Studier i usa

USA har lenge vært ett av de mest populære landene for norske utenlandsstudenter, og byr på noen av verdenes beste universiteter. Med over 4 000 læresteder å velge mellom, finnes det uendelig med muligheter.

Publisert: 30.07.2014 - Oppdatert: 20.04.2017

Utdanningssystemet i USA er stort og komplekst, og det kan være vanskelig å navigere seg frem og finne alt man trenger av nødvendig informasjon. Denne siden inneholder nyttig informasjon om blant annet hvordan du kan gå frem for å finne skole, opptakskrav, søknadsprosess, finansiering, visumsøknad og jobbmuligheter ved siden av studiet i USA

Bachelorstudier i USA

En bachelorgrad i USA blir kalt en undergraduate degree og strekker seg normalt over fire år. Lånekassen gir støtte til hele bachelorgraden i USA, selv om det første året av en amerikansk bachelorgrad (Freshman), ikke blir godkjent av NOKUT som høyere utdanning i Norge.

Informasjonsbrosjyre om bachelorgraden i USA (pdf)

Liberal Arts philosophy

Denamerikanske bachelorgraden bygger på the liberal arts philosophy, som tar utgangspunkt i at studenten skal få en bred og anvendelig utdanning, med bakgrunn innenfor flere fagfelt som matematikk, naturfag, historie, språk, samfunnsfag og politikk. Disse fagene, som ofte omtales som core courses eller general education, er noe alle studenter på bachelornivå må gjennom. Fagene gjennomføres ofte i løpet av de to første studieårene. Hvilke fag, samt hvor mange av disse fagene du må ta som en del av bachelorgraden, vil variere fra skole til skole.

Major og minor

Tredje året av bachelorgraden, junior year, vil du velge en major, som vil være din spesialisering. Mange universiteter tilbyr også muligheten for å velge en minor, som også er en fordypning, men med færre studiepoeng eller credits, enn hva en major omfatter.

Community college

Community colleges tilbyr toårige grader kalt Associate Degrees. Community colleges er ofte mye rimeligere enn vanlige universiteter, og kan dermed være en måte å spare penger på. Det er mulig å ta de to første årene ved et community college, for å så overføre (transfer) til et lærested hvor du fullfører de to siste årene av bachelorgraden din. Undersøk alltid på forhånd hvilke «transfer-avtaler» det aktuelle community colleget har, slik at du på vet hvilke universiteter det er mulig å søke transfer til.

OBS! Applied Associate Degrees godkjennes ikke som norsk høyere utdanning, og gir dermed ikke rett til støtte fra Lånekassen. 

Sophomore standing

Noen universiteter i USA lar norske studenter starte rett på andre året av en bachelorgrad, såkalt «sophomore standing». Dette kan være en måte å spare både tid og penger på. Sophomore standing var mer vanlig før Lånekassen innførte full førsteårsstøtte, men det er fremdeles ved noen få universiteter, men det er da opp til den enkelte universitet å avgjøre dette.

Det vil ofte være større mulighet for sophomore standing, dersom du søker gjennom en norsk agent som representerer amerikanske læresteder. Forhør deg derfor direkte med det aktuelle lærestedet eller agenten du søker gjennom.

Master- og doktorgrad i USA

Graduate studies retter seg mot deg som vil ta en master – eller en doktorgrad i USA, etter avsluttet bachelorgrad. Mastergraden kan vare fra 12-24 måneder, og doktorgrad vil ofte ha en varighet på tre år.

Informasjonsbrosjyre om master- og doktorgrad i USA (pdf)

Ulike typer mastergrader

Mastergraden kan enten være såkalt «academic» eller «professional». Den akademiske mastergraden leder til videre PhD-studier eller forskningsstillinger, og kan enten være en «Master of Arts» (MA) eller «Master of Science» (MS). Begge retter seg mot samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, men MS omfatter i tillegg tekniske fag som ingeniørstudier.

Den profesjonsrettede mastergraden, baserer seg mer på direkte anvendelse av kunnskap i arbeidslivet. Den leder altså som regel ikke til videre studier eller forskningsmuligheter, og passer for deg som ønsker å starte rett i jobb etter endt studie.

Til de fleste mastergradsprogrammer er det ikke en forutsetning at man har tatt bachelorgrad innen samme fagretning, men det kan finnes krav til bestemte fag du må ha hatt i fagkretsen, for å få opptak til studiet.

