Irland er det rimeligste engelsktalende studielandet for norske studenter og har et bredt utdanningstilbud. Mer enn 1 000 internasjonale selskaper har sitt europeiske hovedkontor i Irland, noe som åpner for spennende karrieremuligheter. Den generelle søknadsfristen er 1. februar.

Utdanning i Irland 

Utdanning i Irland er delt inn i to nivåer; undergraduate (higher diploma, bachelor og honours bachelor) og postgraduate courses (post graduate diploma, master og Ph.D.).    

En bachelorgrad i Irland strekker seg over tre til fire år, mens en mastergrad har en varighet på ett til to år. Noen utdannelser på bachelornivå har et integrert praksisår, hvor du vil jobbe og få arbeidserfaring. 

Profesjonsutdanninger som lege, tannlege og veterinær er enhetlige løp over fem eller seks år. 

Finne skole 

Utdanningssektoren i Irland består av offentlige universiteter, tekniske universiteter og private universiteter.  

Bachelor- og profesjonsutdanninger 

Central Applications Office (CAO), er det sentrale opptakskontoret for bachelorutdanninger i Irland. Du kan søke inntil 10 studier gjennom CAO. Bruk denne søkemotoren for å finne frem til studier som tilbys ved de ulike lærestedene.  

Vær oppmerksom på at det som hovedregel er bachelorgrader på level 8, samt Bachelor of Science-grader på level 7 som gir rett til støtte fra Lånekassen. Er du usikker på om utdanningen er godkjent for støtte, kan du be Lånekassen om en forhåndsvurdering. 

Master 

For å finne frem til mastergrader, bruk søkemotoren Qualifax

På Education in Ireland, finner du en oversikt over ulike læresteder. Du finner studier direkte på lærestedenes nettsider.  

Opptakskrav                

Bachelor 

Minimumskravet for å kunne søke opptak til irske universiteter er generell studiekompetanse. Karaktersnitt og eventuelle fagkrav teller for opptak ved de fleste læresteder.  

I tillegg til snitt og fagkrav, kan enkelte utdanninger ha opptakskrav som opptakstest, intervju eller krav om relevant erfaring. Du finner nærmere informasjon om spesifikke opptakskrav, på lærestedenes nettside. 

Noen fag, som for eksempel medisin, har betegnelsen restricted courses. For å søke på disse studiene godkjennes kun førstegangsvitnemål, som du må ha oppnådd i løpet av vanlig treårig videregående skole. 

Oversettelse av irske karakterer til norske 

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav ved irske universiteter. 

«H» står for Higher Level, altså fag tatt i vg3. Hvis for eksempel universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk 2. 

«O» står for Ordinary Level, altså fag tatt i vg2.   

Irish Leaving Certificate 

Vitnemål  
(eksamen eller standpunktkarakter) 

Irish Leaving Certificate 

Vitnemål  
(eksamen eller standpunktkarakter) 

H1 

O1 

H2 

O2 

H3 

O3 

H4 

O4 

H5 

O5 

H6 

O6 

H7 

  

  

 

Omregning av snitt 

Når irske universiteter vurderer deg for opptak, vil de regne ut snittet ditt med utgangspunkt i dine seks beste karakterer fra ulike fag på vitnemålet. Du får mange flere poeng for eksamenskarakterer enn for standpunktkarakterer.  

Du kan presentere eksamenskarakterer fra alle tre årene. Maksimalt fem eksamenskarakterer kan tas med i omregningen. Dersom du har flere enn fem eksamenskarakterer, kan den laveste karakteren regnes som standpunkt.

Standpunktkarakterene som tas med i omregningen må være fra siste året.  

Dersom du har både muntlig og skriftlig karakter i et fag, vil universitetene regne gjennomsnittet av de to karakterene.  

Du kan få maks 600 poeng etter omregningen. IPS står for Indicative Points Score (også kalt CAO points). 

Dersom du har spørsmål vedrørende omregning av karakterer, anbefales det å ta direkte kontakt med opptakskontoret ved universitetet du søker til.  

