studier i canada

I Canada kan du studere på enten fransk eller engelsk. Det finnes over 90 universiteter å velge mellom.

Publisert: 30.07.2014 - Oppdatert: 29.11.2016

Utdanning i Canada

Varigheten på bachelorgraden (undergraduate) varierer mellom de ulike provinsene i landet, men normert tid for en bachelorgrad i Canada er som regel fire år. På bachelorgraden konsentrerer man seg om en fagretning (major), i tillegg til at man må ta en del andre fag ved siden av.

Mastergraden (graduate) varer vanligvis i 2 år. 

Bachelorgrad med Honours

I provinser som tilbyr treårige bachelorgrader er det mulig å ta ett ekstra år for å oppnå en bachelorgrad med honours. Det kreves gode karakterer for å komme inn på et honours-program. Betegnelsen honours betyr at utdanningen er på et høyere akademisk nivå enn en vanlig bachelorgrad. En honours degree er derfor en mer prestisjefylt grad. 

Cooperative Education

Et spesielt trekk ved det kanadiske utdanningssystemet er at mange programmer tilbyr noe som kalles cooperative education (co-op). Det betyr at du har mulighet til å veksle mellom studier og relevant, betalt arbeid, og slik få verdifull arbeidserfaring før man skal ut i yrkeslivet.

Lånekassen kan vurdere støtte til co-op-programmer i Canada, dersom praksis inngår som en formell del av den samlede graden. Merk at denne praksisperioden er begrenset til maksimalt ett år.

Vær oppmerksom på at om du velger et co-op-program må du i tillegg til studievisum også søke om arbeidstillatelse. 

ANSA Canada på skitur i Whistler. Som ANSA-medlem kan du delta på mange sosiale arrangementer. Les mer om ANSA Canada.

Skoleåret

Skoleåret går vanligvis over åtte måneder (september-april) eller ni måneder (september-mai), og er inndelt i to eller tre terminer. De fleste læresteder har oppstart både høst og vår.

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Canada.

Lær fransk i Canada

Skal du studere på fransk, kan du søke om støtte fra Lånekassen om støtte til et forberedende språkkurs eller et tilretteleggingssemester. Du kan få støtte til tilretteleggingssemester i fransk også når graden din er på engelsk.

Les mer om å lære fransk i Canada

Hvor kan jeg studere?

Finn frem til aktuelle skoler og bachelorgrader ved å bruke søkemotoren AUCC.  

Slik søker du

De fleste canadiske universiteter har søknader tilgjengelig på skolens nettside. Du må søke individuelt på hver og en skole, med unntak av i Ontario hvor det finnes et samordna opptak.  Skolene setter sin egen frist, men som regel er det søknadsfrist i februar/mars.

Søke på universiteter i Ontario

Ontario har et samordna opptak som heter Ontario Universities Application Center (OUAC). Du kan følge søknaden din underveis ved å logge deg inn på nettsiden. 20 universiteter bruker OUAC, og du kan søke på så mange universiteter du ønsker, men kun 3 program per skole.

For internasjonale studenter koster det 145 CAD for å søke på tre skoler, og 44 CAD for hver ekstra skoler utover de tre.

Opptakskrav

Bachelor

Når du søker deg til en bachelorgrad i Canada må du som regel ta en engelsk-test. Les mer om opptakstester på vår side opptakstester.

Med søknaden må du legge ved vitnemål og/eller karakterutskrift fra tidligere utdanning. Alt må oversettes til engelsk eller fransk, avhengig av undervisningsspråket på lærestedet. Noen læresteder krever at vitnemålet attesteres, andre at vitnemålet må sendes i forseglet konvolutt fra ditt lærested.

Lærestedene setter sine egne opptakskrav, og selv om man tilfredsstiller minimumskravet er det ingen garanti for å få plass. Minimumskrav for norske søkere er som regel generell studiekompetanse. Som i Norge er det imidlertid fastsatt spesielle opptakskrav for de enkelte studieretningene. Det er ulik praksis ved hvert universitet hvilke kriterier som gjelder, så husk å sjekke direkte med det aktuelle lærestedet hvilke opptakskrav som gjelder.

