USA kan by på noen av verdens beste universiteter, og du kan velge mellom mer enn 4 000 læresteder. Dersom du ønsker å studere i USA må du beregne god tid til søknadsprosessen. Start med forberedelser gjerne ett år i forveien. Du finner informasjon om opptakskrav og søknadsprosess til bachelor- og mastergrad i rullegardin-menyen nedenfor.

Utdanning i USA 

Bachelor
En bachelorgrad i USA blir kalt en undergraduate degree og strekker seg normalt over fire år. Lånekassen gir støtte til hele bachelorgraden i USA, selv om det første året av en amerikansk bachelorgrad (Freshman), ikke blir godkjent av NOKUT som høyere utdanning i Norge.

Liberal Arts
Den amerikanske bachelorgraden bygger på the liberal arts philosophy, som tar utgangspunkt i at studenten skal få en bred og anvendelig utdanning, med bakgrunn innenfor flere fagfelt som matematikk, naturfag, historie, språk, samfunnsfag og politikk. Disse fagene, som ofte omtales som core courses eller general education, er noe alle studenter på bachelornivå må gjennom. Fagene gjennomføres ofte i løpet av de to første studieårene. Hvilke fag, samt hvor mange slike fag du må ta som en del av bachelorgraden, vil variere fra skole til skole.

Major og minor
Tredje året av bachelorgraden, junior year, vil du velge en major, som vil være din spesialisering. Mange universiteter tilbyr også muligheten for å velge en minor, som også er en fordypning, men med færre studiepoeng eller credits, enn hva en major omfatter.

Community college
Community colleges tilbyr toårige grader kalt Associate Degrees. Community colleges er ofte mye rimeligere enn vanlige universiteter, og kan dermed være en måte å spare penger på. Det er mulig å ta de to første årene ved et community college, for å så overføre (transfer) til et fireårig universitet hvor du fullfører de to siste årene av bachelorgraden din. Det kan være lurt å undersøke hvilke universiteter du kan søke transfer til, samt transfer rates - altså hvor stor prosent av studentene ved det aktuelle Community Colleget som tidligere har overført til et universitet.

OBS! Applied Associate Degrees godkjennes ikke som norsk høyere utdanning, og gir dermed ikke rett til støtte fra Lånekassen. 

Sophomore standing
Noen universiteter i USA lar norske studenter starte rett på andre året av en bachelorgrad, såkalt «sophomore standing». Dette kan være en måte å spare både tid og penger på. Det er opp til hvert enkelt universitet å avgjøre dette.

Det vil ofte være større mulighet for sophomore standing dersom du søker gjennom en norsk agent som representerer amerikanske læresteder. Forhør deg derfor direkte med det aktuelle lærestedet eller agenten du søker gjennom.

 
EducationUSA Norway - offisiell kilde til informasjon om studier i USA.

Facebookside til EducationUSA

 

 

Finne studiesteder

Du kan bruke ulike søkemotorer for å finne fram til læresteder som tilbyr faget du er interessert i. 

Bachelor:

Master eller PhD:

Les ANSAs tips til hva du bør tenke på når du velger universitet.

 

Søknadsfrister

Søknadsfristene til amerikanske universiteter varierer. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før oppstart, mens andre skoler har rullerende opptak helt frem til semesterstart. 

Undersøk alltid søknadsfrister direkte med universitetet eller den norske agenten du søker gjennom.

Bachelorgrad

Opptakskrav

Opptakskravene varierer mellom ulike læresteder. I USA gjør universitene en holistisk vurdering av deg som søker. Det er altså ikke bare karaktersnitt og eventuelle fagkrav som teller for opptak, men også resultater fra opptaksprøver, språktest (TOEFL/IELTS), anbefalingsbrev, motivasjonsbrev, samt engasjement ved siden av skolen og relevant erfaring.

Lærestedene oppgir som regel ikke poenggrenser for å komme inn på et studie. Men de fleste skoler har egne statistikksider med oversikt over gjennomsnittlig GPA, test scores og lignende for studenter som har kommet inn. Dette kan gi en god indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på en skole. For å finne slike statistikksider kan du prøve Google skolens navn etterfulgt av undergraduate admission statistics (bachelor). 

Vanlige opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
  Minimumskrav for norske søkere som ønsker opptak til en bachelorgrad ved amerikanske universiteter, er fullført og bestått videregående skole.

  Sørg for at vitnemålet ditt blir oversatt til engelsk. Ofte kan din videregående skole bistå med dette.

  Om skolen krever omgjøring av dine karakterer til GPA, så kan du få det gjort gjennom WES.