Hvordan finne skole 

Under finner du ulike søkemotorer for å finne skoler, samt en oversikt over hva som kan være viktig å tenke på når du skal velge lærested og studie i USA.  

Les ANSAs tips til hva du bør tenke på når du velger universitet.

Søkemotorer

Du kan bruke ulike søkemotorer for å finne fram til læresteder som tilbyr faget du er interessert i. 

Bachelor:

Master eller PhD:

 

Undersøk om lærestedet er godkjent

Du får kun støtte av Lånekassen til læresteder som er regionalt akkreditert, det vil si at de må være godkjent av regionale organisasjoner i USA som sikrer kvaliteten på høyere utdanning.

Når du har funnet en aktuell skole, kan du trykke deg inn på den regionale organisasjonen som gir akkrediteringer for den staten du ønsker å studere i. Er universitetet godkjent, kan du søke støtte fra Lånekassen.

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE)
(Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey; New York, Pennsylvania)

Higher Learning Commission
(Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin, Wyoming)

New England Association of Schools and Colleges
(Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)

Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU)
(Alaska, Washington, Oregon, Nevada, Utah, Idaho, Montana)

Southern Association of Colleges and Schools (SACS)
(Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia)

Western Association of Schools and Colleges (WASC)
(California, Hawaii)

Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC)
(Community colleges)

Finn skoler i USA som Lånekassen har støttet tidligere

På Lånekassen sine sider finner du en oversikt over skoler i USA som Lånekassen har gitt stipend og lån til de siste årene. Dersom du finner læresteder du leter etter, vil ofte alle lærestedets bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger gi rett til stipend og lån.

Forhåndsvurdering av din utdanning

Lurer du på om et lærested er godkjent for støtte? Da kan du be Lånekassen om en forhåndsvurdering.

Godkjenning og autorisasjon

På NOKUTs sider finner du en oversikt over hvilken utdanning i USA som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Dersom du skal studere et yrke som trenger godkjenning i Norge, må du selv undersøke kriteriene for dette. På NOKUTs sider finner du en oversikt over lovregulerte yrker i Norge.

Skal du ta en helsefaglig utdanning i USA, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet for å få tillatelse til å jobbe i Norge. På Helsedirektoratets sider får du mer informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning og autorisasjon av helsepersonell i Norge.

OBS! Dersom du skal søke støtte til helsefaglig utdanning i USA, er det et krav fra Lånekassen om relevant fagakkreditering, i tillegg til den regionale akkrediteringen.

Fagakkreditering

Det kan være lurt å velge et lærested som har et akkreditert program.

På nettsiden til Council for Higher Education Accreditation (CHEA), finnes det en database over akkrediterte læresteder og programmer, samt en oversikt over ulike akkrediteringsorganer. Trykk på I agree nederst på siden, for å komme videre til søkemotoren.

Rankinger

Internasjonale rankinglister kan være et nyttig verktøy når du skal velge skoler i USA. Vær oppmerksom på at selv om universitetet er høyt ranket på nasjonal basis, betyr ikke det nødvendigvis at skolen er ledende innen ditt fagområde. Det kan derfor være lurt å se på subject rankings.

Ha også i mente at rankinger ikke nødvendigvis vil ha stor betydning for deg som skal ta en bachelorgrad. Universiteter blir blant annet ranket ut ifra hvor mye forskning de publiserer, og rankinger kan derfor ha større betydning for de som skal ta en master/doktorgrad.

Business-akkreditering

Visste du at mindre én prosent av verdens businesskoler har oppnådd en såkalt trippel-akkreditering? Disse skolene blir gjerne omtalt som Triple Crown, og har oppnådd de tre store internasjonale business-akkrediteringene Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Foundation for Management Development (EQUIS) og Association of MBAs (AMBA).

Skal du studere businessfag kan det være lurt å velge en skole som har oppnådd én eller flere av disse business-akkrediteringene – som kan ses på som et kvalitetsstempel.

Hva trenger du for å søke?

Opptakskravene varierer mellom ulike læresteder og avhengig av om du søker på en bachelor - eller en mastergrad.

Vanlige opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
  • Anbefalingsbrev
  • Motivasjonsbrev
  • Språktest (TOEFL eller IELTS)
  • Opptakstest (SAT eller ACT for bachelorstudenter, GRE eller GMAT for mastergradsstudenter)
  • Finansieringsgaranti

Generell studiekompetanse

Minimumskrav for norske søkere som ønsker opptak til en bachelorgrad ved amerikanske universiteter, er fullført og bestått videregående skole.

