studier i frankrike

Frankrike er et utstrakt og variert land som kan tilby deg nesten alt du måtte ønske. I Frankrike kan du studere på alle nivåer – bachelor, master, PhD og utveksling. 

Publisert: 04.08.2014 - Oppdatert: 03.04.2017

Utdanning i Frankrike

Høyere utdanning i Frankrike tilbys ved hele 88 offentlige universiteter og over 500 høyskoler. Universitetene tilbyr de fleste fagretninger på alle nivåer – bachelor, master, PhD og utveksling. Det finnes også kortere fagutdannelser og en rekke spesialiserte utdannelser innen arkitektur, kunst, mediefag, teater og film.

Den treårige licence tilsvarer bachelorgrad, ofte kalt bac + 3, hvor årene tituleres L1, L2, og L3. Mastergraden er toårig. 

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Frankrike.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Frankrike ved å bruke en avtale via ditt norske universitet eller høyskole. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved skolen for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes.

Du kan reise på utveksling til Frankrike selv om du ikke er tilknyttet et norsk lærested. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til i Frankrike og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

Slik søker du

Bachelorgradsstudenter søker gjennom det samordnede opptakssystemet Admission Postbac.

ANSA har utarbeidet en egen søknadsveiledning til Admission Postbac.

Om du skal søke på en mastergrad, må du søke direkte til universitetet. Sammen med søknaden er det vanlig å kreve oversatt vitnemål, motivasjonsbrev og CV.

Søknadsfrist

Ønsker du å studere i Frankrike kan du søke fra midten av januar til midten av mars for studiestart på høsten.

Karaktersystemet

  • 16-20: Très bien (20 er beste karakter)
  • 14-16: Bien 
  • 12-14: Assez bien
  • 10-12: Passable (10 er laveste ståkarakter)
  • 0-9: (Ikke bestått)

I Frankrike brukes den øverste delen av skalaen relativt sjelden. Det hender at karakterer under 10 godkjennes for enkelteksamener dersom gjennomsnittskarakteren for hele modulen er over 10.

Lær fransk med støtte fra Lånekassen

Du kan få støtte fra Lånekassen til språkkurs eller språklig tilrettelegging.

Les mer om språkkurs på ANSAs nettside om språkkurs.

Hvor kan jeg studere

På fransk

På engelsk 

Bachelor og master: Campus France

Opptakskrav

Skal du søke deg til en bachelorgrad eller en mastergrad i Frankrike er det viktig at du setter deg inn i hvilke opptakskrav som gjelder for det faget du ønsker å studere, samt hvordan du søker opptak til studiet. Vi anbefaler deg å starte forberedelsene tidlig og være ute i god tid når du skal søke om studieplass. 

For studier ved høyskolene er det ofte et krav om opptakstest eller intervju. Egne fagkrav avhengig av studieretning. Søker du deg til kreative studier som kunst og arkitektur vil du måtte vise frem arbeidsprøver i tillegg til å delta på intervju. Ta kontakt med lærestedet for nærmere informasjon om hvilke opptakskrav de har.

Bachelor

Opptak til en lavere grads universitetsutdanning (licence) forutsetter generell studiekompetanse. 

Studier på lavere grad ved universitetene er stort sett åpne. Det betyr at alle som søker kommer inn. Det forekommer likevel opptaktsbegrensning på veldig populære studier så man bør ta kontakt med studiestedet for å få bekreftet sine muligheter for opptak.

Master

For å søke på en mastergrad må du ha en fullført bachelorgrad, noen ganger bachelor pluss ett år. Som her hjemme er det enkelte fag som krever at man har relevant bachelor/bakgrunn, mens andre grader tar inn studenter med annen bakgrunn også. 

Nye regler for opptak til master

Tidligere kom alle som hadde fullført en bachelorgrad automatisk inn på det første året av mastergraden, men man måtte søke for å komme inn på det andre året. Fra og med 2017 vil opptak til master skje på grunnlag av fullført bachelorgrad på samme måter som andre steder i Europa. 

Språkkrav

Bachelorstuenter som søker gjennom det samordnede opptakssystemet Admission Postbac må dokumentere språkkunnskapene sine ved hjelp av en språktest eller diplom

Dersom du ønsker å ta TCF ved Institut français her i Norge, og ikke har meldt deg opp til test i det du fyller ut søknaden, må du gjøre dette innen påmeldingsfristen medio mars for testen som holdes i april. Ta kontakt med Claude Ceselli ved Institut français for informasjon og påmelding.

DELF-testene avholdes i mai og juni, med påmeldingsfrist i begynnelsen av mai.

Les mer om testene DELF, DALF og TCF på nettsidene til CIEP

Hvor god er fransken din? Ta en test på TV5 Monde.

Søk gjennom en agent

Skolepenger og finansiering

For å få støtte fra Lånekassen må lærestedet være akkreditert, og utdanningen lede fram til en grad som inngår som en del av den franske gradsstrukturen (en diplôme national eller en diplôme d’état). Dersom graden som deles ut er en diplôme universitaire (DU) eller interuniversitaire (DIU) betyr det at graden er lokal og ikke nasjonal - du vil dermed ikke kunne få støtte fra Lånekassen.

De godkjente mastergradene vil være de som heter Diplôme visé par l'Etat; Grade de master.

Frankrike la om til den europeiske modellen bachelor, master og doktorgrad i 2004. Likevel eksisterer det fremdeles mer enn 40 forskjellige grader innen utdanningssystemet deres. Ta nærmere kontakt med Lånekassen om du ønsker å ta en grad som ikke går under licence eller mastergrad.

For å finne støtteberettigede studier og studiesteder, bruk Lånekassens egen søkemotor. Her finner du oversikt over skoler og grader som Lånekassen har gitt støtte til de siste tre årene.

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Aktuelle stipender

  • Ankers legat deler hvert år ut mellom 30-40 000 NOK fordelt på 10-20 stipender til studenter som skal studere i Frankrike. Formålet med stipendet er å bidra til forståelsen for Frankrike i Norge. Også den som skal studere på engelsk i Frankrike kan søke.

Bo og leve i Frankrike

Når du kommer til Frankrike vil du kanskje oppleve å ha spørsmål om hvordan du kan gå fram for å opprette en bankkonto og mobilabonnement, hva slags forsikring du trenger, hvordan du skal gå fram for å finne bolig og hvordan offentlig transport fungerer, for eksempel. I så fall bør du lese vår side om bo og leve i Frankrike.

Flere av ANSAs medlemmer i Frankrike hjelper deg gladelig ved å svare på spørsmål om studier og studentlivet. Ta kontakt med en norsk student i Frankrike.

 

Foto: Moyan Brenn