 • Anbefalingsbrev
  Anbefalingsbrev er en akademisk eller profesjonell referanse som en lærer, rådgiver eller arbeidsgiver skriver for deg. Til bachelorprogrammer ønsker skolene som regel anbefalingsbrev fra 1-2 lærere. Lærestedet oppgir som regel på nettsiden sin hvor mange referanser de krever, samt type referanser de godkjenner.

  Lærestedene ønsker som regel at personen som skriver anbefalingen for deg, skal sende brevet direkte til skolen, enten per mail eller per post. Dette fordi du ikke skal ha tilgang til å lese eller endre innholdet i anbefalingsbrevet.

  Dersom du søker gjennom Common Application, må dine anbefalere sende inn anbefalingsbrev gjennom en egen profil i Common Application.

  Les mer om hvordan du inviterer og administrerer anbefalere i Common Application. 

 • Motivasjonsbrev
  Dersom du skal søke gjennom Common Application, må du som en del av søknaden skrive et essay. Du kan velge mellom syv spørsmål. Maksimal lengde på essayet er 650 ord.

  2021-2022 Common Application Essay Prompts.  

  Merk at en del skoler har tilleggspørsmål du må besvare, i tillegg til essayet.

  Tips til hvordan skrive et motivasjonsbrev. 

  Tips fra Yale University

 • Språktest: TOEFL eller IELTS
  Universitetene krever som regel en språktest, enten TOEFL eller IELTS.
  Trykk her for mer informasjon og påmelding

 • Opptakstest: SAT eller ACT
  Mange universiteter krever at du tar en opptakstest. Skal du søke bachelorgrad, kan du ofte velge om du ønsker å ta SAT eller ACT.
  Trykk her for informasjon og påmelding til SAT og ACT.

 • Finansieringsgaranti
  Mange amerikanske universiteter krever at du fremlegger et finansieringsbevis som en del av søknadsprosessen, for å dokumentere at du har råd til å betale for skolen og forsørge deg selv i USA.

  Lånekassens foreløpig uttalelse om retten til støtte kan brukes som en finansieringsgaranti når du skal søke studieplass og visum. Den foreløpige uttalelsen er ikke en garanti om at du vil få støtte fra Lånekassen, men er en generell beregning av hva du kan få i støtte til den planlagte utdanningen.

  Noen universiteter vil kreve en dokumentasjon utover Lånekassens foreløpige uttalelse om retten til støtte. Du vil gjerne bli spurt om å fremlegge en såkalt bank statement. Du må da spørre om en økonomisk garanti fra din bank.

Slik søker du

Du søker som regel direkte til skolen via lærestedets egen søknad eller via Common Application.

Common Application – USAs Samordna Opptak

Rundt 800 universiteter er medlem av Common Application, som er et slags samordnet opptak for amerikanske universiteter, og som gjør det enkelt for deg å søke til flere skoler samtidig. Common Application er bare for opptak til bachelorstudier.

Se veiledning på Common Application sin nettside

Guide til utfylling av Common Application for rådgivere.

Oversikt over læresteder som benytter seg av Common Application

Søke gjennom en agent

Det finnes flere norske agenter som samarbeider med amerikanske universiteter, og som tilbyr veiledning og hjelp med søknadsprosessen.

Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

Mastergrad

Graduate studies retter seg mot deg som vil ta en master – eller en doktorgrad i USA, etter avsluttet bachelorgrad. Mastergraden kan vare fra 12-24 måneder og doktorgrad vil ofte ha en varighet på tre år.

Mastergraden kan enten være såkalt «academic» eller «professional».

Den akademiske mastergraden leder til videre Ph.D - studier eller forskningsstillinger, og kan enten være en «Master of Arts» (MA) eller «Master of Science» (MS). Begge retter seg mot samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, men MS omfatter i tillegg tekniske fag som ingeniørstudier.

Den profesjonsrettede mastergraden baserer seg mer på direkte anvendelse av kunnskap i arbeidslivet. Den leder altså som regel ikke til videre studier eller forskningsmuligheter, og passer for deg som ønsker å starte rett i jobb etter endt studie.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer mellom ulike læresteder. I USA gjør universitene en holistisk vurdering av deg som søker. Det er altså ikke bare snitt og eventuelle fagkrav som teller for opptak, men også resultater fra opptaksprøver, språktest (TOEFL/IELTS), anbefalingsbrev, motivasjonsbrev, samt engasjement ved siden av skolen og relevant erfaring.