 

Du kan bruke tabellen nedfor for å finne ditt irske snitt:  

 
Norsk karakter 

IPS for eksamenskarakter 

IPS for standpunktkarakter 

113 

35 

112 

33 

84 

24 

32 

20 

 

Mattebonus 

Du vil få 25 ekstra poeng dersom du har karakter 3 eller bedre i Matte R2. Maksimal poengsum med mattebonus er 625 IPS. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) 

Master 

Opptakskrav varierer mellom lærested og studie. Minimumskravet er at du har en bachelorgrad eller tilsvarende og ofte er det et karakterkrav. For å søke opptak til noen mastergrader, må du en bachelor innen samme fagfelt. Tilleggskrav som relevant arbeidserfaring og intervju kan også forekomme. Sjekk derfor universitetenes nettside for detaljert informasjon om opptakskrav for din utdanning. 

Omregning av karakterer fra bachelor 

Universitetene ber ofte om second-class honours degree grade 1 (2:1) eller en second-class honours degree grade 2 (2:2). 

First Class Honours (1) 

70 – 100 prosent 

Second Class Honours, Grade 1 (2.1) 

60 – 69 prosent 

Second Class Honours, Grade 2 (2.2) 

50 - 59 prosent 

Third Class Honours (3) 

40 – 49 prosent 

Fail 

0 – 39 prosent 

F  

Språktest 

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  

For opptak til master kreves det som regel språktest.  

Slik søker du 

Bachelor og profesjonsutdanninger 

Du søker gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (med unntak av noen private universiteter). På CAO sine sider finner du mye nyttig informasjon om hvordan du søker studier i Irland. CAO Handbook forklarer alle stegene i søknadsprosessen. På Student Resources finner du flere nyttige hjelpemidler. 

Du kan søke inntil ti kurs gjennom CAO. Når du er ferdig tar du en kopi eller skriver ut kvitteringen (Receipt of Online Application). Vitnemål (kopi av original og engelsk oversettelse), samt andre relevante dokumenter må ettersendes og være fremme hos CAO innen 10 dager etter du søkte. Alle dokumenter skal merkes med CAO-nummeret ditt, og sendes per post til: 

CAO, Tower House, Eglinton Street, Galway, Ireland.   

Dersom du fullfører videregående samme år som du søker, må du ettersende vitnemålet til CAO så snart du mottar det.  Les mer om ettersende dokumenter. 

Det koster 40 EUR å søke (25 EUR hvis du søker innen 20.januar). Søker du etter 1. februar, som er den normale søknadsfristen, koster det 50 EUR.  

Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10. Studieplassene blir fordelt på flere runder, og du vil kun få ett tilbud per runde. Hvis du for eksempel får et tilbud om ditt 3. valg, blir kurs nr. 4 til 10 automatisk fjernet. Prioriteringen er svært viktig, da du kan komme deg oppover på din prioriteringsliste i løpet av flere runder, dersom det blir ledige studieplasser. 

CAO vil sende deg en bekreftelse på søknaden din (Statement of Application Record) innen slutten av mai. Hvis du ikke har fått det, må du ta kontakt med CAO. 

Den første opptaksrunden skjer i midten av august. Du kan takke ja til skoleplassen enten via CAO sine sider eller per post. Du har som regel en uke på å takke ja til plassen. Dersom du ikke ble tilbudt ditt førstevalg i denne opptaksrunden, kan du fremdeles få tilbud om en skoleplass høyere på prioriteringslisten din i neste opptaksrunde, som skjer i slutten av august. Dette avhenger om det blir ledige studieplasser.   

Noen studier, som for eksempel medisin, kan ta opptil 7 eller 8 opptaksrunder før alle plassene er fordelt. 

Les mer om søknadsprosessen i CAO Handbook

Søknadsfrist bachelor

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Den generelle søknadsfristen er 1. februar, men enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.  

Søker du på et restricted course, må du søke innen 1. februar. 

Master 

Du søker direkte til universitet. Undersøk det aktuelle lærestedets nettsider for mer informasjon om søknadsprosess og søknadsfrister. Norske studenter regnes som EU Students.  

Skolepenger og finansiering 

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Dersom du ikke har startet på en høyere utdanning, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee. Her kan du sjekke hvilke skoler som er omfattet av free frees-ordningen
 

Free-fees        

         EU-fees 

         Non-EU fees   

€ 3000 

     

         € 4000-8000 

  

         € 10000-30000 

    

 
Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”. 

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån fra Lånekassen

Bo og leve i Irland 

Lurer du på praktiske spørsmål som hvordan finne bolig, åpne en bankkonto eller hva som er det rimeligste mobilabonnementet? Les ANSA Irlands tips til å bo og leve i Irland

Foto: M.V. Photography