Sørg for at vitnemålet ditt blir oversatt til engelsk. Ofte kan din videregående skole bistå med dette.

Anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev er en akademisk eller profesjonell referanse som en lærer, rådgiver eller arbeidsgiver skriver for deg. De fleste amerikanske universiteter krever 2-3 referanser, og vil ofte spesifisere hvilken type referanser de ønsker.

Lærestedene ønsker som regel at personen som skriver anbefalingen for deg, skal sende brevet direkte til skolen, enten per mail eller per post.

10 tips for deg som skal skrive anbefalingsbrev.

Motivasjonsbrev

De fleste lærestedene i USA krever at du skriver et motivasjonsbrev (statement of purpose, personal essay) som en del av søknadsprosessen, hvor du skal begrunne hvorfor du søker deg til skolen og det aktuelle studieprogrammet.

Motivasjonsbrevet skal være skreddersydd skolen du søker deg til, ikke bruk samme motivasjonsbrev til flere skoler. 

Les ANSAs guide for hvordan skrive motivasjonsbrev for studier i USA.

Education USAs guide til hvordan du skal skrive et motivasjonsbrev.

Språktest

Universitetene krever som regel en språktest, enten TOEFL eller IELTS.
TOEFL og IELTS - mer informasjon og påmelding

Opptakstest

Mange universiteter krever at du tar en opptakstest. Skal du søke bachelorgrad, kan du ofte velge om du ønsker å ta SAT eller ACT.

Mer informasjon og påmelding til SAT og ACT.

Skal du søke på en master, må du vanligvis ta enten GRE eller GMAT, avhengig av hva du skal studere. GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en samfunnsvitenskapelig master, mens GMAT gjelder for de som ønsker å ta en master innen økonomiske fag.

Mer informasjon og påmelding til GRE og GMAT.

Finansieringsgaranti

Mange amerikanske universiteter krever at du fremlegger et finansieringsbevis som en del av søknadsprosessen, for å dokumentere at du har råd til å betale for skolen og forsørge deg selv i USA.

Lånekassens foreløpig uttalelse om retten til støtte kan brukes som en finansieringsgaranti når du skal søke studieplass og visum. Den foreløpige uttalelsen er ikke en garanti om at du vil få støtte fra Lånekassen, men er en generell beregning av hva du kan få i støtte til den planlagte utdanningen.

Noen universiteter vil kreve en dokumentasjon utover Lånekassens foreløpige uttalelse om retten til støtte. Du vil gjerne bli spurt om å fremlegge en såkalt bank statement. Du må da spørre om en økonomisk garanti fra din bank.

Slik søker du

Du søker som regel direkte til lærestedet via deres nettsider.

Common Application – USAs Samordna Opptak

Rundt 700 universiteter er medlem av Common Application, som er et slags samordnet opptak for amerikanske universiteter, og som gjør det enkelt for deg å søke til flere skoler samtidig. Common Application er bare for opptak til bachelorstudier.

Guide til utfylling av Common Application (pdf)

Se veiledning på Common Application sin nettside

Guide til utfylling av Common Application for rådgivere.

Oversikt over læresteder som benytter seg av Common Application

Søke gjennom en agent

Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte universiteter i USA. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter         

Søknadsfrister

Søknadsfristene til amerikanske universiteter varierer. Fristen kan være alt fra november året før til uker før studiestart. Undersøk alltid søknadsfrister direkte med universitetet eller den norske agenten du søker gjennom.

Finansiering av studiet

Utdanning i USA kan være svært kostbart, og det gjelder å sette seg godt inn i hvilke ulike finansieringsmuligheter som finnes.

Lånekassen

Dersom du er tatt opp ved et amerikansk lærested med en såkalt regional akkreditering, kan du regne med støtte fra Lånekassen, så fremt du innfrir øvrige krav og vilkår for å få støtte.

Lånekassen gir støtte til hele bachelorgraden i USA, selv om det første året av en amerikansk bachelorgrad (Freshman), ikke blir godkjent av NOKUT som høyere utdanning i Norge.

ANSA har lagd en oversikt over hvor mye Lånekassen kan støtte din utdanning med.

Lurer du på hvor mye du kan få i stipend og lån til din utdanning? Prøv Lånekassens Støttekalkulator.

Tilleggsstipend

Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 129 062 kroner. Tilleggsstipendet er på maks 69 785 NOK per år. En liste over hvilke læresteder i USA som kvalifiserer for tilleggsstipend, finner du på Lånekassens sider.  