Lærestedene oppgir som regel ikke poenggrenser for å komme inn på et studie. Men de fleste skoler har egne statistikksider med oversikt over gjennomsnittlig GPA, test scores og lignende for studenter som har kommet inn. Dette kan gi en god indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på en skole. For å finne slike statistikksider kan du prøve Google skolens navn etterfulgt av graduate admission statistics (master).

Vanlige opptakskrav

 • Bachelorgrad 
  Til de fleste mastergradsprogrammer er det ikke en forutsetning at man har tatt bachelorgrad innen samme fagretning, men det kan finnes krav til bestemte fag du må ha hatt i fagkretsen for å få opptak til studiet.

 • Språktest i engelsk: TOEFL eller IELTS

 • Opptakstest: GRE eller GMAT
  For opptak til master, må du vanligvis ta enten GRE eller GMAT, avhengig av hva du skal studere. GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en samfunnsvitenskapelig master, mens GMAT gjelder for de som ønsker å ta en master innen økonomiske fag.
  Mer informasjon og påmelding til GRE og GMAT.

 • Anbefalingsbrev er en akademisk eller profesjonell referanse som en lærer, rådgiver eller arbeidsgiver skriver for deg. De fleste amerikanske universiteter krever 1-2 referanser som en del av din søknad. Lærestedet oppgir som regel på nettsiden sin hvor mange referanser de krever, samt type referanser de godkjenner.

  Lærestedene ønsker som regel at personen som skriver anbefalingen for deg, skal sende brevet direkte til skolen, enten per mail eller per post. Dette fordi du ikke skal ha tilgang til å lese eller endre innholdet i anbefalingsbrevet.

 • Motivasjonsbrev 
  De fleste lærestedene i USA krever at du skriver et motivasjonsbrev (statement of purpose, personal essay) som en del av søknadsprosessen, hvor du skal begrunne hvorfor du søker deg til skolen og det aktuelle studieprogrammet. Motivasjonsbrevet skal være skreddersydd skolen du søker deg til, ikke bruk samme motivasjonsbrev til flere skoler.

  Et motivasjonsbrev skal som regel være på 1-3 sider, dette spesifiseres på skolens nettside. Motivasjonsbrevet er din mulighet til å fortelle noe personlig om deg selv – gjerne en hendelse fra ditt liv, som på en eller annen måte har vært definerende og som sier noe om hvilken type person du er. Skolen ønsker at du skal formidle noe om deg selv, utover hva de allerede har fått av opplysninger fra din CV, ditt vitnemål og test-scores.

  Hvilke erfaringer har du gjort deg i ditt liv, og hvordan har de formet deg til den personen du er i dag? Skriv gjerne om ting du har engasjert deg i ved siden av skolen, men unngå opplisting. Konkretiser og begrunn hva du har lært, og hvordan det er relevant for studiet du søker på. Hvordan har ditt engasjement forberedt deg til det aktuelle studiet, og hva vil du ta med deg av erfaringer og kunnskap inn i klasserommet?

  Mange læresteder ønsker at du skal begrunne hvorfor du søker studiet, og hva det er som driver deg. Er det noe du ønsker å fordype deg i eller noe du ønsker å undersøke nærmere i løpet av studiet? Forklar gjerne i en samfunnsmessig kontekst. Problematiser og trekk paralleller. Vis at du forstår «the big picture». Er programmet du søker på aktuelt av en grunn, eller det et behov for flere med denne utdannelsen? Hva kan du bidra med og hvordan kan du fremheve deg i denne bransjen?

  Bruk gjerne motivasjonsbrevet til å formidle dine mål og ambisjoner for fremtiden. Hva ønsker du å bruke utdannelsen til, og hvor ser du seg selv om noen år? Begrunn gjerne hvorfor du mener skolen og studiet du søker deg til, kan være et springbrett og en døråpner for deg videre i livet. Har skolen du søker deg til en kjent professor innen ditt fagfelt, har det blitt gjort interessant forskning ved lærestedet, er det mulighet for internship eller utveksling som en del av studiet? Vis til konkrete eksempler.

  Tips fra Yale University

 • Finansieringsgaranti 
  Mange amerikanske universiteter krever at du fremlegger et finansieringsbevis som en del av søknadsprosessen, for å dokumentere at du har råd til å betale for skolen og forsørge deg selv i USA.

  Lånekassens foreløpig uttalelse om retten til støtte kan brukes som en finansieringsgaranti når du skal søke studieplass og visum. Den foreløpige uttalelsen er ikke en garanti om at du vil få støtte fra Lånekassen, men er en generell beregning av hva du kan få i støtte til den planlagte utdanningen.

