kan du fortsette i 2. året L.AS for så å søke om opptak til medisin en gang til.

Les mer om L.AS og PASS på Onisep.fr og på Parcoursup. Begge sidene er på fransk.

Finn medisinstudier i Frankrike

Bruk Frankrikes svar på Samordna Opptak til å søke frem studieprogram. Skriv L.AS eller Option Santé (hak av for Licence i venstre marg) for å få opp L.AS. Skriv PASS for å få opp årsstudiet.

Opptakskrav og søknadsprosess

Godkjenning

Finansiering

 Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder. 

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Moderne og gammelt museumsbygg side ved side

Jeg har kommet inn på en skole i Frankrike— hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.