studier i irland

Visste du at Irland er et av de billigste engelsktalende studielandene for nordmenn?

Publisert: 04.08.2014 - Oppdatert: 21.06.2017

Utdanning i Irland

En bachelorgrad i Irland varer mellom 3 og 4 år, mens en mastergrad har en varighet på 1-2 år. Noen utdannelser på bachelornivå har integrert praksisår hvor du vil jobbe og få arbeidserfaring.

Profesjonsutdanninger som lege, tannlege og veterinær er fem- eller seksårige utdanninger. 

Hvor kan jeg studere?

Bachelor

Bruk søkemotoren til CAO for å finne frem til de fleste bachelorgradene. Vær oppmerksom på at kun bachelorgrader som heter level 8 eller honours degree er støttet av Lånekassen.

Master

Du kan finne studier direkte på websidene til universitetene eller ved å bruke søkemotoren Educationinireland.com.

Se hva du kan studere her.

Opptakskrav                                           

Opptakskrav for bachelorstudenter

Minimumskravet for å kunne søke på universiteter i Irland er generell studiekompetanse. Karaktersnitt og eventuelle fagkrav teller for opptak til de fleste læresteder. Enkelte fag, som medisin og veterinær, kan kan ha opptaksprøve og intervju i tillegg til krav om relevant erfaring. 

Noen fag, som for eksempel medisin, har betegnelsen restricted courses. For å søke på disse godkjennes kun førstegangsvitnemål.

Oversettelse av irske karakterer til norske

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav fra irske universiteter.

«H» står for Higher Level, altså fag tatt på vg3. Hvis f.eks. universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk2.

«O» står for Ordinary Level, og det er fag tatt på vg2.  

Irish Leaving Certificate

Vitnemål
(eksamen eller standpunktkarakter)

Irish Leaving Certificate

Vitnemål
(eksamen eller standpunktkarakter)

H1

6

O1

4

H2

5

O2

3

H3

5

O3

3

H4

4

O4

2

H5

4

O5

2

H6

3

O6

2

H7

2

 

 

Omregning av snitt

Irske universiteter regner om snittet med utgangspunkt i dine seks beste karakterer, fra ulike fag på vitnemålet. Du får mange flere poeng for eksamenskarakterer enn for standpunktkarakterer. Maksimalt fem eksamenskarakterer blir tatt i omregningen.

Dersom du har flere enn fem eksamenskarakterer, kan den laveste karakter regnes som standpunkt.

Du kan få maks 600 IPS etter omregningen.

Bruk denne tabellen:


Norsk karakter

IPS for eksamenskarakter

IPS for standpunktkarakter

6

113

35

5

112

33

4

84

24

3

32

9

2

20

6

 

Mattebonus

Du vil få 25 ekstra poeng dersom du har minimum 4 i Matte R2. Maksimal irsk snitt kan være 625 IPS. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.)

I tillegg til snitt må spesifikke opptakskrav også oppfylles. Sjekk spesifikke opptakskrav på hvert enkel universits hjemmeside. Se for eksempel spesifikke opptakskrav på Trinity College Dublin.

Master

Opptakskrav kan variere fra skole til skole og fra fag til fag. Sjekk derfor universitetenes hjemmesider for mer info om spesifikke opptakskrav. Ofte kreves det språktest IELTS eller TOEFL for internasjonale studenter. Du trenger en bachelorgrad for å søke på mastergrad og enkelte programmer setter spesifikke fagkrav og karakterkrav til bachelorgraden.

Engelskkrav

Du må ta en språktest, enten TOEFL eller IELTS. For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.

For opptak til master kreves det som regel språktest. 

Slik søker du

Bachelor

Du søker gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (med unntak av noen private universiteter). På CAO sine sider finner du flere hjelpemidler for hvordan du søker på irske universiteter.

Du kan søke på opptil ti kurs. Når du er ferdig tar du en kopi eller skriver ut kvitteringen (Receipt of Online Application). Du må ettersende vitnemål (kopi av original og kopi av oversettelse til engelsk) og andre relevante dokumenter innen syv dager etter at du har søkt. Vitnemål som ikke er klare før til sommeren ettersendes med en gang du har fått disse. Merk dokumentene med CAO-nummeret ditt.

Det koster 40 EUR å søke (25 EUR hvis du søker innen 20.januar)

Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10. Studieplassene blir fordelt på flere runder, og du vil få kun et tilbud per runde. Hvis du for eksempel får et tilbud om ditt 3. valg, blir kurs nr. 4 til 10 automatisk fjernet. Prioriteringen er svært viktig, da du kan komme deg oppover på din prioriteringsliste i løpet av flere runder, dersom det blir ledige studieplasser.

CAO vil sende deg en bekreftelse på søknaden din (Statement of Application Record) innen slutten av mai. Hvis du ikke har fått det, må du ta kontakt med CAO.

Den første opptaksrunde skjer i midten av august. Du kan svare gjennom CAO og du har som regel en uke for å sende ditt svar. Du kan fortsatt få en ny plass på en høyere rangert prioritet på neste runde, som skjer i slutten av august, avhengig av om det blir ledige plasser. Noen studier, som for eksempel medisin, kan ta opp til 7 eller 8 opptaksrunder før alle plassene er tildelt.

Les mer om søknadsprosessen i CAO Handbook.

Master

Du søker direkte til hvert universitet. Undersøk det aktuelle universitetets hjemmesider for mer informasjon angående søknadsfrister og hvordan du går fram for å søke. 

Søknadsfrist

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Selv om søknadsfristen er 1. februar, er enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Skolepenger og finansiering

Irland opererer med tre kategorier skolepenger:

  • Free fees: 3000 EUR
  • EU fees: 4 000 - 8 000 EUR
  • International fees: 10 000 - 30 000 EUR

På mastergrader i Irland betaler norske studenter EU-fees. Prisene varierer, men du må regne med å betale mellom € 4.000 – 8.000 per studieår.

Se ANSAs nettsider om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån.

Bo og leve i Irland

Trenger du bankkonto og forsikring? Hvordan skal du gå fram for å finne bolig, og hva er det beste mobilabonnementet? ANSA Irland har laget en side på svar på disse og andre spørsmål.

Les ANSA Irlands tips til å bo og leve i Irland.

 

Foto: