Hjem / Fag /

Lærerstudier

Vil du studere lærer i utlandet? Nesten 200 norske studenter tar lærerstudier i utlandet. Det er flest som studerer i Danmark, Sverige, USA og UK.

Om lærerutdanning

Liker du å arbeide med mennesker? Som lærer kan du undervise både barn, ungdom og voksne i ulike fag. Det er viktig å ha faglig kunnskap, men også gode sosiale og pedagogiske ferdigheter.

Med lærerstudier fra utlandet, må du få godkjenning for å få fast jobb i en undervisningsstilling i norsk grunnskole og videregående skole.

Hvor kan jeg studere lærer?

Alle med utenlandsk lærerutdanning trenger godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å få fast jobb som lærer i norsk grunnskole og videregående skole. HK-dir anbefaler at du tar lærerutdanning i EØS-land og Sveits.

Du kan studere til å bli faglærer (fra 5. trinn) over hele verden siden du kan ta 1 år med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) i Norge i etterkant av utdanningen.

Du kan lese om lærerstudier i noen land her, men det finnes mange land vi ikke har skrevet om. Om du velger å studere på et annet språk enn engelsk har du ekstra mange muligheter. Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære språk.

Studieland hvor det er gratis / billig

Mange nordmenn studerer lærer i Danmark og Sverige. Utdanningen er gratis i disse landene.

For de som vil lære seg tysk og videre studere på tysk, er Tyskland også et land som har gratis utdanning.

I Irland og flere europeiske land er offentlig utdanning billig med 10 000 – 30 000 kr i året.

Godkjenning

Finansiering

Jobbmuligheter

Grunnskolelærer, faglærer og pedagoger jobber som oftest i skolen, men er også kvalifisert for andre typer rådgivnings- og formidlingsoppgaver. Som pedagog kan du også jobbe i offentlig forvaltning, organisasjoner eller i næringslivet.

Ulike type lærer

  • Grunnskolelærer
  • Faglærer
  • Lektor
  • Yrkesfaglærer
  • Adjunkt
  • Pedagog
  • Spesialpedagog
  • Morsmålslærer

Som lærer er det viktig å ha faglig kunnskap, men også gode sosiale og pedagogiske ferdigheter.

— Utdanning.no

Ofte stilte spørsmål

Ung mann sitter ved et skrivebord med flere PC-er

Ønsker du hjelp?

ANSA hjelper deg med å forstå søkeprosessen!