  Noen universiteter vil kreve en dokumentasjon utover Lånekassens foreløpige uttalelse om retten til støtte. Du vil gjerne bli spurt om å fremlegge en såkalt bank statement. Du må da spørre om en økonomisk garanti fra din bank.

Slik søker du

Du søker direkte til skolen via lærestedets egen onlinesøknad. Informasjon om søknadsprosessen finner du på lærestedets hjemmeside under How to apply eller admission.

Søke gjennom en agent

Det finnes flere norske agenter som samarbeider med amerikanske universiteter, og som tilbyr veiledning og hjelp med søknadsprosessen.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i USA gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Merk at fag fra 1. år av en bachelorgrad i USA ikke gir uttelling i studiepoeng i Norge.

Finansiering

Utdanning i USA kan være svært kostbart, og det gjelder å sette seg godt inn i hvilke ulike finansieringsmuligheter som finnes.

Lånekassen

Dersom du er tatt opp ved et amerikansk lærested med en såkalt regional akkreditering, kan du regne med støtte fra Lånekassen, så fremt du innfrir øvrige krav og vilkår for å få støtte.

Lånekassen gir støtte til hele bachelorgraden i USA, selv om det første året av en amerikansk bachelorgrad (Freshman) ikke blir godkjent av NOKUT som høyere utdanning i Norge.

Merk at du må ta like mange credits (studiepoeng) som tilsvarer normert fulltidsstudium i USA for å få støtte fra Lånekassen. Ofte kan rådgiver ved  skolen anbefale deg å ta et fag mindre enn det som er vanlig for fulltidsstudium. Om du følger slike anbefalinger vil du bli forsinket i studiene hos Lånekassen.

ANSA har lagd en oversikt over hvor mye Lånekassen kan støtte din utdanning med.

Lurer du på hvor mye du kan få i stipend og lån til din utdanning? Prøv Lånekassens Støttekalkulator.

Lurer du på hvor mye du skal betale tilbake per måned når du er ferdig med studiene? Bruk Lånekassens Nedbetalingskalkulator.   

Stipender

Utvidet stipend fra Lånekassen
Lånekassen kan gi utvidet stipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 139 430 kroner. Tilleggsstipendet er på maks 75 388 NOK per år. En liste over hvilke læresteder i USA som kvalifiserer for dette stipendet, finner du på Lånekassens sider.  

Stipend fra skolen
Skolepengene i USA er høye, og det er vanlig at studenter i USA mottar finansiell støtte fra lærestedet de studerer ved, i form av scholarship, grants og financial aid.

Skoler tilbyr ofte merit-based scholarships til studenter som kan vise til særlig gode akademiske prestasjoner. Skolen vil som regel evaluere deg ut i fra dine karakterer og/eller scores fra opptaksprøver som SAT/ACT/GRE/GMAT. Skolen vil ofte vurdere deg for et slikt stipend samtidig som de vurderer deg for opptak til skolen. Dette kan imidlertid variere, så undersøk alltid med ditt lærested om du må fylle ut en egen søknad.

Need-based aid er også vanlig. Dette er en behovsprøvd støtte, og du må som regel fylle ut en "Financial Aid Profile", ofte kalt "CSS Profile", for å bli vurdert for en slik støtte. Skolen vil bruke informasjonen som fremkommer av din "CSS Profile" til å vurdere din betalingsevne, og om du har behov for økonomisk støtte.  

ANSA har samlet en oversikt over flere stipendmuligheter til USA.
Klikk her for mer informasjon


Jobbe ved siden av studiene i USA

ANSA har skrevet en artikkel om å arbeide ved siden av studiene i utlandet. Vurderer du å jobbe under eller etter studieoppholdet ditt i USA, er det viktig at du setter deg godt inn i visumreglene, hvor mye du kan tjene for å beholde Lånekasse-støtten og hvordan det potensielt kan få konsekvenser for ditt medlemskap i Folketrygden.

Undersøk om lærestedet er godkjent

Du får kun støtte av Lånekassen til læresteder som er regionalt akkreditert, det vil si at de må være godkjent av regionale organisasjoner i USA som sikrer kvaliteten på høyere utdanning.

Når du har funnet en aktuell skole, kan du trykke deg inn på den regionale organisasjonen som gir akkrediteringer for den staten du ønsker å studere i. Er universitetet godkjent, kan du søke støtte fra Lånekassen.