Master

I tillegg til en bachlorgrad krever ofte universitetene motivasjonsbrev, anbefalingsbrev, karakterkrav, opptakstester og økonomisk garanti.

Motivasjonsbrev

Universiteter ønsker ofte å ta inn studenter som er veldig motiverte for utdanningen de søker på og krever derfor at du skriver et motivasjonsbrev.

Anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev er en akademisk referanse som en av dine lærere skriver for deg. Ved opptak til graduate-studier, blir du ofte bedt om å sende inn to eller tre anbefalingsbrev.

Karakterkrav

De fleste programmene vil stille krav om at du har et visst karaktersnitt fra bachelorgraden din. Karaktersnitt, omtalt som GPA (grade point average), ligger på en skala hvor 4.0 tilsvarer karakteren A. Merk at mange universiteter i Canada også deler ut karakteren A+ og at en karakter A dermed ikke vil tilsvare høyeste oppnåelige karakter. Under finner du en tabell som beskriver det kanadiske karaktersystemet.

Letter grade

In percentage

Description

Grade Points

A+

90%-100%

Excellent

4 or 4,3

A

85%-89%

Excellent

4

A-

80%-84%

Excellent

3,7

B+

77%-79%

Excellent

3,3

B

73%-76%

Good

3

B-

70%-72%

Good

2,7

C

60%-69%

Adequate

1,7-2,3

D

50%-59%

Marginal

0,7-1,3

F

0%-49%

Failure

0

 

Opptakstester

For opptak på masternivå kreves det at man avlegger en språkprøve, somTOEFL eller IELTS. Det stilles høyere krav om resultat på engelsktesten for dem som søker seg til mastergrad enn til bachelor.

For søkere til merkantile fag kan det i tillegg kreves Graduate Management Admission Test (GMAT), for andre fag kan det stilles krav om Graduate Record Examination (GRE). Les om hvordan du melder deg opp til disse testene på våre sider om opptakstester.

Økonomisk garanti

Canadiske læresteder krever dokumentasjon på at du kan finansierer utdanningen du planlegger. Du må derfor legge ved en økonomisk garanti når du sender søknad om opptak. Dersom utdanningen du planlegger er støtteberettiget i Lånekassen, kan du søke Lånekassen om økonomisk garanti, kalt foreløpig uttalelse om retten til støtte.

Skolepenger og finansiering

Du må betale for å studere ved universitetene i Canada. Prisene varierer mellom universiteter og provinser. Utdanninger som jus, medisin og MBA er generelt dyrere utdanninger. En bachelorgrad koster mellom ca. CAN$ 4 500 og 20 000 per år. Les mer om skolepenger på Canada's Higer Education and Career guide.

Lånekassen gir støtte til bachelorutdanning ved lærestedene som er medlem avAssociation of Universities and Colleges of Canada (AUCC).

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes deg også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Canadiske læresteder krever dokumentasjon på at du kan finansierer utdanningen du planlegger. Du må derfor legge ved en økonomisk garanti når du sender søknad om opptak. Dersom utdanningen du planlegger er støtteberettiget i Lånekassen, kan du søke Lånekassen om økonomisk garanti, kalt foreløpig uttalelse om retten til støtte.

Visum

Du må ha Study Permit (studentvisum) til Canada som fås av The Canadian High Commission i London. Du kan ikke søke visum før du har mottatt opptakspapirene fra skolen. Prosessen kan ta opptil åtte uker inkludert postgang, og koster CAN$ 125. 

Her finner du en steg-for-steg guide om hvordan du fyller ut visumsøknaden.

Québec

Dersom du skal studere i Québec, må du også søke til immigrasjonsmyndighetene i Québec om Québec Acceptance Certificate (QAC).

Du må søke om vanlig studievisum før du kan søke om QAC.

QAC vanligvis gyldig for hele studieprogrammet ditt og har en maksimal varighet på 49 måneder. 

Bo og leve i Canada

ANSA har samlet nyttig informasjon om hvordan du går fram for å finne bolig, åpne en bankkonto, og andre ting det kan være nyttig å vite når du skal begynne studieoppholdet ditt i Canada. Les våre sider om å bo og leve i Canada.

 

Foto: Monoc' Paul