Hånd som holder den andre hånden

Psykologistudier i Polen

De to skolene med psykologi på engelsk i Polen har de siste årene mottatt veldig mange søknader fra norske studenter til relativt få plasser. Studentene tas opp etter karakterer, eller karakterer og intervju, snitt er ikke offentliggjort per i dag.

Om utdanningen

Utdanningen finnes både som integrert 5-årig løp, og som en 3+2-modell, hvor man tar tre år på bachelor og to år på master. Studiene starter i oktober.

Finn psykologistudier i Polen

Nærmere hundre nordmenn studerer psykologi ved et av de to universitetene som har tilbud om psykologistudiet på engelsk. De aller fleste studerer ved SWPS, som er et av de største private lærestedene i Polen. SWPS har tilbud om bachelorgrader på engelsk i både Warszawa, Krakow og Wroclaw.

Opptakskrav

Søknadsprosess

Når du skal søke på læresteder i utlandet, vil du bli bedt om å sende med godkjent kopi av vitnemålet ditt på norsk, og oversatt enten til engelsk eller til studie-landets språk.

Oversette vitnemålet til engelsk

I de fleste tilfeller kan din videregående skole hjelpe deg med å oversette vitnemålet ditt til engelsk. Da må du gå på kontoret ved skolen din og spørre om du kan få en utskrift av vitnemålet på engelsk. Originalen av vitnemålet ditt skal du aldri behøve å sende fra deg.

Oversette vitnemålet til et annet språk enn engelsk

Dersom du har behov for oversettelse til et annet språk, kan du henvende deg til en godkjent oversetter.

Godkjenning

Finansiering

Begge lærestedene tar skolepenger. Bachelorgrad ved SWPS koster 6100 EUR/året, mens WISP koster 22 000 PLN/året (per aug. 23 tilsvarer dette 4928 EUR). Det er norske studenter med støtte fra Lånekassen ved begge lærestedene.

Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån. For å få støtte fra Lånekassen må du som hovedregel være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse.

Lånekassen gir kun støtte til studier som er offisielt godkjent. Når du har funnet en skole du vil studere ved, må du derfor sjekke om den er godkjent.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipend det går an å søke på.

Visum

Norske borgere trenger ikke visum for å reise innen EU/EØS.  Som EØS-borger har du rett til å oppholde deg i et annet EØS-land for en periode på opptil 90 dager, så lenge du har et gyldig identitetskort eller pass. Etter 90 dager må du registrere deg lokalt. Du vil vanligvis få informasjon fra universitetet ditt om hvordan du kan gå frem.

Palass ved vannet bak vakre busker

Jeg har kommet inn på en skole i Polen — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.