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE)
(Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania)

Higher Learning Commission
(Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin, Wyoming)

New England Association of Schools and Colleges
(Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)

Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU)
(Alaska, Washington, Oregon, Nevada, Utah, Idaho, Montana)

Southern Association of Colleges and Schools (SACS)
(Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia)

Western Association of Schools and Colleges (WASC)
(California, Hawaii)

Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC)
(Community colleges)

Forhåndsvurdering av din utdanning

Lurer du på om et lærested er godkjent for støtte? Da kan du be Lånekassen om en forhåndsvurdering.

Godkjenning og autorisasjon

På NOKUTs sider finner du en oversikt over hvilken utdanning i USA som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Dersom du skal studere et yrke som trenger godkjenning i Norge, må du selv undersøke kriteriene for dette. På NOKUTs sider finner du en oversikt over lovregulerte yrker i Norge.

Skal du ta en helsefaglig utdanning i utlandet, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet for å få tillatelse til å jobbe i Norge. På Helsedirektoratets sider får du mer informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning og autorisasjon av helsepersonell i Norge. Merk at det kan være en vanskelig prosess å få autorisasjon i Norge med helsefaglig utdanning fra USA.

OBS!  Dersom du skal søke støtte til helsefaglig utdanning i USA, er det et krav fra Lånekassen om relevant fagakkreditering, i tillegg til den regionale akkrediteringen.

Fagakkreditering

Det kan være lurt å velge et lærested som har et akkreditert program.

På nettsiden til Council for Higher Education Accreditation (CHEA) finnes det en database over akkrediterte læresteder og programmer, samt en oversikt over ulike akkrediteringsorganer. Trykk på I agree nederst på siden, for å komme videre til søkemotoren.

Rankinger

Internasjonale rankinglister kan være et nyttig verktøy når du skal velge skoler i USA. Vær oppmerksom på at selv om universitetet er høyt ranket på nasjonal basis, betyr ikke det nødvendigvis at skolen er ledende innen ditt fagområde. Det kan derfor være lurt å se på subject rankings.

 

Visum

Hvordan søke studentvisum?

Hvis du skal studere i USA, må du søke om et studentvisum før du reiser. Som regel må alle som søker om studentvisum møte opp på den amerikanske ambassaden i Oslo for et personlig intervju. 

Før du kan søke om visum, må du ha mottatt et såkalt SEVIS-1-20 eller DS-2019 fra skolen din. Dette er et dokument som bekrefter at du har fått opptak ved et lærested i USA. SEVIS-1-20 gjelder for de som skal ta en hel grad eller delstudier i USA, mens DS-2019 gjelder for de som skal reise til USA som utvekslingsstudent eller Fulbright-stipendiat.

Før du får utstedt SEVIS-1-20 eller DS-2019, må du i mange tilfeller fremlegge dokumentasjon for skolen som viser at du kan finansiere studiet. Les mer om dette under «finansieringsgaranti» lengre oppe på siden.

Informasjonen som fremkommer av ditt SEVIS-1-20/DS-2019 er nødvendig for å kunne bestille time ved ambassaden. Dokumentet må være signert av skolen og deg selv, og må medbringes i papirformat til visumintervjuet.  

På denne nettsiden finner du informasjon om hvordan du søker begge typer visum. Gå grundig gjennom all informasjon på siden før du går i gang med søknadsprosessen. Det er veldig viktig at du tar med deg all nødvendig dokumentasjon til visumintervjuet, som beskrevet under «application items» og «supporting documents». Merk at du må betale både SEVIS-avgift og en søknadsavgift. Dette må gjøres før visumtimen, og du må ta med kvitteringer på intervjuet.

Ambassaden anbefaler ikke å bestille reiser som ikke kan avbestilles, før du har fått innvilget studentvisumet ditt. Du kan reise inn i USA når det er 30 dager eller mindre til studiet ditt starter. Startdatoen for studiet ditt vil fremkomme av din I-20/DS-2019.

Har du spørsmål vedrørende din visumsøknad? Ta kontakt med Den amerikanske ambassaden i Oslo.

Praktisk informasjon

Project Access
Ønsker du å få en mentor som kan hjelpe deg med å søke til toppuniversiteter i USA? Project Access kan hjelpe deg med dette gratis.

ANSAs webinar om Bachelorstudier i USA 
Vi går gjennom hvordan finne studier, opptakskrav, søknadsprosess, finansiering m.m. Du får tilsendt lenke til webinaret på mail og kan sitte hjemme å følge med. Spørsmål stilles via chat. Gratis for alle. Velkommen!
Påmelding her

Forsikring
Les informasjon om Helseforsikring for studier i USA

FAQ
ANSAs ofte stilte spørsmål om studier i utlandet