Stetoskop og et hjerte
Hjem / Fag /

Sykepleiestudier

Vil du studere sykepleie i utlandet? Rundt 200 norske studenter tar sykepleieutdanning i Europa. Det er flest som studerer i Danmark og Sverige.

Om sykepleieutdanning

Liker du å arbeide med mennesker? 

Som sykepleier gir du medisinsk pleie og omsorg. Du bistår leger, administrerer medisiner, utfører helsekontroller, gir råd og veiledning til alle aldersgrupper samt mye mer. Sykepleiere hjelper også mennesker som er syke over lang tid eller har psykiske lidelser.

Sykepleiere spiller en svært viktig rolle i helsevesenet.

Hvor kan jeg studere sykepleie?

For å kunne jobbe som sykepleier i Norge trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Sykepleie er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som sykepleier i et av landene, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Velg sykepleiestudier innenfor EU/EØS

Godkjenning

Helsedirektoratet har laget en kort informasjonsfilm som forklarer disse reglene på under tre minutter. Klikk her for å se den på YouTube.

Finansiering

Jobbmuligheter

Sykepleiere jobber i alle avdelinger på sykehus, på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. Det er også mulig å jobbe med forskning og undervisning.

Les om ulike yrker / spesialiseringer på utdanning.no

Noen sykepleiere velger etter hvert å ta en mastergrad eller videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli: 

Som sykepleier må du ha gode kommunikasjonsferdigheter og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner.

— Utdanning.no

Ofte stilte spørsmål

Ung mann sitter ved et skrivebord med flere PC-er

Ønsker du hjelp?

ANSA hjelper deg med å forstå søkeprosessen!