studier i spania

Spania er Europas tredje største land og har lenge vært et svært populært reisemål for oss nordmenn. For internasjonale studenter finnes det mange tradisjonsrike og gode universiteter med et overveldende utvalg av studiemuligheter. Undervisningen foregår for det meste på spansk.

Publisert: 04.08.2014 - Oppdatert: 17.02.2017

Utdanning i Spania

Bachelorgraden heter grado og er normert til fire år. Bachelorgradene er ofte mer generelle enn i Norge, og man spesialiserer seg først på masternivå. 

Det er kun Grado Oficial er godkjent av spanske utdanningsmyndigheter og kan godkjennes i land utenfor Spania, dermed er de eneste støtteberettiget av Lånekassen. Noen universiteter tilbyr Grado Propio, som ikke er støtteberettiget.

Doble grader (PCEO Grado) varer som regel over 5 år og du kan fordype deg like mye i to fag.

Mastergraden heter máster og har oftest en varighet på et år, men det finnes mastergrader på 2 år også.  Det er kun Máster Oficial som er støtteberettiget av Lånekassen. Universiteter kan ha egne uoffisielle mastergrader hvor samlebetegnelsen er máster titulo propio. Disse er ikke godkjent av spanske utdanningsmyndigheter, og derfor ikke støtteberettiget av Lånekassen.

Undervisningen er på spansk, katalansk eller engelsk.

Se videoen fra ANSA Infosenters temakveld om studier i Spania 16. februar 2017.

Studier på engelsk

Det er få spanske universiteter som tilbyr undervisning på engelsk på bachelornivå. Spanskundervisning er en obligatorisk del av alle engelskspråklige grader, og noen universiteter gir deg muligheten til å ta noen fag på spansk etter første året. Du kan også få tilbud om å begynne graden på engelsk og fullføre den på spansk.

Hvor kan jeg studere?

Bruk søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet

Søke på bachelor i Spania

Grunnlag for opptak på offentlige universiteter er karaktersnitt fra videregående skole og det er ingen formel fagkrav for å komme inn på bestemte utdanninger.

Du trenger ikke fordypning i realfag for å komme inn på for eksempel medisin. Du bør likevel sjekke med universitetet du skal søke til dersom du vurderer fag som normalt krever fordypning. For å klare deg best mulig på studiet anbefales det å ha tatt realfag som programfag på videregående (eller emne på universitet eller høyskole).

Opptaksprøven Selectividad

Selectividad (også kalt PAU) er navnet på den nasjonale opptaksprøve for adgang til offentlige universiteter i Spania.

Selectividad prøven består av to deler - den generelle og den spesifikke. Norske studenter slipper å ta den generelle delen av Selectividad, mens spanjolene må ta den. Den generelle er basert på pensum i både humanistiske og realfag fra spansk videregående skole. Den spesifikke delen er valgfritt og består av enkelte prøver i matte, kjemi, fysikk og biologi.

Forbedre din spanske karakter

Selv om nordmenn slipper å ta Selectividad, så er det slik at snittet for å komme inn på for eksempel medisinstudier er ofte høyere enn 10 (en norsk 6’er), og den eneste måten du kan forbedre karakteren på er gjennom den spesifikke delen av Selectividad. 

Du kan ta inntil fire spesifikke prøver i fag relaterte til studiene du søker, som for eksempel biologi, kjemi, fysikk - for medisinstudier. Får du toppkarakterer på disse, kan du få inntil to ekstra poeng per fag, men det er kun de to fagene med høyest poeng som vil gjelde. Dette vil si at du kan forbedre ditt spanske snitt med maks fire poeng.

Mer om hvordan du kan forbedre ditt snitt gjennom den spesifikke delen av Selectividad.

Påmeldsingsdator og sentre for opptaksprøven Selectividad

Fra mars til mai kan du melde deg på til Selectividad Fase Específica via UNED sine nettsider, slik at du kan ta prøvene i juni. 

Opptak på private universiteter baserer seg på deres egne tester (evt. den amerikanske SAT-testen), motivasjonsbrev, referanser og intervjuet.

Søke på master i Spania

Du trenger en bachelorgrad på 180 studiepoeng (ECTS) for å kunne søke mastergrad.

Enkelte programmer setter spesifikke fagkrav til bachelorgraden og du må kontakte det aktuelle lærestedet i hvert enkelt tilfelle for informasjon om dette.

Du søker direkte til universitetene. Søknadsfristene varierer fra mars til august, men som regel er søknadsfristene på de engelskspråklige studieprogrammene tidligere enn på de spanskspråklige, gjerne allerede i februar, med flere opptaksrunder. Søknadsskjema finnes på lærestedets nettsider, eller du må få dem tilsendt i posten.

Opptakskrav

  • Vitnemål fra bachelor oversatt til spansk eller engelsk, avhengig av programmet.
  • Motivasjonsbrev
  • Anbefalingsbrev

Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev er aktuelt for søknad til master i Spania og kan være tungen på vektskålen. Brevet skal gi et inntrykk av deg som person og dine interesser – og er din sjanse til å overbevise lærestedet om at du er en student de vil ha. Motivasjonsbrevet skal:

  • Vise din evne til å uttrykke deg skriftlig
  •  Formidle dine planer for framtiden
  • La din leser få lære om deg som person
  • Gi uttrykk for dine tanker, holdninger, erfaringer, personlige egenskaper, fantasi og
  • kreativitet.

Anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev er en akademisk referanse som en av dine lærere har skrevet. På høyskoler og universiteter er det vanlig at administrasjonen skriver slike brev, siden få professorer kjenner studentene. Det finnes ingen fasit på hvordan et anbefalingsbrev skal se ut, men det er vanlig å skrive noe om din innsats og resultater på skolen. Avhengig av hvor godt forfatteren av brevet kjenner deg, kan det inkluderes noe om dine sterke sider og hvordan du er som person, for eksempel om du er kreativ, sosial eller analytisk. Høyskoler og universiteter skriver som regel også noe om det norske utdanningssystemet og undervisningsmetoder. Anbefalingsbrevet trenger ikke være lengre enn én side.

Søknadsprosessen for studier i Spania

Søknadsprosessen er vesentlig forskjellig på offentlige og private universiteter, og mange studenter velger private universiteter da det er mye enklere å søke. Det er også store forskjeller på skolepenger.

Sjekk hvordan du søker på offentlige og private universiteter

Skolepenger og finansiering

Offentlige universiteter

Bachelorgrad: mellom 600 og 1 200 euro per år.

Private universiteter

Bachelorgrad: mellom 6 000 og 18 000 euro per år.

Lånekassen støtter kun Grado Oficial, som er godkjent av spanske utdanningsmyndigheter og kan godkjennes i land utenfor Spania.

 

Foto: cata13es