Tilleggslån til dekking av skolepenger
Du kan få et tilleggslån til dekking av skolepenger på inntil 100 000 kroner hvis du må betale mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 129 062 kroner. Tilleggslånet kommer som et rent lån, og må betales tilbake i sin helhet.

Lurer du på hvordan nedbetalingsplanen din vil se ut etter endt utdanning? Lånekassens Nedbetalingskalkulator gir deg en oversikt over hvor mye du må betale hver måned og hvor lenge du må betale ned på lånet ditt, ut i fra ditt lånebeløp. 

Stipend fra skolen

Skolepengene i USA er høye, og det er vanlig at studenter i USA mottar finansiell støtte fra lærestedet de studerer ved, i form av scholarship, grants og financial aid.

Skoler tilbyr ofte merit-based scholarships, til studenter som kan vise til særlig gode akademiske prestasjoner. Skolen vil som regel evaluere deg ut i fra dine karakterer og/eller scores fra opptaksprøver som SAT/ACT/GRE/GMAT. Skolen vil ofte vurdere deg for et slikt stipend samtidig som de vurderer deg for opptak til skolen. Dette kan imidlertid variere, så undersøk alltid med ditt lærested om du må fylle ut en egen søknad.

Need-based aid er også vanlig. Dette er en behovsprøvd støtte, og du må som regel fylle ut en egen financial aid application for å bli vurdert. Skolen vil da vurdere din betalingsevne. Merk deg at det ofte er tidlige søknadsfrister for slike stipender.  

Andre stipender

ANSA har samlet en oversikt over noen stipendmuligheter til USA.

Visum

Hvis du skal studere i USA, må du søke om et studentvisum før du reiser. Som regel må alle som søker om studentvisum møte opp på den amerikanske ambassaden i Oslo for et personlig intervju.

Før du kan søke om visum, må du ha mottatt et såkalt SEVIS-1-20 eller DS-2019 fra skolen din. Dette er et dokument som bekrefter at du har fått opptak ved et lærested i USA. Før du får utstedt SEVIS-1-20 eller DS-2019, må du i mange tilfeller dokumentere at du kan finansiere studiet. Les mer om dette under «finansieringsgaranti» lengre oppe på siden.

Informasjonen som fremkommer av ditt SEVIS-1-20/DS-2019, er nødvendig for å kunne bestille time ved ambassaden. Dokumentet må være signert av skolen og deg selv, og må medbringes i papirformat til visumintervjuet.  

SEVIS-1-20 gjelder for de som skal ta en hel grad eller delstudier i USA, mens DS-2019 gjelder for de som skal reise til USA som utvekslingsstudent eller Fulbright-stipendiat.

På denne siden finner du søknadsinstrukser for deg som søker med I-20, og her for søker med DS-2019. Gå grundig gjennom all informasjon på siden før du går i gang med søknadsprosessen. Det er veldig viktig at du tar med deg all nødvendig dokumentasjon til visumintervjuet, som beskrevet under «application items» og «supporting documents».

Ambassaden anbefaler ikke å bestille reiser som ikke kan avbestilles, før du har fått innvilget studentvisumet ditt. Du kan reise inn i USA når det er 30 dager eller mindre til studiet ditt starter. Startdatoen for studiet ditt vil fremkomme av din I-20/DS-2019.

Har du generelle spørsmål om din visumsøknad, finner du kontaktinformasjon til ambassaden på denne siden.

Jobbe ved siden av studiene i USA

ANSA har skrevet en artikkel om å arbeide ved siden av studiene i utlandet. Vurderer du å jobbe under eller etter studieoppholdet ditt i USA, er det viktig at du setter deg godt inn i visumreglene, hvor mye du kan tjene for å beholde Lånekasse-støtten og hvordan det potensielt kan få konsekvenser for ditt medlemskap i Folketrygden.

Bli USA-ambassadør

Kunne du tenke deg å inspirere andre til å studere i USA?

Alle som har studert i utlandet vet hvordan det er en erfaring som forandrer deg for livet. Vi som jobber for ANSA Informasjonssenter vet hvor viktig det er for studenter som vurderer å reise ut å høre om andres erfaringer. Sammen med den amerikanske ambassaden ønsker vi å oppfordre norske studenter som studerer eller har studert i USA til å besøke sin gamle videregående skole og inspirere andre til å reise ut. Vi har en standardpresentasjon du står fritt til å bruke, og som belønning får du et diplom fra ambassaden.

Ta kontakt med camilla@ansa.no for mer informasjon!

Artikler fra studenter i USA