Et medlemskap i ANSA vil gi deg en bedre og tryggere studietid - før, under og etter. Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn i dag!

ANSA er organisasjonen for norske utenlandsstudenter.
Et medlemskap i ANSA vil gi deg en bedre og tryggere studietid - før, under og etter. Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn i dag!

 

Bilde: Dean Drobot / shutterstock

 

 

 

 

Informasjon og veiledning

Vårt informasjonssenter består av fem dedikerte informasjonskonsulenter som gir potensielle utenlandsstudenter informasjon og veiledning om hvilke studiemuligheter som finnes verden over. Gjennom tett samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Lånekassen og agenter sitter vårt informasjonssenter med gode svar på stort sett alt du kan lure på om dine studiemuligheter. Kontakt de for en prat!

Forsikring

ANSA har som mål å tilby markedets beste student-forsikring. Dette gjør vi gjennom en tilpasset forsikringsavtale der vi har rettet forsikringen så godt vi kan mot de utfordringer våre medlemmer potensielt kan møte under sitt studieopphold. Uansett hvor du er i verden, er vårt mål at ANSAs student-forsikring skal gi deg den støtten du trenger.

 Les mer her

Sosiale og faglige arrangementer verden rundt

ANSA består av lokallag og landsstyrer verden over som arrangerer sosiale og faglige arrangementer for norske studenter. Følg med på ANSAs nettsider for å få med deg hva som skjer der du der! ANSAs arbeid rundt i verden er en unik mulighet til å skape nettverk og vennskap du vil ha med deg resten av livet.

Karriere

ANSA tilbyr karriereveiledning, samt muligheten til å få innspill til din CV og søknad gjennom våre dyktige veiledere. Årlig arranger ANSA to karrieredager i Norge, en i desember og en i juni. Dette er en glimrende mulighet for utenlandsstudenter til å møte potensielle arbeidsgivere og skape nye nettverk.

Flere av ANSA landene arrangerer også egne karrieredager i deres studieland gjennom året. ANSA har også et alumni-nettverk bestående av tidligere utenlandsstudenter.

Velferdstjenester for utenlandsstudentene

ANSA er studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet. Dette innebærer at vi tilbyr tjenester som kan bidra til å gjøre din studiehverdag litt enklere. ANSAs hovedkontor tilbyr sosial- og karriereveiledning, og vi tilbyr også studenter som er ute et online psykologtilbud i samarbeid med Lifekeys der studentene får snakke direkte med psykologer. ANSA tilbyr også webinarer der studenter får kurs i å takle ulike vanskelige situasjoner.

 

Tillitsvalgtapparatet

ANSA har et unikt nettverk av tillitsvalgte over hele verden. Disse bistår i arbeidet med faglige og sosiale arrangementer, men er også et viktig kontaktpunkt for utenlandsstudentene mens de er ute. ANSAs tillitsvalgtapparat består av lokale tillitsvalgt, lokallagsstyrer, landsstyrer og ANSAs hovedstyre. Sammen danner dette et unikt nettverk av tillitsvalgte som jobber for å gjøre studiehverdagen bedre for alle utenlandsstudenter.

Politisk arbeid

ANSA jobber politisk for å sikre de beste forutsetningene for at de studentene som er i utlandet skal få en god opplevelse, og at flere studenter skal få muligheten til å reise ut. Dette innebærer blant annet arbeid med å øke stipendandelen av skolepengestøtten, øke studiestøtten og gjøre det lettere for studenter å få utenlandsk utdanning godkjent i Norge.